Добричка област към 25.10.2021

Добричка област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 25.10.2021 г.

Добричка област
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.

    ДБТ - Генерал Тошево

223    Еколог    Висше / Биологически науки (магистър по екология)    Немски    Word, Excel, Power Point,    1
     Internet
217    Производител, ръчно на хляб    Начално    1
231    Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопан    Без образование    3

    ДБТ - Каварна

334    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант)    1
336    Готвач    Средно    2
335    Продавач-консултант    Средно    1
360    Касиер    Средно    1
359    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    1
357    Помощник-готвач    Средно    1
356    Общ работник    Основно    1
349    Продавач-консултант    Основно,Основно    1
343    Работник, оранжерия/парник    Основно    5
136    Директор    Висше / Педагогика (Детски учител)    1
122    Чистач/ Хигиенист    Начално    4
123    Домашен санитар    Начално    3
139    Общ работник    Без образование    1
341    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     2
    обувки и кожи (шивач)

    ДБТ - Тервел

83    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Висше / Електротехника, електроника и автоматика     Английски    Работа с видеодисплей    8
    (Електромонтьор)
326    Личен асистент    Средно,Основно    2
325    Водач, селскостопански машини    Основно    1
324    Огняр    Средно,Основно    3
323    Продавач-консултант    Основно    1
321    Машинен оператор, шиене    15
322    Гладач, ютия    4
    Page 1 of 1,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com