Продава

Daewoo LanosDaewoo Lanos 1.4 хечбек, 2001, сив металик, 102 хил. км, бензин, ръчни, EURO 2, с 2/3 врати, 75 к.с., 1400 куб.см, сервоуправление, 2 аirbags, климатик, ел.стъкла, стерео уредба, радио, USB, с комплекти зимни и летни гуми, застраховка, год. преглед, платен данък. Запазен и работещ безупречно автомобил. ☎ 0895/ 168 768

GDPR

GDPR

Този сайт използва „бисквитки“ от Google за предоставяне на услугите в него и за анализ на трафика. IP адресът и потребителският ви агент се споделят с Google заедно с показатели за ефективността и сигурността, за да се гарантира качеството на услугата, да се генерират статистически данни за употребата и да се откриват и адресират злоупотреби.

Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!
Всички интернет страници на медиите на Dobruja.com с домейна dobruja.com имат връзка с други страници. Тъй като нямаме контрол над тях, Ви съветваме да се запознаете с техните общи уславия за ползване.
Свържете се с нас за повече информация.
This site uses cookies from Google to deliver its services and to analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse.

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
All Dobruja.com's medias sites with the dobruja.com domain have links to other pages. As we have no control over them, we advise you to familiarize yourself with their general usage guidelines.
Cobtact Us.

Ads