Показват се публикациите с етикет bestjobs.bg. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет bestjobs.bg. Показване на всички публикации

Обединяване на сайтове Dobruja.com

Пренасочваме обявите за работа, поради обединяване на ресурсите му към основният ни сайт: Dobruja.com

dobruja.com

  Някой причини:

 This page is hosted on a subdomain. Use a top level domain for better SEO results.

 The page response time of 0.42 seconds is longer than the recommended limit of 0.4 seconds. A high response time unnecessarily slows down search engine crawling and results in bad user experience as well.

 This page is not very popular on facebook.

 There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.

Сайта ще остане видим още известен период от време или малко след изтичане на срока на обявите в него. Обединяването няма да попречи на потребителите да достъпват информацията, както обикновенно, единствената видима разлика е в адреса на основният ни сайт: заместваме jobs със www. Благодарим за лоялността Ви! С уважение: Екипа на Dobruja.com

Работни места на 27 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич, Балчик и Добрич-селска към 27 октомври 2021 г. 

ДБТ - Добрич
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр

    ДБТ - Добрич

    2324    Зареждач, материали и полуфабрикати    2
    2378    Пазач    1
    2325    Зареждач, материали и полуфабрикати    3
    2313    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2312    Лекар    Висше / Медицина    6
    2343    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE
    2387    Учител, ресурсен    Висше / Педагогика (ресурсен учител; всички     Английски    1
    специалности ;логопедия)    MS, Word, Excel,
    Power Point
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2365    Машинист, пътно-строителни машини    Начално / Транспортни  услуги     1
    (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    8
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2368    Подготвител, горница на обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи,Основно,Средно /
    2369    Шивач, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     4
    облекло, обувки и кожи,Средно,Средно /
    2362    Общ работник    Основно,Начално    2
    2366    Общ работник    Основно,Средно    1
    2367    Експедитор, стоки и товари    Основно,Средно    1
    2375    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     1
     изделия    и металургия
    27 октомври 2021 г.    Page 1 of 2
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2374    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    2360    Работник, паркинг    Средно    1
    2373    Обслужващ, магазин    Средно    1
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1
    производство
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2331    Оператор, парни и водогрейни     Средно / Други неопределени специалности (огняр)    1
    съоръжения
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия,Професионална квалификация /
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    2388    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно,Средно
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    2332    Животновъд    Средно,Основно    1
    2361    Шофьор, товарен автомобил    Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор     12
    СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    7

    Филиал Балчик

    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Добричка

    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1

    27 октомври 2021 г.    Page 2 of 2, , ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com

Работни места на 26 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич, Балчик и Добрич-селска към 26 октомври 2021 г.

ДБТ - Добрич
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр

    ДБТ - Добрич

    2324    Зареждач, материали и полуфабрикати    2
    2378    Пазач    1
    2325    Зареждач, материали и полуфабрикати    3
    2313    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2312    Лекар    Висше / Медицина    6
    2343    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2365    Машинист, пътно-строителни машини    Начално / Транспортни  услуги     1
    (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    8
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2368    Подготвител, горница на обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи,Основно,Средно /
    2369    Шивач, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     4
    облекло, обувки и кожи,Средно,Средно /
    2362    Общ работник    Основно,Начално    2
    2367    Експедитор, стоки и товари    Основно,Средно    1
    2366    Общ работник    Основно,Средно    1
    2375    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     1
     изделия    и металургия
    2374    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    26 октомври 2021 г.    Page 1 of 2
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2373    Обслужващ, магазин    Средно    1
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1
    производство
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    2360    Работник, паркинг    Средно    1
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2331    Оператор, парни и водогрейни     Средно / Други неопределени специалности (огняр)    1
    съоръжения
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия,Професионална квалификация /
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    2332    Животновъд    Средно,Основно    1
    2361    Шофьор, товарен автомобил    Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор     12
    СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    7
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Балчик

    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Добричка

    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1
    26 октомври 2021 г.    Page 2 of 2, , ДБТ - Добрич, А.Й.

Dobruja.com

Работни места на 25 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич, Балчик и Добрич-селска към 25 октомври 2021 г.

ДБТ - Добрич

    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр

    ДБТ - Добрич

    2325    Зареждач, материали и полуфабрикати    3
    2378    Пазач    1
    2324    Зареждач, материали и полуфабрикати    2
    2313    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2312    Лекар    Висше / Медицина    6
    2343    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2365    Машинист, пътно-строителни машини    Начално / Транспортни  услуги     1
    (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    8
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2368    Подготвител, горница на обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     3
    облекло, обувки и кожи,Основно,Средно /
    2369    Шивач, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     4
    облекло, обувки и кожи,Средно,Средно /
    2362    Общ работник    Основно,Начално    2
    2367    Експедитор, стоки и товари    Основно,Средно    1
    2366    Общ работник    Основно,Средно    1
    2375    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     1
     изделия    и металургия
    2326    Учител, общообразователен учебен     Професионална квалификация / Чужди езици и     Немски    1
    предмет в прогимназиален ет    филологии (Учител по немски език),Висше / Филология     Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    25 октомври 2021 г.    Page 1 of 2
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1
    производство
    2373    Обслужващ, магазин    Средно    1
    2374    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    2360    Работник, паркинг    Средно    1
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2331    Оператор, парни и водогрейни     Средно / Други неопределени специалности (огняр)    1
    съоръжения
    2248    Огняр    Средно / Други неопределени специалности     1
    (Огняр),Основно (Огняр)
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия,Професионална квалификация /
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    2332    Животновъд    Средно,Основно    1
    2361    Шофьор, товарен автомобил    Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор     12
    СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2

    Филиал Балчик

    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Добричка

    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1
    25 октомври 2021 г.    Page 2 of 2,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com

Добричка област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 25.10.2021 г.

Добричка област
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.

    ДБТ - Генерал Тошево

223    Еколог    Висше / Биологически науки (магистър по екология)    Немски    Word, Excel, Power Point,    1
     Internet
217    Производител, ръчно на хляб    Начално    1
231    Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопан    Без образование    3

    ДБТ - Каварна

334    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант)    1
336    Готвач    Средно    2
335    Продавач-консултант    Средно    1
360    Касиер    Средно    1
359    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    1
357    Помощник-готвач    Средно    1
356    Общ работник    Основно    1
349    Продавач-консултант    Основно,Основно    1
343    Работник, оранжерия/парник    Основно    5
136    Директор    Висше / Педагогика (Детски учител)    1
122    Чистач/ Хигиенист    Начално    4
123    Домашен санитар    Начално    3
139    Общ работник    Без образование    1
341    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     2
    обувки и кожи (шивач)

    ДБТ - Тервел

83    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Висше / Електротехника, електроника и автоматика     Английски    Работа с видеодисплей    8
    (Електромонтьор)
326    Личен асистент    Средно,Основно    2
325    Водач, селскостопански машини    Основно    1
324    Огняр    Средно,Основно    3
323    Продавач-консултант    Основно    1
321    Машинен оператор, шиене    15
322    Гладач, ютия    4
    Page 1 of 1,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com

Шуменска област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА”  ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 25.10.2021 г.

Шуменска област

 № РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр

    ДБТ - Велики Преслав

78    Водач, мотокар    Професионална квалификация (водач на мотокар и     1
    електрокар)
80    Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    3
79    Организатор, производство    Средно    word ;exsel    1
81    Машинен оператор, дървообработване    2
82    Чистач/ Хигиенист    Без образование    1
78    Машинен оператор, шиене    Без образование,Начално,Основно,Средно    5
305    Общ работник, промишлеността    2
304    Машинен оператор, банциг    Средно    1

    ДБТ - Каолиново

261    Общ работник    Основно    1
259    Машинен оператор, пресоване на пластмаси    Средно    2
260    Тракторист    Средно    1

    ДБТ - Нови Пазар

124    Медицинска сестра    Висше / Медицина (медицинска сестра)    1
119    Обслужващ работник, промишлено производство    Средно,Основно    1
417    Боргвергист    Основно,Средно    1
424    Чистач/ Хигиенист    Основно,Средно    1
439    Огняр    Средно,Професионална квалификация / Електротехника и     1
    енергетика (Обслужване на парни и водогрейни котли и за
118    Обслужващ работник, промишлено производство    Основно,Средно    1
434    Пекар    1
406    Лепач    Основно,Средно,Начално    5
411    Общ работник, промишлеността    Основно    2
407    Общ работник    Средно,Основно    1
415    Стругар    Средно,Основно    1
416    Машинен оператор, металорежещи машини    Средно,Основно    4
414    Шлосер    Средно (Шлосер)    4
    Page 1 of 3
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр
413    Общ работник    Начално,Основно    4
437    Завеждащ, техническа служба    Висше / Обществени комуникациии информационни науки    1

    ДБТ - Шумен

1154    Машинен оператор, изтегляне на жица и тел    Средно    20
1110    Оператор, автоклав (месо и риба)    Средно    2
1160    Охранител    Средно    1
1159    Машинен оператор, консервиране на месо/риба    Средно    5
1161    Монтьор, промишлено оборудване    Средно    2
1157    Организатор, производство    Средно,Висше    1
1158    Водач, мотокар    Основно / Моторни превозни средства, кораби и     2
    въздухоплавателни средства (мотокарист)
1085    Шивач    2
1153    Служител, гише в пощенска станция    Средно    работа с компютър    1
1096    Стругар    Средно    1
1100    Главен счетоводител    Висше / Икономика    АЖУР    1
1091    Касиер    Средно    15
1076    Електромонтьор, електронна апаратура    Средно / Електротехника и енергетика    2
1086    Гладач    1
1097    Шлосер    Основно    1
1084    Лепач    Без образование    3
1098    Инкасатор, плащания    Средно    Работа с таблет    3
1074    Отчетник, счетоводство    Средно / Счетоводство и данъчно облагане    счетоводен софтуер    1
1054    Монтьор, промишлено оборудване    Средно    1
1053    Общ работник, промишлеността    Основно    3
1052    Машинен оператор    Основно    19
48    Птицевъд    Основно    7
50    Общ работник    Без образование    4
1082    Работник, животновъд    Основно    4
1142    Кредитен специалист, банка    Средно    1
49    Работник, развъждащ птици в инкубатор    Основно    7
1152    Работник, кухня    Без образование    2
1156    Технолог    Средно / Хранителни технологии,Висше / Хранителни     2
    технологии
    Page 2 of 3
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр
1147    Бояджия, промишлени изделия    Без образование    3
1146    Общ работник    Основно,Начално    1
1136    Отчетник, счетоводство    Средно / Икономически науки    Конто 6    1
1099    Заварчик    Средно    1
1138    Оперативен дежурен    Средно    работа със свързочна     1
    апаратура
1155    Чистач/ Хигиенист    1
1132    Работник, строителството    Без образование    10
1130    Тракторист    Основно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    въздухоплавателни средства (тракторист-механизатор)
1131    Общ работник    Без образование    1
1120    Машинен оператор, шиене на облекла    Основно,Средно    6
1122    Електротехник, промишлено предприятие    Средно / Електротехника и енергетика (квалификационна     1
    група по електробезопастност)
1121    Гладач    Средно,Основно    3
1139    Машинен оператор, шиене    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     10
    обувки и кожи (шивач),Основно (шивач)
    Page 3 of 3,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

Dobruja.com

Варненска област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ  към 25.10.2021 г.

Варненска област
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения Бр..неза

ДБТ - Варна

3671    Формовчик    Средно,Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно / Хранителни технологии
3211    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
3657    Салонен управител    Средно    1
3637    Сценичен работник    Средно    2
3659    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3656    Салонен управител    Средно    3
3661    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3672    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3678    Общ работник, промишлеността    Средно    Английски    49
3667    Етикетировач (ръчно)    Средно    5
3670    Месач    Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно,Средно / Хранителни технологии
3660    Салонен управител    Средно    5
3665    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика (ел.инженер-    1
    силнотоков)
3655    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3674    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Руски, Немски, Английски    1
3668    Пекар    Средно    4
3675    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Немски, Руски, Английски    1
3679    Куриер    Средно    Английски    49
3676    Техник, механик    Средно (техническо-корабостроене,морска техника или в областта     1
    на транспорта),Висше (техническо-корабостроене,морска техника
3677    Общ работник, промишлеността    Средно    49
3673    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3690    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    работа с компютър    1
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3700    Готвач    Средно    1
3666    Учител, практическо обучение    Висше (Софтуерно инженерство,Компютърни системи и     1
    технологии;компютърни мрежи и комуникации,)
3343    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше    2
3783    Ръководител звено    Висше (технически науки,социални,стопански,правни и     1
    педагогически)
3369    Касиер    Средно    1
3509    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     4
    кожи (шивач),Средно
3501    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    3
    Страница 1 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3342    Рехабилитатор    Полувисше    1
3547    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3544    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    12
3562    Майстор, производство на тестени изделия    1
3575    Машинен оператор, производство на хляб    Средно    1
3576    Пекар    Средно    2
3653    Салонен управител    Средно    3
3598    Технолог    Висше (техническо образование)    Английски    1
3715    Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово    Средно,Средно / Електротехника и енергетика    Internet и e-mail    3
3614    Майстор, производство на хлебни изделия    Средно    2
3613    Мияч, съдове (ръчно)    2
3616    Продавач-консултант    Средно    1
3615    Началник смяна    Средно    1
3629    Продавач-консултант    Средно    2
3630    Шлосер-монтьор    2
3631    Заварчик    2
3638    Продавач-консултант    Средно    2
3654    Технически ръководител, строителство    Професионален колеж / Строителство (Техническо образование)    Обработка на     3
    информация
3652    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3599    Технолог    Висше / Машинно инженерство    Английски    Ms office,Outlook    1
3792    Чистач/ Хигиенист    Основно    46
3773    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (физика и информационни     1
    технологии),Висше (учител физика и информационни технологии)
3798    Помощник на учителя    Средно    1
3772    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
3756    Технолог, химик    Професионална квалификация / Подготовка на учители по     работа с компютър    1
    общообразователни предмети,Висше / Химически науки (химик)
3755    Портиер    Средно    работа с компютър    1
3716    Общ работник    Средно    1
3791    Огняр    Средно (правоспособност за огняр)    1
3799    Учител, детска градина    Висше / Педагогика на обучението по ... (ПУП),Висше / Педагогика     1
    (ПУП)
3765    Главен счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол,Бюджетно     Английски    1
    счетоводство)
3768    Крупие    Средно    Английски    3
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    2
3764    Библиотекар    Висше (Библиотекар-магистър)    Английски    1
3781    Помощник-възпитател    Средно    1
    Страница 2 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3779    Медицинска сестра    Висше / Медицина    5
3784    Психолог    Висше / Психология (Социални науки)    1
3786    Медицинска сестра, домашни грижи    Висше / Медицина    10
3788    Счетоводител    Висше / Икономика (Стопански науки)    1
3789    Рехабилитатор    Висше / Здравни грижи    2
3793    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    2
3794    Социален работник    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     3
    технически науки)
3790    Сътрудник, социална работа    Средно    7
3795    Отговорник диспечери, куриерски услуги    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     2
    технически науки)
3796    Социален асистент    Средно    10
3561    Информатор    Средно    Английски    21
3763    Огняр    Професионална квалификация (огняр)    1
3014    Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове    Средно,Професионална квалификация (Заварчик на листов     1
    материал)
3720    Общ работник    3
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3721    Инженер, механик    Средно (Инженер-механик),Професионална квалификация     1
    (водолаз)
3726    Специалист    Средно    MS Office    1
3465    Общ работник    Средно    1
3737    Продавач-консултант    Средно    2
3748    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
3747    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3780    Учител, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП),Висше / Педагогика на обучението по ...     1
    (ПУП)
3761    Общ работник    1
3754    Огняр    1
3767    Сервитьор    Средно    Английски    5
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
3769    Електротехник, поддръжка на сгради    Средно (елтехник)    1
3766    Обслужващ, магазин    Средно    9
3725    Технически секретар    Висше / Икономика    Английски    работа с компютър    1
3777    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство    1
3778    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство)    1
3800    Гробар    Начално    2
3776    Шофьор, автобус    Основно    1
    Страница 3 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3801    Шивач    2
3713    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    2
3751    Огняр    Средно    1
131    Настройчик, пресови металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (техническо)
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
195    Работник, строителството    Без образование,Начално,Основно    6
197    Транжор    Средно    2
198    Продавач-консултант    Средно    2
196    Продавач-консултант    Средно    Работа с компютър        3
191    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства
136    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика,Средно,Професионална     2
    квалификация / Електротехника и енергетика
189    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    2
132    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия (свидетелство за
137    Оператор, производствена линия    Средно (техническо)    4
130    Разкройчик, метал    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     4
    (техническо)
160    Работник, строителството    Средно,Основно    6
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
163    Асистент, офис    Висше    Английски    Windows и най -новите     1
    версии на Microsoft Office
135    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно (желателно е да има свидетелство за управление на     2
    мотокар)
183    Пекар    2
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    4
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
180    Агент, осигуряване    Средно    РАБОТА С КОМПЮТЪР    24
194    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office        3
182    Социален асистент    Основно,Средно    5
190    Готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     4
    (готвач)
184    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
185    Сервитьор    Средно    10
187    Продавач-консултант    Средно    Добра компютърна     3
    грамотност
188    Продавач-консултант    Средно    MS Office    3
192    Техник, електротехника на автомобилния транспорт    Средно / Електротехника и енергетика (електротехник     2
    автомобилна техника)
3230    Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (шлосер)
    Страница 4 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
181    Шивач    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     8
    обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил,
123    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (-готвач)    1
113    Водач, селскостопански машини    Основно (-механизатор)    3
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
119    Барман    Средно (в сферата на обществено хранене)    3
118    Работник, кухня    Основно    6
106    Работник, зареждане на рафтове    Средно    2
122    Техник, електрически системи    Средно (-технически познания и умения)    2
112    Охранител    1
124    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    3
3013    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно,Професионална квалификация (заварчик ъглови шевове)    1
3011    Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    1
     техника
3012    Настройчик, режещи металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (студена обработка на металите)
164    Продавач, закуски и напитки    Средно    1
193    Склададжия    Средно    5
121    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника    Средно (-технически умения)    4
173    Техник поддръжка на сгради и машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
165    Общ работник, промишлеността    Начално,Основно,Средно    2
166    Куриер    Средно    Word, Exel    2
167    Обслужващ, кулинарен щанд    Основно,Средно    3
168    Продавач-консултант    Средно (техническо)    2
169    Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     2
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (ел. и мотокар)
114    Продавач-консултант    Средно    1
170    Сервитьор    Средно    3
109    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (-технически умения)    13
174    Месач    Средно    3
176    Стоковед    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    WORD, EXCEL,  работа със    1
     специализирана
177    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
175    Носач-товарач, стоки    Основно,Средно    4
110    Електромонтьор    Средно (-технически умения)    3
107    Касиер    Средно    1
108    Екструдерист    Средно (-технически умения)    8
172    Специалист, доставки    Средно,Висше    Работа със     3
    специализиран софтуер
    Страница 5 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза

ДБТ - Вълчи дол

95    Лепач    Основно    2
200    Учител, практическо обучение    Висше / Растениевъдство  (агроном)    1
94    Общ работник, промишлеността    Средно,Основно    3
92    Пазач    Основно    1
85    Монтажник, електрооборудване    Основно,Средно    2
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2
94    Охранител    Средно    2
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1
76    Касиер    1
83    Работник, животновъд    1
81    Фуражист    1
199    Специалист    Средно    MS Office WORD, EXCEL    1
82    Млекар, експедитор    1
99    Читалищен секретар    Средно,Висше    MS Office, Exel, Word Power    1
     Point

ДБТ - Долни Чифлик

674    Тракторист    Средно / Растениевъдство и животновъдство    1
76    Работник, кухня    Основно    1
669    Общ работник    Основно    1
697    Юристконсулт, държавен служител    Професионална квалификация (юридическа     КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ     1
    правоспособност),Висше / Право

ДБТ - Провадия

578    Общ работник    Основно,Професионална квалификация / Други неопределени     3
    специалности (с предимство са  кандидати с правоспособност за
558    Инженер, проектант    Висше / Общо инженерство    1
544    Счетоводител    Средно,Средно / Счетоводство и данъчно облагане    WORD, EXCEL    1
536    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно / Търговия на едро и дребно,Средно    1
497    Общ работник    Професионална квалификация / Растениевъдство и     1
    животновъдство (Животновъдство),Начално,Основно
546    Икономист    Висше / Икономика    1
545    Общ работник, промишлеността    Средно    2
553    Санитар    Основно    1
511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
566    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     1
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (кат. В)
    Страница 6 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
567    Склададжия    Професионална квалификация / Моторни превозни средства,     1
    кораби и въздухоплавателни средства (Мотокарист),Основно
570    Монтьор, електрооборудване    Средно,Професионална квалификация / Електроника, автоматика,    4
     комуникационна и компютърна техника (Монтьор)
569    Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия    Средно / Електротехника и енергетика,Средно    4
573    Старши специалист    Средно    МС Офис, ел.поща    1
579    Мениджър екип    Средно    WORD, EXCEL    1
562    Обслужващ, магазин    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     4
    дребно (предимство)
100    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика (НУП/ НУПЧЕ)    1
572    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
    Страница 7 oт 7,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com

Работни места на 22 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” в Добрич, Балчик и Добрич-селска към 22 октомври 2021 г.

ДБТ - Добрич
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр

    ДБТ - Добрич

    2325    Зареждач, материали и полуфабрикати    3
    2324    Зареждач, материали и полуфабрикати    2
    2313    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2312    Лекар    Висше / Медицина    6
    2343    Учител, общообразователен учебен     Висше / Педагогика (БЕЛ, АЕ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет
    2370    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE, УЧЕБНИ
     ПРОГРАМИ
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2365    Машинист, пътно-строителни машини    Начално / Транспортни  услуги     1
    (Фадромист),Основно,Начално,Средно / Транспортни  
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2262    Изпълнител    Начално,Основно,Средно    1
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    1965    Работник, сглобяване на детайли    Основно    1
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    8
    2337    Огняр    Основно (огняр на парни котли- високо налягане IV     1
    степен),Средно / Други неопределени специалности
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2368    Подготвител, горница на обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     3
    облекло, обувки и кожи,Основно,Средно /
    2369    Шивач, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     4
    облекло, обувки и кожи,Средно,Средно /
    2362    Общ работник    Основно,Начално    2
    2366    Общ работник    Основно,Средно    1
    22 октомври 2021 г.    Page 1 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2367    Експедитор, стоки и товари    Основно,Средно    1
    2186    Общ работник    Основно,Средно    1
    2375    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     1
     изделия    и металургия
    2326    Учител, общообразователен учебен     Професионална квалификация / Чужди езици и     Немски    1
    предмет в прогимназиален ет    филологии (Учител по немски език),Висше / Филология     Windows, MS Word,
    Excel, Internet,
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1
    производство
    2373    Обслужващ, магазин    Средно    1
    2360    Работник, паркинг    Средно    1
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    2374    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2256    Огняр    Средно (свидетелство за правоспособност за работа с     1
    газови съоражения и инсталации)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2331    Оператор, парни и водогрейни     Средно / Други неопределени специалности (огняр)    1
    съоръжения
    2248    Огняр    Средно / Други неопределени специалности     1
    (Огняр),Основно (Огняр)
    2255    Завеждащ, административна служба    Средно / Икономически науки (Икономист,     1
    счетоводител)    MS office и
    електронни
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия,Професионална квалификация /
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    2201    Производител, обувки (ръчно)    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    2202    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Средно    Работа с компютър
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    22 октомври 2021 г.    Page 2 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2332    Животновъд    Средно,Основно    1
    2178    Работник, кланица    Средно,Основно    2
    2361    Шофьор, товарен автомобил    Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор     10
    СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5

    Филиал Балчик

    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Добричка

    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1
    22 октомври 2021 г.    Page 3 of 3, ДБТ - Добрич, А.Й.

 DobrichNews.com