Варненска област към 25.10.2021

Варненска област към 25.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ  към 25.10.2021 г.

Варненска област
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения Бр..неза

ДБТ - Варна

3671    Формовчик    Средно,Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно / Хранителни технологии
3211    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
3657    Салонен управител    Средно    1
3637    Сценичен работник    Средно    2
3659    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3656    Салонен управител    Средно    3
3661    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3672    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3678    Общ работник, промишлеността    Средно    Английски    49
3667    Етикетировач (ръчно)    Средно    5
3670    Месач    Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно,Средно / Хранителни технологии
3660    Салонен управител    Средно    5
3665    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика (ел.инженер-    1
    силнотоков)
3655    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3674    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Руски, Немски, Английски    1
3668    Пекар    Средно    4
3675    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Немски, Руски, Английски    1
3679    Куриер    Средно    Английски    49
3676    Техник, механик    Средно (техническо-корабостроене,морска техника или в областта     1
    на транспорта),Висше (техническо-корабостроене,морска техника
3677    Общ работник, промишлеността    Средно    49
3673    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3690    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    работа с компютър    1
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3700    Готвач    Средно    1
3666    Учител, практическо обучение    Висше (Софтуерно инженерство,Компютърни системи и     1
    технологии;компютърни мрежи и комуникации,)
3343    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше    2
3783    Ръководител звено    Висше (технически науки,социални,стопански,правни и     1
    педагогически)
3369    Касиер    Средно    1
3509    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     4
    кожи (шивач),Средно
3501    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    3
    Страница 1 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3342    Рехабилитатор    Полувисше    1
3547    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3544    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    12
3562    Майстор, производство на тестени изделия    1
3575    Машинен оператор, производство на хляб    Средно    1
3576    Пекар    Средно    2
3653    Салонен управител    Средно    3
3598    Технолог    Висше (техническо образование)    Английски    1
3715    Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово    Средно,Средно / Електротехника и енергетика    Internet и e-mail    3
3614    Майстор, производство на хлебни изделия    Средно    2
3613    Мияч, съдове (ръчно)    2
3616    Продавач-консултант    Средно    1
3615    Началник смяна    Средно    1
3629    Продавач-консултант    Средно    2
3630    Шлосер-монтьор    2
3631    Заварчик    2
3638    Продавач-консултант    Средно    2
3654    Технически ръководител, строителство    Професионален колеж / Строителство (Техническо образование)    Обработка на     3
    информация
3652    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3599    Технолог    Висше / Машинно инженерство    Английски    Ms office,Outlook    1
3792    Чистач/ Хигиенист    Основно    46
3773    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Педагогика на обучението по ... (физика и информационни     1
    технологии),Висше (учител физика и информационни технологии)
3798    Помощник на учителя    Средно    1
3772    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
3756    Технолог, химик    Професионална квалификация / Подготовка на учители по     работа с компютър    1
    общообразователни предмети,Висше / Химически науки (химик)
3755    Портиер    Средно    работа с компютър    1
3716    Общ работник    Средно    1
3791    Огняр    Средно (правоспособност за огняр)    1
3799    Учител, детска градина    Висше / Педагогика на обучението по ... (ПУП),Висше / Педагогика     1
    (ПУП)
3765    Главен счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол,Бюджетно     Английски    1
    счетоводство)
3768    Крупие    Средно    Английски    3
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    2
3764    Библиотекар    Висше (Библиотекар-магистър)    Английски    1
3781    Помощник-възпитател    Средно    1
    Страница 2 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3779    Медицинска сестра    Висше / Медицина    5
3784    Психолог    Висше / Психология (Социални науки)    1
3786    Медицинска сестра, домашни грижи    Висше / Медицина    10
3788    Счетоводител    Висше / Икономика (Стопански науки)    1
3789    Рехабилитатор    Висше / Здравни грижи    2
3793    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    2
3794    Социален работник    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     3
    технически науки)
3790    Сътрудник, социална работа    Средно    7
3795    Отговорник диспечери, куриерски услуги    Висше / Социални дейности (Социални, стопански, правни и     2
    технически науки)
3796    Социален асистент    Средно    10
3561    Информатор    Средно    Английски    21
3763    Огняр    Професионална квалификация (огняр)    1
3014    Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове    Средно,Професионална квалификация (Заварчик на листов     1
    материал)
3720    Общ работник    3
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3721    Инженер, механик    Средно (Инженер-механик),Професионална квалификация     1
    (водолаз)
3726    Специалист    Средно    MS Office    1
3465    Общ работник    Средно    1
3737    Продавач-консултант    Средно    2
3748    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
3747    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3780    Учител, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП),Висше / Педагогика на обучението по ...     1
    (ПУП)
3761    Общ работник    1
3754    Огняр    1
3767    Сервитьор    Средно    Английски    5
3762    Машинен оператор, миячна машина    1
3769    Електротехник, поддръжка на сгради    Средно (елтехник)    1
3766    Обслужващ, магазин    Средно    9
3725    Технически секретар    Висше / Икономика    Английски    работа с компютър    1
3777    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство    1
3778    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство)    1
3800    Гробар    Начално    2
3776    Шофьор, автобус    Основно    1
    Страница 3 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3801    Шивач    2
3713    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    2
3751    Огняр    Средно    1
131    Настройчик, пресови металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (техническо)
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
195    Работник, строителството    Без образование,Начално,Основно    6
197    Транжор    Средно    2
198    Продавач-консултант    Средно    2
196    Продавач-консултант    Средно    Работа с компютър        3
191    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     2
    средства
136    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика,Средно,Професионална     2
    квалификация / Електротехника и енергетика
189    Възпитател    Висше / Педагогика (Начална педагогика)    2
132    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия (свидетелство за
137    Оператор, производствена линия    Средно (техническо)    4
130    Разкройчик, метал    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     4
    (техническо)
160    Работник, строителството    Средно,Основно    6
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
163    Асистент, офис    Висше    Английски    Windows и най -новите     1
    версии на Microsoft Office
135    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно (желателно е да има свидетелство за управление на     2
    мотокар)
183    Пекар    2
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    4
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
180    Агент, осигуряване    Средно    РАБОТА С КОМПЮТЪР    24
194    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office        3
182    Социален асистент    Основно,Средно    5
190    Готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     4
    (готвач)
184    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
185    Сервитьор    Средно    10
187    Продавач-консултант    Средно    Добра компютърна     3
    грамотност
188    Продавач-консултант    Средно    MS Office    3
192    Техник, електротехника на автомобилния транспорт    Средно / Електротехника и енергетика (електротехник     2
    автомобилна техника)
3230    Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (шлосер)
    Страница 4 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
181    Шивач    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     8
    обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил,
123    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (-готвач)    1
113    Водач, селскостопански машини    Основно (-механизатор)    3
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
119    Барман    Средно (в сферата на обществено хранене)    3
118    Работник, кухня    Основно    6
106    Работник, зареждане на рафтове    Средно    2
122    Техник, електрически системи    Средно (-технически познания и умения)    2
112    Охранител    1
124    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    3
3013    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно,Професионална квалификация (заварчик ъглови шевове)    1
3011    Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    1
     техника
3012    Настройчик, режещи металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (студена обработка на металите)
164    Продавач, закуски и напитки    Средно    1
193    Склададжия    Средно    5
121    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника    Средно (-технически умения)    4
173    Техник поддръжка на сгради и машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
165    Общ работник, промишлеността    Начално,Основно,Средно    2
166    Куриер    Средно    Word, Exel    2
167    Обслужващ, кулинарен щанд    Основно,Средно    3
168    Продавач-консултант    Средно (техническо)    2
169    Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     2
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (ел. и мотокар)
114    Продавач-консултант    Средно    1
170    Сервитьор    Средно    3
109    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (-технически умения)    13
174    Месач    Средно    3
176    Стоковед    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    WORD, EXCEL,  работа със    1
     специализирана
177    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
175    Носач-товарач, стоки    Основно,Средно    4
110    Електромонтьор    Средно (-технически умения)    3
107    Касиер    Средно    1
108    Екструдерист    Средно (-технически умения)    8
172    Специалист, доставки    Средно,Висше    Работа със     3
    специализиран софтуер
    Страница 5 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза

ДБТ - Вълчи дол

95    Лепач    Основно    2
200    Учител, практическо обучение    Висше / Растениевъдство  (агроном)    1
94    Общ работник, промишлеността    Средно,Основно    3
92    Пазач    Основно    1
85    Монтажник, електрооборудване    Основно,Средно    2
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2
94    Охранител    Средно    2
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1
76    Касиер    1
83    Работник, животновъд    1
81    Фуражист    1
199    Специалист    Средно    MS Office WORD, EXCEL    1
82    Млекар, експедитор    1
99    Читалищен секретар    Средно,Висше    MS Office, Exel, Word Power    1
     Point

ДБТ - Долни Чифлик

674    Тракторист    Средно / Растениевъдство и животновъдство    1
76    Работник, кухня    Основно    1
669    Общ работник    Основно    1
697    Юристконсулт, държавен служител    Професионална квалификация (юридическа     КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ     1
    правоспособност),Висше / Право

ДБТ - Провадия

578    Общ работник    Основно,Професионална квалификация / Други неопределени     3
    специалности (с предимство са  кандидати с правоспособност за
558    Инженер, проектант    Висше / Общо инженерство    1
544    Счетоводител    Средно,Средно / Счетоводство и данъчно облагане    WORD, EXCEL    1
536    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно / Търговия на едро и дребно,Средно    1
497    Общ работник    Професионална квалификация / Растениевъдство и     1
    животновъдство (Животновъдство),Начално,Основно
546    Икономист    Висше / Икономика    1
545    Общ работник, промишлеността    Средно    2
553    Санитар    Основно    1
511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
566    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни     1
    средства, кораби и въздухоплавателни средства (кат. В)
    Страница 6 oт 7
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
567    Склададжия    Професионална квалификация / Моторни превозни средства,     1
    кораби и въздухоплавателни средства (Мотокарист),Основно
570    Монтьор, електрооборудване    Средно,Професионална квалификация / Електроника, автоматика,    4
     комуникационна и компютърна техника (Монтьор)
569    Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия    Средно / Електротехника и енергетика,Средно    4
573    Старши специалист    Средно    МС Офис, ел.поща    1
579    Мениджър екип    Средно    WORD, EXCEL    1
562    Обслужващ, магазин    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     4
    дребно (предимство)
100    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика (НУП/ НУПЧЕ)    1
572    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
    Страница 7 oт 7,   25.10.2021, ДБТ - Добрич, А.Й.

 Dobruja.com