Шуменска област към 25.10.2021

Шуменска област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА”  ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 25.10.2021 г.

Шуменска област

 № РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр

    ДБТ - Велики Преслав

78    Водач, мотокар    Професионална квалификация (водач на мотокар и     1
    електрокар)
80    Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    3
79    Организатор, производство    Средно    word ;exsel    1
81    Машинен оператор, дървообработване    2
82    Чистач/ Хигиенист    Без образование    1
78    Машинен оператор, шиене    Без образование,Начално,Основно,Средно    5
305    Общ работник, промишлеността    2
304    Машинен оператор, банциг    Средно    1

    ДБТ - Каолиново

261    Общ работник    Основно    1
259    Машинен оператор, пресоване на пластмаси    Средно    2
260    Тракторист    Средно    1

    ДБТ - Нови Пазар

124    Медицинска сестра    Висше / Медицина (медицинска сестра)    1
119    Обслужващ работник, промишлено производство    Средно,Основно    1
417    Боргвергист    Основно,Средно    1
424    Чистач/ Хигиенист    Основно,Средно    1
439    Огняр    Средно,Професионална квалификация / Електротехника и     1
    енергетика (Обслужване на парни и водогрейни котли и за
118    Обслужващ работник, промишлено производство    Основно,Средно    1
434    Пекар    1
406    Лепач    Основно,Средно,Начално    5
411    Общ работник, промишлеността    Основно    2
407    Общ работник    Средно,Основно    1
415    Стругар    Средно,Основно    1
416    Машинен оператор, металорежещи машини    Средно,Основно    4
414    Шлосер    Средно (Шлосер)    4
    Page 1 of 3
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр
413    Общ работник    Начално,Основно    4
437    Завеждащ, техническа служба    Висше / Обществени комуникациии информационни науки    1

    ДБТ - Шумен

1154    Машинен оператор, изтегляне на жица и тел    Средно    20
1110    Оператор, автоклав (месо и риба)    Средно    2
1160    Охранител    Средно    1
1159    Машинен оператор, консервиране на месо/риба    Средно    5
1161    Монтьор, промишлено оборудване    Средно    2
1157    Организатор, производство    Средно,Висше    1
1158    Водач, мотокар    Основно / Моторни превозни средства, кораби и     2
    въздухоплавателни средства (мотокарист)
1085    Шивач    2
1153    Служител, гише в пощенска станция    Средно    работа с компютър    1
1096    Стругар    Средно    1
1100    Главен счетоводител    Висше / Икономика    АЖУР    1
1091    Касиер    Средно    15
1076    Електромонтьор, електронна апаратура    Средно / Електротехника и енергетика    2
1086    Гладач    1
1097    Шлосер    Основно    1
1084    Лепач    Без образование    3
1098    Инкасатор, плащания    Средно    Работа с таблет    3
1074    Отчетник, счетоводство    Средно / Счетоводство и данъчно облагане    счетоводен софтуер    1
1054    Монтьор, промишлено оборудване    Средно    1
1053    Общ работник, промишлеността    Основно    3
1052    Машинен оператор    Основно    19
48    Птицевъд    Основно    7
50    Общ работник    Без образование    4
1082    Работник, животновъд    Основно    4
1142    Кредитен специалист, банка    Средно    1
49    Работник, развъждащ птици в инкубатор    Основно    7
1152    Работник, кухня    Без образование    2
1156    Технолог    Средно / Хранителни технологии,Висше / Хранителни     2
    технологии
    Page 2 of 3
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр
1147    Бояджия, промишлени изделия    Без образование    3
1146    Общ работник    Основно,Начално    1
1136    Отчетник, счетоводство    Средно / Икономически науки    Конто 6    1
1099    Заварчик    Средно    1
1138    Оперативен дежурен    Средно    работа със свързочна     1
    апаратура
1155    Чистач/ Хигиенист    1
1132    Работник, строителството    Без образование    10
1130    Тракторист    Основно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    въздухоплавателни средства (тракторист-механизатор)
1131    Общ работник    Без образование    1
1120    Машинен оператор, шиене на облекла    Основно,Средно    6
1122    Електротехник, промишлено предприятие    Средно / Електротехника и енергетика (квалификационна     1
    група по електробезопастност)
1121    Гладач    Средно,Основно    3
1139    Машинен оператор, шиене    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     10
    обувки и кожи (шивач),Основно (шивач)
    Page 3 of 3,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

Dobruja.com