Показват се публикациите с етикет Бюро по труда - Добрич. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Бюро по труда - Добрич. Показване на всички публикации

Свободни позиции

Dobruja Brand 17:30:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 15 Януари 2018
50 Учител, начален етап на основното Висше (НУП с английски език) Английски 1
образование (I-IV клас) MS office
1961 Учител, ресурсен Висше (Специална педагогика, Психология, Логопедия) 1
MS office
1960 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и 1
архивистика (библиотекар, БЕЛ) база данни и
интернет, офис
598 Лекар Висше / Медицина 4
10 Лекар Висше / Медицина 6
42 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални 1
предмети (Логопед) MS Office
1956 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални Английски 2
предмети (специална педагогика) база данни и
интернет, офис
1959 Психолог, училищен Висше / Психология 1
база данни и
интернет, офис
30 Ръководител, отдел в хотел Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Руски, 1
(Туризъм и други спец. в сферата на туризма) Немски MS Office
31 Ръководител, отдел в ресторант Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски, Немски 1
(Туризъм, Маркетинг) MS Office
1974 Работник, ферма за птици Начално 1
47 Шивач, обувки Основно 4
38 Пазач, невъоръжена охрана Основно 1
39 Дробоструйчик Основно 1
1946 Работник, поправка на джанти и гуми Основно 1
43 Общ работник Основно 2
1936 Шивач, обувки Основно 3
8 Водач, селскостопански машини Основно (водач ССМ),Средно (водач ССМ) 1
40 Заварчик Основно (заварчик) 2
27 Кранист Основно (кранист),Средно (кранист) 1
1948 Фризьор Основно (фризьор) 1
1971 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 4
41 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач),Средно (шивачество) 5
1939 Работник, ръчна изработка на кожени Основно,Без образование 2
изделия и аксесоари
48 Производител, обувки (ръчно) Основно,Без образование 3
44 Продавач-консултант Средно 1
16 Ръководител, отдел в чистотата Средно 2
12 Шивач Средно 3
18 Монтажник, изделия от метал Средно 3
15 Януари 2018 г. Page 1 of 2
No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр
6 Продавач-консултант Средно 2
MS office
5 Кредитен специалист, банка Средно 5
1980 Продавач-консултант Средно Немски, Английски 1
база данни и
интернет, офис
13 Работник, паркинг Средно 2
1978 Автомонтьор Средно (автомобили и кари, ДВГ и др.) 2
база данни и
интернет, офис
1947 Шофьор, товарен автомобил Средно (всички квалификации за шофьор и ADR) 3
(международни превози)
1976 Оператор, въвеждане на данни Средно (икономическа специалност или ветеринарен 1
техник) база данни и
интернет, офис
11 Окачествител, продукти (без храни и Средно (ОТК) 1
напитки)
52 Организатор, производство Средно (технически специалности, организаторски Английски 1
умения),Висше (технически науки, организаторски MS Office
51 Манипулант, промишлеността Средно (технически умения),Основно (технически 2
умения)
28 Тракторист Средно (тракторист/комбайнер) 1
37 Шофьор, автобус Средно (Шофьор на автобус - категория Д),Основно 2
(Шофьор на автобус - категория Д)
1951 Организатор, производство Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник 1
- предимство)
22 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник) 4
45 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, 1
облекло, обувки и кожи,Средно (крояч, обувки)
26 Строителен техник, проектно-технически Средно / Строителство (Строителен техник) 1
отдел
1979 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1
база данни и
интернет, офис
36 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1
Филиал Балчик
3 Монтажник, метални конструкции Основно,Средно 6
4 Бояджия, стоманени конструкции Основно,Средно 1
120 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 2
Опит за работа с
касова наличност
1 Помощник-готвач Средно 3
работа с офис пакет
2 Общ работник Средно,Основно 2
Филиал Крушари
1 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1
Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 17:45:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 12 Септември 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1433 Общ работник 2
1536 Метач 1
1396 Майстор, производство на тестени изделия 2
1365 Шивач, обувки Без образование,Основно 2
1364 Производител, обувки (ръчно) Без образование,Основно 2
1367 Социален работник Висше (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет
1394 Организатор, стопански дейности Висше (технически или икономически специалности) Немски, Английски 1
1368 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
1358 Фелдшер Висше (фелдшер) 2
1590 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (химия и опазване на околната среда, физика и астрономия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1587 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Български език и литература 1 база данни и интернет, офис пакет
1580 Старши учител, теоретично обучение Висше / Ветеринарна медицина 1
1546 Мениджър покупки/продажби Висше / Икономически науки (икономист) 1
1542 Старши експерт Висше / Икономически науки (направление "Икономика") 1 база данни и интернет, офис пакет
1575 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / История и археология (История и цивилизация) 1 MS office
1589 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Компютърни науки (информатика, ИКТ) 1 база данни и интернет, офис пакет
1529 Учител, теоретично обучение Висше / Машиностроене, металообработване и металургия Руски 1 база данни и интернет, офис пакет
598 Лекар Висше / Медицина 4
1357 Лекар Висше / Медицина (лекар) 6
1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми
1572 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 MS office
1574 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 МS OFFICE
1554 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП, НУПЧЕ) Английски 1 база данни и интернет, офис пакет
1569 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1550 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика; биология и здравно образование) 1 база данни и интернет, офис пакет
1553 Възпитател Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (математика и физика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1591 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1582 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) 1 MS office
1498 Социален работник Висше / Социална работа с деца и младежи (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1549 Старши учител спортна подготовка Висше / Спорт (физическо възпитание и спорт) 1 база данни и интернет, офис пакет
1579 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител/икономист),Средно / Икономически науки (счетоводител/икономист) 1 база данни и интернет, офис пакет
1533 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство и контрол, финанси) 1 счетоводна програма
1581 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация (Рехабилитация/ерготерапия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1547 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика 1 база данни и интернет, офис пакет
1561 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) 1 MS office, Internet
1588 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) 1 MS office
1466 Общ работник Начално 2
1380 Животновъд Начално 2
1467 Бояджия, промишлени изделия Начално 1
1315 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално 1
1544 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1545 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6
1376 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 9
1515 Бояджия, стоманени конструкции Основно 1
1464 Монтажник Основно 1
1576 Перач (ръчно) Основно 1
1431 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК) 1
1556 Водач, селскостопански машини Основно (водач на ССМ) 1
1543 Гладач Основно (гладач) 5
1535 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1465 Дърводелец Основно (дърводелец) 2
1359 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1517 Заварчик Основно (заварчик) 1
1379 Заварчик Основно (заварчик),Средно (правоспособност за заварчик) 1
1429 Машинист, пътно-строителни машини Основно (машинист на еднокофов багер) 1
1401 Огняр Основно (огняр) 4
1537 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1
1505 Работник, строителството Основно (строителен работник) 2
1360 Тапицер Основно (тапицер) 1
1449 Общ работник Основно (чистач/хигиенист) 1
1507 Шивач Основно (шивач) 2
1519 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2
1414 Шивач Основно (шивач) 2
1518 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 10
1405 Шлосер Основно (шлосер),Средно (шлосер) 3
1432 Шофьор, тежкотоварен автомобил Основно (шофьор кат. С и СЕ) 1
1403 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Без образование 2
1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми
1392 Аранжор, витрини/щандове Средно 1
1578 Кредитен специалист, банка Средно 10 база данни и интернет, офис пакет
1397 Сервитьор Средно 2
1316 Монтажник, дограма Средно 1
1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
1571 Маникюрист Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
1393 Обслужващ, магазин Средно 2
1555 Склададжия Средно 1 база данни и интернет, офис пакет
1398 Помощник-готвач Средно 1
1391 Общ работник Средно 1
1390 Сервитьор Средно 2
1538 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни и интернет, офис пакет
1493 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1439 Анкетьор Средно (анкетьор) Английски, Немски 2 база данни и интернет
1568 Общ работник Средно (водач" В" категория),Основно (водач" В" категория) 1
1330 Продавач-консултант Средно (готвач) 1
1338 Готвач Средно (готвач) 1
1494 Работник, поддръжка Средно (ел. техник, ВиК) 1
1501 Касиер Средно (касиер) 1 база данни и интернет, офис пакет
1323 Крояч, текстил Средно (кроя, текстил) 1
1444 Лаборант Средно (лаборант) 1
1450 Автомонтьор Средно (монтьор, товарни автомобили) 1
1495 Огняр Средно (огняр) 1
1577 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
1445 Машинист, еднокофов багер Средно (фадромист, мотокарист),Основно (фадромист, мотокарист) 1
1324 Шивач Средно (шивач) 1
1499 Шлосер Средно (шлосер) 1
1514 Шлосер Средно (шлосер) 2
1451 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 2
1363 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно / Транспортни услуги (шофьор -кат. СЕ) 1
1442 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (строителен техник) 1
1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1
1548 Учител, практическо обучение Средно / Фризьорски и козметични услуги 1 база данни и интернет, офис пакет
1333 Чистач/ Хигиенист Средно,Без образование 1
1406 Стругар Средно,Основно 1
Филиал Балчик
93 Гладач Основно 3
92 Шивач Основно 3
94 Крояч, платна Основно 3
90 Работник, поддръжка Основно (поддръжка на ел. инсталации и други) 1
88 Касиер Средно 1
89 Машинен оператор, производство на пластмаса Средно 1 отностно процеса на работа
Филиал Крушари
11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми
9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 13:31:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 31 юли 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1029 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
1291 Експерт, комуникации Висше Английски, Немски, Френски 1 MS office, Internet
1292 Експерт Висше Френски, Английски, Немски 1 MS office, Internet
1197 Специалист, поддръжка Висше ( познания по електроника и мехатроника) Английски 1 специални програми
1287 Счетоводител, оперативен Висше (Икономика),Средно / Икономически науки 1 база данни на Microsoft
1219 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (НУПИТ) 1 MS office
1146 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература 1 база данни
1113 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1
948 Медицинска сестра Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер) 1
1278 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (степен „Бакалавър” - Медицинска сестра) 2
1284 Тарифьор Висше / Икономически науки 1 база данни на Microsoft
598 Лекар Висше / Медицина 4
1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми
1272 Социален педагог Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална и специална педагогика) 1
1187 Психолог, училищен Висше / Психология 1
1162 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (икономист) 1 офис пакет
1101 Стрелочник Висше / Транспортни услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни услуги (Техник по железопътна техника) 1
1173 Управител Висше,Средно 1 МS OFFICE
1185 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски 3 MS office
1117 Общ работник Начално 2
1283 Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса Начално,Основно 1
1089 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 2
1133 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1247 Общ работник Основно 1
1218 Работник, сезонен Основно 3
1115 Шивач Основно 5
1114 Животновъд Основно 1
1228 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1109 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1100 Шивач, обувки Основно 2
1128 Дробоструйчик Основно 1
1268 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6
1120 Машинен оператор, шиене на бродерия Основно 1
1078 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1066 Монтажник, метални конструкции Основно 1
950 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
1054 Монтажник Основно 2
1251 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1041 Производител, обувки (ръчно) Основно 3
1183 Шофьор, автокран Основно (автокранист) 1
1140 Бояджия, стоманени конструкции Основно (бояджия на метелни изделия) 1
1130 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (водопроводчик) 4
1179 Гладач Основно (гладач) 5
1116 Гладач Основно (гладач) 3
933 Гладач Основно (гладач) 1
1186 Готвач Основно (готвач) 1
1139 Заварчик Основно (заварчик) 1
1129 Заварчик Основно (заварчик) 1
1238 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2
953 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2
1240 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4
1086 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 3
1253 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 1
1065 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно (монтажник на мебели) 3
1184 Водач, мотокар Основно (мотокарист) 1
1165 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1
1255 Перач (ръчно) Основно (перач ) 1
1236 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3
1246 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3
1254 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2
1135 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 1
1110 Работник, кухня Основно (работник кухня) 3
962 Тапицер Основно (тапицер) 1
1175 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 15
1119 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2
1108 Шивач Основно (шивач) 5
934 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 2
1263 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5
1040 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5
1152 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно (шофьор -кат. СЕ и всички необходими документи за правоспособност) Английски 8
1201 Машинист, еднокофов багер Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1
1176 Работник, ферма за птици Основно,Без образование 2
1166 Чистач/ Хигиенист Основно,Без образование 1
1195 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Без образование 1
1203 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 1
1231 Шивач Основно,Средно 5
1088 Шивач, обувки Основно,Средно 2
1174 Работник, ферма за птици Основно,Средно 1
1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми
2113 Рецепционист Средно 1
1243 Технически сътрудник Средно Италиански 1 офис пакет
1209 Продавач, хранителни продукти Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
1125 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
1074 Машинен оператор Средно 2
974 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 работа с компютър
1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 5
1270 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
1262 Охранител Средно 1
1239 Месач Средно 2
1232 Готвач Средно 3
1204 Продавач, хранителни продукти Средно 2
1223 Готвач Средно (готвач) 1
1267 Сътрудник, охрана Средно (диспечер) 1 база данни
1280 Дърводелец, мебелист Средно (дърводелец),Основно (дърводелец) 1
1083 Техник, електрически системи Средно (ел. техник - диагростика на автомобили) 1 база данни
1189 Гледач,служебни животни Средно (по възможност ПГ" Ветеринарна медицина") 1
1252 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 1 база данни и интернет
1265 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
1250 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
1271 Барман Средно (сервитьор, барман) 1
1242 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет
1269 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет
1188 Специалист, поддръжка Средно (техническа квалификация) 1
1145 Монтажник Средно (технически умения) 5
1043 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (Технически умения) 2
1158 Оператор, пречиствателна станция Средно (технически умения) 1
1039 Фризьор Средно (фризьор) 1
1051 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ) 1
1107 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика 3
1264 Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки 1 MS office
1112 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник) 1
1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1
1102 Маневрист Средно / Транспортни услуги 1
1216 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Основно 6
1212 Готвач Средно / Хранителни технологии 1
1206 Общ работник Средно,Основно 2
1222 Социален работник в социална услуга Средно,Основно Италиански 10
1163 Общ работник, оранжерия/парник Средно,Основно 5
1200 Пакетировач Средно,Основно (задължителна грамотност/четене,писане,смятане/) 3
1279 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.) 1
Филиал Балчик
80 Пълнач Начално,Основно 1
77 Общ работник Основно 1
76 Крояч, платна Основно 3
82 Консултант, продажби ИКТ Средно 1 Работа с компютър
79 Пощенски раздавач (пощальон) Средно 1 Офис пакет
83 Аниматор Средно Руски 1 Работа с компютър
75 Охранител Средно 1
Филиал Добричка
57 Продавач-консултант Основно,Средно 2
Филиал Крушари
11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми
9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 15:08:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 24 април 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
668 Общ работник, оранжерия/парник Без образование 10
667 Обслужващ работник, промишлено производство Без образование 4
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
654 Технически сътрудник Висше (професионален бакалавър) Английски 1 МS OFFICE, ЕXCEL
673 Началник отдел, община/район Висше / Електроника и автоматика,Висше / Архитектура и градоустройство,Висше / Електротехника и енергетика 1 база данни и интернет
694 Икономист Висше / Икономически науки (икономическа информатика) Английски 1 база данни и интернет
599 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
598 Лекар Висше / Медицина 4
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
549 Помощник-нотариус Висше / Право 1 MS office
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
563 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация Немски, Английски 1
559 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация (кинезитерапевт) Английски, Немски 2
683 Технически сътрудник Висше,Средно Английски 1 MS office
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
545 Перач (ръчно) Начално 37
458 Гладач Начално 2
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
655 Общ работник Начално 2
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
418 Помощник-готвач Начално 4
700 Животновъд Начално 1
697 Шивач Начално 5
412 Работник, поддръжка Начално 1
495 Общ работник Начално 5
699 Гладач Начално,Основно 3
540 Мияч, съдове (ръчно) Основно 15
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 9
511 Работник, кухня Основно 2
672 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
486 Камериер/камериерка Основно 6
529 Пиколо Основно 8
530 Перач (ръчно) Основно 9
538 Чистач/ Хигиенист Основно 20
528 Общ работник Основно 10
509 Общ работник Основно 2
588 Камериер/камериерка Основно 2
479 Камериер/камериерка Основно 2
619 Работник, поддръжка на пътища Основно 4
669 Шофьор, автобус Основно 1
678 Манипулант, промишлеността Основно 2
512 Камериер/камериерка Основно 1
680 Гладач, преса (ръчно) Основно 2
679 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 2
687 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно 3
692 Камериер/камериерка, хотел Основно 4
702 Готвач Основно 4
639 Чистач/ Хигиенист Основно 1
493 Камериер/камериерка Основно 8
627 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
496 Камериер/камериерка Основно 4
671 Помощник-готвач Основно 4
609 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
555 Работник, овощна градина Основно 1
603 Производител, ръчно на хляб Основно 1
508 Камериер/камериерка Основно 2
505 Пиколо Основно 1
703 Камериер/камериерка Основно 3
489 Помощник-готвач Основно 3
574 Общ работник Основно 3
573 Камериер/камериерка Основно 8
626 Работник, повърхностна обработка на дърво Основно 4
501 Готвач Основно 2
590 Камериер/камериерка Основно 3
504 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
302 Дърводелец Основно 2
610 Камериер/камериерка Основно 3
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
681 Перач (ръчно) Основно 2
582 Камериер/камериерка Основно 2
490 Камериер/камериерка Основно 7
472 Помощник-готвач Основно 3
517 Общ работник Основно 2
475 Камериер/камериерка Основно 3
478 Камериер/камериерка Основно 2
569 Общ работник Основно 35
561 Шофьор, самосвал Основно 4
471 Камериер/камериерка Основно 3
660 Сервитьор Основно Руски, Английски 3
507 Камериер/камериерка Основно 1
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
388 Пиколо Основно 2
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
391 Тракторист Основно 2
413 Готвач Основно 7
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
368 Готвач Основно 1
698 Готвач Основно ( готвач) 2
567 Тракторист Основно (багерист с челен товарач) 3
576 Готвач Основно (готвач) 5
481 Готвач Основно (готвач) 1
525 Готвач Основно (готвач) 7
492 Готвач Основно (готвач) 13
488 Готвач Основно (готвач) 3
592 Готвач Основно (готвач, пом. готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
526 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4
553 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 4
701 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2
597 Работник, кухня Основно (пом. готвач) 5
386 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 1
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
640 Стругар Основно (стругар - фрезист) 1
685 Стругар Основно (стругар) 1
338 Тапицер Основно (тапицер) 1
127 Шивач Основно (шивач) 3
307 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки),Средно (шивач, обувки) 4
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
591 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 5
584 Готвач Основно / Производство на храни и напитки (готвач) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
503 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 8
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 2
513 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (лицето да притежава квалификация за готвач) 6
506 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
498 Камериер/камериерка Основно,Средно 1
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
533 Спасител, басейн Средно Английски 2
686 Общ работник Средно 3
647 Барман Средно Немски, Английски 3
691 Готвач Средно 1
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
551 Продавач-консултант Средно 2
677 Заварчик Средно 1
661 Готвач Средно 2
532 Пиколо Средно Немски, Английски 3
666 Продавач-консултант Средно 1
583 Аниматор Средно Руски 1
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
628 Работник, паркинг Средно 1
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
148 Пиколо Средно Чужди 20
649 Пиколо Средно Немски, Английски 2
684 Администратор, хотел Средно Английски 2 MS office
500 Барман Средно 5
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 1
690 Сервитьор Средно 1
497 Помощник-готвач Средно 4
622 Рецепционист, хотел Средно 1
596 Хост (хостеса) Средно Румънски, Немски, Английски 2 база данни и интернет
652 Работник, кухня Средно 4
482 Пиколо Средно Немски, Английски 8
565 Дестилатор Средно 6
554 Камериер/камериерка Средно 3
648 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 4 база данни и интернет
527 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 1
571 Барман Средно 5
602 Машинист, пътно-строителни машини Средно 2
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
550 Чистач/ Хигиенист Средно 2
292 Готвач Средно 2
579 Сервитьор Средно 6
314 Работник, строителството Средно 2
341 Сервитьор Средно 4
544 Агент, осигуряване Средно 4 база данни и интернет
343 Крояч, обувни изделия Средно 1
586 Администратор, хотел Средно Английски 5 MS office
394 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка Средно 1
430 Сервитьор Средно 2
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
282 Общ работник Средно 3
587 Сервитьор Средно 5
154 Сервитьор Средно Английски 4
149 Общ работник Средно 4
431 Продавач-консултант Средно 1
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
428 Готвач Средно 2
426 Камериер/камериерка Средно 1
155 Готвач Средно 11
145 Камериер/камериерка Средно 9
153 Камериер/камериерка Средно 11
520 Технически секретар Средно Италиански 1 MS office
473 Сервитьор Средно 5
414 Сервитьор Средно 9
625 Машинен оператор, дървообработване Средно 3
556 Продавач-консултант Средно 2
2112 Сервитьор Средно Английски 1
664 Сервитьор Средно 2
656 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1 база данни
2113 Рецепционист Средно 1
510 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 word/Excel/Internet
623 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 2
641 Продавач-консултант Средно 1
638 Оператор, селскостопански машини Средно 1
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
524 Администратор, хотел Средно Френски, Английски, Немски 5 база данни и интернет
642 Продавач-консултант Средно 3
607 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 4 програмен продукт
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
283 Общ работник Средно 1
171 Продавач-консултант Средно 1
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
612 Организатор, реклама Средно 1
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
232 Продавач-консултант Средно 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
682 Администратор, хотел Средно (администратор) Английски 2 база данни и интернет
157 Барман Средно (барман) 5
361 Барман Средно (барман) Английски 5
575 Барман Средно (барман) 1
634 Барман Средно (барман) 2
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
564 Водач, селскостопански машини Средно (водач на открита платформа с повдигащо устройство) 3
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
515 Готвач Средно (готвач) 2
572 Готвач Средно (готвач) 4
159 Готвач Средно (готвач) 4
688 Готвач Средно (готвач),Основно (готвач) 3
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
653 Камериер/камериерка, хотел Средно (камериер/ка) 8
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
560 Маникюрист Средно (маникюрист) 2
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
704 Продавач-консултант Средно (мотокар),Висше 1 MS office
535 Барман Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - барман) 14
534 Сервитьор Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - сервитьор) Английски, Немски 12
562 Огняр Средно (огняр) 3
651 Отговорник, търговска зала Средно (ОТЗ) Английски, Немски 2
570 Помощник-готвач Средно (помощник готвач) 2
689 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 2
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 4
693 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 19
695 Сервитьор Средно (сервитьор) 15
696 Сервитьор Средно (сервитьор) 8
650 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 10
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
578 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
593 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
611 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 6
595 Сервитьор Средно (сервитьор, барман) Немски, Румънски, Английски 4 база данни
581 Спасител, басейн Средно (спасител) 3
580 Спасител, плаж Средно (спасител) 3
547 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (технически умения) 10
600 Работник, подови облицовки и настилки Средно (фаянсаджия) 4
557 Фризьор Средно (фризьор) Английски, Немски 2
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
342 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки) 1
646 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно (шофьор - кат. В) 4
645 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор - кат. С) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
617 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор - кат. С+Е и Д) 2
675 Куриер Средно (шофьор кат. В или С) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
621 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 2
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 4
577 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
499 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (готвач) 3
516 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски, Руски 8
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
514 Камериер/камериерка Средно,Основно 20
Филиал Балчик
24 Работник, кухня Начално 1
23 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
21 Камериер/камериерка Начално,Основно 4
20 Камериер/камериерка Основно 8
14 Камериер/камериерка Основно 1
15 Администратор, хотел Средно Английски 1 Офис пакет
13 Администратор, хотел Средно (Владеене на чужд език -английски говоримо) 2
22 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (Готвач) 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 15:20:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 10 април 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
519 Началник отдел, община/район Висше / Архитектура и градоустройство (Архитектура, строителство и геодезия) 1
598 Лекар Висше / Медицина 4
599 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
624 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право 1
549 Помощник-нотариус Висше / Право 1 MS office
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
85 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1 счетоводна програма
563 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация Немски, Английски 1
559 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация (кинезитерапевт) Английски, Немски 2
543 Отговорник, търговска зала Висше,Средно Немски, Английски 1
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
412 Работник, поддръжка Начално 2
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
407 Общ работник Начално 2
495 Общ работник Начално 5
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
418 Помощник-готвач Начално 4
409 Камериер/камериерка, хотел Начално 2
545 Перач (ръчно) Начално 40
458 Гладач Начално 2
546 Работник, сезонен Начално,Основно 36
391 Тракторист Основно 2
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 10
368 Готвач Основно 1
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
489 Помощник-готвач Основно 5
389 Общ работник Основно 1
413 Готвач Основно 7
614 Работник, озеленяване Основно 1
493 Камериер/камериерка Основно 9
529 Пиколо Основно 10
609 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
603 Производител, ръчно на хляб Основно 1
555 Работник, овощна градина Основно 1
619 Работник, поддръжка на пътища Основно 2
588 Камериер/камериерка Основно 3
626 Работник, повърхностна обработка на дърво Основно 4
627 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
574 Общ работник Основно 3
573 Камериер/камериерка Основно 8
505 Пиколо Основно 2
558 Общ работник Основно 3
427 Чистач/ Хигиенист Основно 2
530 Перач (ръчно) Основно 9
528 Общ работник Основно 14
518 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 1
511 Работник, кухня Основно 2
508 Камериер/камериерка Основно 3
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
538 Чистач/ Хигиенист Основно 24
479 Камериер/камериерка Основно 4
541 Общ работник Основно 7
540 Мияч, съдове (ръчно) Основно 25
512 Камериер/камериерка Основно 2
64 Шивач Основно 5
582 Камериер/камериерка Основно 2
472 Помощник-готвач Основно 4
610 Камериер/камериерка Основно 3
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
471 Камериер/камериерка Основно 3
504 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
36 Общ работник Основно 10
390 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
561 Шофьор, самосвал Основно 4
590 Камериер/камериерка Основно 3
490 Камериер/камериерка Основно 7
517 Общ работник Основно 2
509 Общ работник Основно 4
501 Готвач Основно 2
496 Камериер/камериерка Основно 5
302 Дърводелец Основно 2
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
67 Животновъд Основно 2
475 Камериер/камериерка Основно 3
54 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
486 Камериер/камериерка Основно 14
478 Камериер/камериерка Основно 2
507 Камериер/камериерка Основно 1
569 Общ работник Основно 36
567 Тракторист Основно (багерист с челен товарач) 3
492 Готвач Основно (готвач) 15
488 Готвач Основно (готвач) 5
525 Готвач Основно (готвач) 19
481 Готвач Основно (готвач) 3
410 Готвач Основно (готвач) 3
576 Готвач Основно (готвач) 5
502 Готвач Основно (готвач) 2
592 Готвач Основно (готвач, пом. готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
526 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 33
597 Работник, кухня Основно (пом. готвач) 5
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
53 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 6
127 Шивач Основно (шивач) 3
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
81 Заварчик Основно / Електротехника и енергетика (Заварчик - ел.дъгово заваряване) 2
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
56 Дърводелец, мебелист Основно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец, мебелист - желателно) 1
591 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 5
584 Готвач Основно / Производство на храни и напитки (готвач) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 3
503 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 8
513 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (лицето да притежава квалификация за готвач) 6
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 2
506 Камериер/камериерка Основно,Средно 7
498 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
625 Машинен оператор, дървообработване Средно 3
583 Аниматор Средно Руски 1
500 Барман Средно 7
612 Организатор, реклама Средно 1
551 Продавач-консултант Средно 2
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
482 Пиколо Средно Немски, Английски 11
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
554 Камериер/камериерка Средно 3
622 Рецепционист, хотел Средно 2
533 Спасител, басейн Средно Английски 5
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
633 Детегледачка Средно 2
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 2
623 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 4
527 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 10
531 Камериер/камериерка, хотел Средно Английски 22
556 Продавач-консултант Средно 2
532 Пиколо Средно Немски, Английски 5
628 Работник, паркинг Средно 1
565 Дестилатор Средно 6
497 Помощник-готвач Средно 4
620 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 2
596 Хост (хостеса) Средно Румънски, Немски, Английски 2 база данни и интернет
520 Технически секретар Средно Италиански 1 MS office
430 Сервитьор Средно 2
384 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 2 база данни на Microsoft
367 Продавач-консултант Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
366 Шофьор, автобус Средно 5
171 Продавач-консултант Средно 1
49 Монтажник Средно 1
579 Сервитьор Средно 6
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
314 Работник, строителството Средно 2
414 Сервитьор Средно 10
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
138 Координатор Средно Английски 1 офис пакет
426 Камериер/камериерка Средно 1
428 Готвач Средно 2
232 Продавач-консултант Средно 1
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
586 Администратор, хотел Средно Английски 5 MS office
606 Продавач-консултант Средно 1
602 Машинист, пътно-строителни машини Средно 3
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
571 Барман Средно 5
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
282 Общ работник Средно 3
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
510 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 word/Excel/Internet
473 Сервитьор Средно 6
2112 Сервитьор Средно Английски 1
292 Готвач Средно 2
283 Общ работник Средно 1
544 Агент, осигуряване Средно 4 база данни и интернет
524 Администратор, хотел Средно Френски, Английски, Немски 10 база данни и интернет
550 Чистач/ Хигиенист Средно 2
607 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 4 програмен продукт
587 Сервитьор Средно 5
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
157 Барман Средно (барман) 5
634 Барман Средно (барман) 2
361 Барман Средно (барман) Английски 5
575 Барман Средно (барман) 1
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
564 Водач, селскостопански машини Средно (водач на открита платформа с повдигащо устройство) 5
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
601 Готвач Средно (готвач) 1
572 Готвач Средно (готвач) 4
515 Готвач Средно (готвач) 2
159 Готвач Средно (готвач) 5
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
560 Маникюрист Средно (маникюрист) 2
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
535 Барман Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - барман) 20
534 Сервитьор Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - сервитьор) Английски, Немски 28
562 Огняр Средно (огняр) 3
450 Огняр Средно (огняр) 1
570 Помощник-готвач Средно (помощник готвач) 2
536 Готвач Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - готвач) 24
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
611 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 6
578 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 5
593 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
595 Сервитьор Средно (сервитьор, барман) Немски, Румънски, Английски 4 база данни
580 Спасител, плаж Средно (спасител) 3
581 Спасител, басейн Средно (спасител) 3
401 Тапицер Средно (тапицер) 1
547 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (технически умения) 10
600 Работник, подови облицовки и настилки Средно (фаянсаджия) 4
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
557 Фризьор Средно (фризьор) Английски, Немски 2
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
80 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
617 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор - кат. С+Е и Д) 8
445 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор кат. С) 1
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
68 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
86 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор - желателно) 1
621 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор) 5
72 Механик, гараж за транспортни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (механик, шофьор кат. Д) 2
93 Шивач, обувки Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Желателно е кандидатите да имат квалификация или стаж като шивач ) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
108 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
577 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 6
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
499 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (готвач) 4
516 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски, Руски 8
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
514 Камериер/камериерка Средно,Основно 20
Филиал Балчик
14 Камериер/камериерка Основно 1
15 Администратор, хотел Средно Английски 1 Офис пакет
9 Готвач Средно 1
10 Администратор, хотел Средно Английски 2 Word, Excel, интернет
13 Администратор, хотел Средно (Владеене на чужд език -английски говоримо) 2
Филиал Добричка
23 Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки Средно,Основно 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 10:38:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 31 март 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
465 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия) 1
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
85 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1 счетоводна програма
477 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология и придобита квалификация - "Учител") Английски 1 продукти и програми
409 Камериер/камериерка, хотел Начално 6
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
417 Чистач/ Хигиенист Начално 1
412 Работник, поддръжка Начално 3
407 Общ работник Начално 7
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
418 Помощник-готвач Начално 4
458 Гладач Начално 2
468 Чистач/ Хигиенист Начално 1
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
355 Чистач/ Хигиенист Основно 1
389 Общ работник Основно 1
490 Камериер/камериерка Основно 10
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
478 Камериер/камериерка Основно 2
368 Готвач Основно 1
475 Камериер/камериерка Основно 3
36 Общ работник Основно 10
339 Шивач Основно 1
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
302 Дърводелец Основно 2
471 Камериер/камериерка Основно 3
427 Чистач/ Хигиенист Основно 2
391 Тракторист Основно 2
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
472 Помощник-готвач Основно 4
493 Камериер/камериерка Основно 10
489 Помощник-готвач Основно 5
413 Готвач Основно 7
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
479 Камериер/камериерка Основно 5
390 Камериер/камериерка, хотел Основно 8
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 10
486 Камериер/камериерка Основно 15
388 Пиколо Основно 2
64 Шивач Основно 5
67 Животновъд Основно 2
54 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
410 Готвач Основно (готвач) 6
488 Готвач Основно (готвач) 5
385 Готвач Основно (готвач) 1
492 Готвач Основно (готвач) 15
481 Готвач Основно (готвач) 4
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
449 Озеленител Основно (кат."В" ) 5
386 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 1
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
24 Работник, строителството Основно (строителен работник) 1
338 Тапицер Основно (тапицер) 1
53 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 6
127 Шивач Основно (шивач) 3
15 Шивач, обувки Основно (Шивач, обувки - желателно),Средно (Шивач, обувки - желателно) 2
307 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки),Средно (шивач, обувки) 5
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
81 Заварчик Основно / Електротехника и енергетика (Заварчик - ел.дъгово заваряване) 2
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
56 Дърводелец, мебелист Основно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец, мебелист - желателно) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 4
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 2
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
431 Продавач-консултант Средно 1
428 Готвач Средно 2
426 Камериер/камериерка Средно 1
414 Сервитьор Средно 10
149 Общ работник Средно 4
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
482 Пиколо Средно Немски, Английски 12
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 2
2113 Рецепционист Средно 1
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
2112 Сервитьор Средно Английски 1
49 Монтажник Средно 1
153 Камериер/камериерка Средно 15
430 Сервитьор Средно 2
145 Камериер/камериерка Средно 10
154 Сервитьор Средно Английски 4
155 Готвач Средно 11
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
473 Сервитьор Средно 6
466 Лакировач, промишлени изделия Средно 1
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
148 Пиколо Средно Чужди 20
171 Продавач-консултант Средно 1
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
341 Сервитьор Средно 5
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
343 Крояч, обувни изделия Средно 1
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
384 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 2 база данни на Microsoft
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
367 Продавач-консултант Средно 1
283 Общ работник Средно 1
366 Шофьор, автобус Средно 5
282 Общ работник Средно 3
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
138 Координатор Средно Английски 1 офис пакет
292 Готвач Средно 2
232 Продавач-консултант Средно 1
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
14 Крояч, обувни изделия Средно ("Оператор в обувното производство" е желатетелно) 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
140 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
22 Аниматор Средно (аниматор) Английски 20
483 Барман Средно (барман) 2
361 Барман Средно (барман) Английски 5
157 Барман Средно (барман) 5
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
159 Готвач Средно (готвач) 5
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
45 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
130 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) 4
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
112 Механошлосер Средно (механошлосер) 1
450 Огняр Средно (огняр) 1
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
129 Сервитьор Средно (сервитьор) 7
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 20
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 5
401 Тапицер Средно (тапицер) 1
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
342 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
445 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор кат. С) 1
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
68 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
113 Електрончик Средно / Електроника и автоматика 2
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
72 Механик, гараж за транспортни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (механик, шофьор кат. Д) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
108 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 6
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
Филиал Балчик
11 Старши експерт Висше / Военно дело и отбрана (специалност: ръководител полети, щурман, летец-пилот) 1 Обслужване на въздушното движение
12 Озеленител Основно,Професионална квалификация / Градинарство (Озеленяване и цветарство) 2
5 Шофьор, цистерна Средно 1
10 Администратор, хотел Средно Английски 2 Word, Excel, интернет
9 Готвач Средно 1
7 Продавач-консултант Средно 1 Офис пакет
Филиал Добричка
23 Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки Средно,Основно 1
Филиал Крушари
7 Санитар Основно 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА И ЗА КАДРИ В ТУРИЗМА

Dobruja Brand 8:25:00 ч.
На 30.03.2017 година във фоайето на ВУ „Международен колеж” гр. Добрич се проведе специализирано младежка трудова борса в участие на работодатели от сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.
Основна цел на организаторите е осъществяване на пряк контакт между двете страни на пазара на труда за постигане на трудова заетост на търсещите работа лица и задоволяване на потребностите от работна ръка на работодателите.
Борсата бе открита от г–н Васил Сивков – директор на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич

Гости на събитието бяха г-н Сали Феим зам. Областен управител на област Добрич и г-жа Росица Йорданова – зам.кмет на Община Добрич. Присъстваха също г-н Димитър Димитров – председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България, Маргарита Ефтимова - председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич, г- жа Мария Кирилова представител на КРИБ, представители на местни и централни медии. Настоящото мероприятие се реализира със съдействието и активното участие на „Кариерен център по ориентиране към РУ на МОН – партньори по Споразумението за реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., „Кариерен център” към ВУМ – партньори по Споразумението с Висшите учебни заведения и Младежки център Добрич.
В специализираната борса взеха участие около 90 представители на 38 работодатели, от които 23 обявиха 635 свободни работни места. Осем от работодателите бяха обявили предваритерно / в рамките на м.март/ своите работни места и използваха трудовата борса за да се срещнат с потенциални кандидати и да направят подбор.Останалите 7 работодатели имат одобрени заявки по различни схеми на ОПРЧР и присъстваха на събитието по същата причина. На борсата участваха и представители на Военно окръжие Добрич, както и на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Добрич.
По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ХМК”ЕООД, ”Дабълтрий Варна” ЕАД, „Ривиера” АД, и др. Всички работодатели показаха висока степен на удовлетвореност и споделиха, че подобни трудови борси са добро решение за работодателите, търсещи работници в сферата на туризма и туристическото обслужване.
Трудовата борса постигна изцяло предназначението си и се превърна в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа лица. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” – Добрич и младежки медиатори, оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 350 посетители се възползваха от предоставената възможност.
Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се от табла и видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.
Трудовата борса посетиха около 500 лица с подходяща квалификация лица, като над 200 от тях бяха младежи. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти, ученици оп професионалните гимназии в Добрич, студенти.

Бюрото по труда приема заявления за обучения

Dobruja Brand 15:49:00 ч.
Бюрото по труда в град Добрич започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

* Продавач консултант – общо 20 лица;

* Оператор на компютър – общо 20 лица;

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по тема- „Управление на промяната”

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

* Безработни младежи до 29 г.;

* Продължително безработни лица;

* Безработни лица над 50 годишна възраст ;

* Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация ;

* Неактивни лица, желаещи да работят , в т.ч. обузкуражени лица ;

Курсовете ще се проведат в периода март – май, като първата/е група-„Продавач консултант”и ще стартира от 06.03.2017 ; втората група е „Оператор на компютър” и ще стартира на 13.03.2017г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Добрич.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „КОМПЛЕКСНО РАМКОВО ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с БТПП. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 01.03.2017г. за професия „Продавач консултант” и до 09.03.2017г. за професия „Оператор на компютър”.

Свободни позиции

Dobruja Brand 16:21:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 14 февруари 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
169 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология (история, география и икономика) 1 офис пакет
3 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
2 Лекар Висше / Медицина 4
52 Медицинска сестра Висше / Медицински сестри и здравни грижи (Медицинска сестра) 1
174 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП) Английски, Руски 1 офис пакет
179 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ,ПУНУП) Английски 1 MS office, Internet, Eлектронни платформи
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
87 Юрисконсулт Висше / Право 2
85 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1 счетоводна програма
1 Общ работник, оранжерия/парник Начално 5
16 Производител, обувки (ръчно) Начално 3
67 Животновъд Основно 2
54 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
2143 Дърводелец, мебелист Основно 1
143 Общ работник Основно 1
2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1
142 Общ работник Основно 1
161 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 1
36 Общ работник Основно 10
64 Шивач Основно 5
97 Готвач Основно (готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
24 Работник, строителството Основно (строителен работник) 1
152 Стругар Основно (стругар) 1
151 Фрезист Основно (фрезист) 1
53 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 6
127 Шивач Основно (шивач) 5
15 Шивач, обувки Основно (Шивач, обувки - желателно),Средно (Шивач, обувки - желателно) 2
100 Шлосер Основно (Шлосер) 5
81 Заварчик Основно / Електротехника и енергетика (Заварчик - ел.дъгово заваряване) 2
83 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер) 1
56 Дърводелец, мебелист Основно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец, мебелист - желателно) 1
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 3
2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 4
148 Пиколо Средно Чужди 20
107 Продавач-консултант Средно 1
153 Камериер/камериерка Средно 15
2113 Рецепционист Средно 1
2168 Кредитен специалист, банка Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
9 Продавач-консултант Средно 12
144 Рецепционист Средно Английски 3 офис пакет
49 Монтажник Средно 1
138 Координатор Средно Английски 1 офис пакет
171 Продавач-консултант Средно 1
155 Готвач Средно 12
145 Камериер/камериерка Средно 10
25 Машинен оператор, шиене на обувки Средно 3
154 Сервитьор Средно Арабски 4
149 Общ работник Средно 4
42 Общ работник Средно 4
14 Крояч, обувни изделия Средно ("Оператор в обувното производство" е желатетелно) 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
140 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
22 Аниматор Средно (аниматор) Английски 20
166 Машинист, многокофов багер Средно (багерист на комбиниран багер) 1
157 Барман Средно (барман) 5
2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1
159 Готвач Средно (готвач) 5
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 3
109 Аргончик Средно (заварчик - аргончик) 1
45 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
130 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) 8
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
112 Механошлосер Средно (механошлосер) 2
141 Помощник-готвач Средно (пом. готвач) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
129 Сервитьор Средно (сервитьор) 8
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 5
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 20
110 Машинен оператор Средно (технически специалности) 1
2157 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
80 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 3
2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 4
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
68 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
113 Електрончик Средно / Електроника и автоматика 2
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
75 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика (Квалификационна група - III или IV) 1
38 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (Техническата квалификация, компетентности са предимство) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
86 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор - желателно) 1
72 Механик, гараж за транспортни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (механик, шофьор кат. Д) 2
93 Шивач, обувки Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Желателно е кандидатите да имат квалификация или стаж като шивач ) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
108 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 5
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
Филиал Балчик
6 Чистач/ Хигиенист Начално 1
4 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1 Работа с касова наличност
2 Продавач-консултант Средно 1 Обслужване на клиенти
3 Помощник-готвач Средно 1 касова наличност
5 Шофьор, цистерна Средно 1
Филиал Крушари
4 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / История и археология (Учител по история и цивилизация ) 1
3 Шивач Основно,Начално 2

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 16:28:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 19 януари 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
3 Лекар Висше / Медицина 1
2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет
6 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Ресурсен учител) 2 MS OFFICE
2167 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЗО и ХООС) 1 офис пакет
27 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) 1 MS OFFICE
46 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1
18 Гробар Начално 1
16 Производител, обувки (ръчно) Начално 3
2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2
13 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
1 Общ работник, оранжерия/парник Начално 9
36 Общ работник Основно 10
2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1
2143 Дърводелец, мебелист Основно 1
2148 Производител, обувки (ръчно) Основно 1
2106 Заварчик Основно (заварчик) 4
24 Работник, строителството Основно (строителен работник) 1
15 Шивач, обувки Основно (Шивач, обувки - желателно),Средно (Шивач, обувки - желателно) 2
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 3
2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 4
25 Машинен оператор, шиене на обувки Средно 4
2112 Сервитьор Средно Английски 1
12 Шофьор, линейка Средно 1
41 Работник, паркинг Средно 1
31 Чистач/ Хигиенист Средно 1
49 Монтажник Средно 1
42 Общ работник Средно 4
2145 Продавач-консултант Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
9 Продавач-консултант Средно 13
2168 Кредитен специалист, банка Средно 1
14 Крояч, обувни изделия Средно ("Оператор в обувното производство" е желатетелно) 1
2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1
22 Аниматор Средно (аниматор) Английски 20
2039 Аргончик Средно (аргончик) 1
2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1
45 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1
2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3
2157 Фризьор Средно (фризьор) 1
2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 1
2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 4
2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
38 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (Техническата квалификация, компетентности са предимство) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
26 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 19:11:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 23 декември 2016.

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1806 Лекар Висше (магистър Медицина) 1
2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет
1843 Лекар Висше / Медицина 4
2141 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Специална педагогика) 1
2167 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЗО и ХООС) 1 офис пакет
2169 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (специална педагогика) 1 офис пакет
2153 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право (магистър) 1
2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2
2125 Общ работник Начално,Основно 1
1934 Общ работник Начално,Основно 2
1935 Дърводелец Основно 3
2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1
2143 Дърводелец, мебелист Основно 1
1933 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1932 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК специалист) 1
2106 Заварчик Основно (заварчик) 4
1931 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация) 1
2118 Резач, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик; оксиженист) 2
2034 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 1
2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 4
2112 Сервитьор Средно Английски 1
2113 Рецепционист Средно 1
2110 Готвач Средно 1
2122 Кантарджия Средно 1
2121 Асистент, офис Средно 1 MS OFFICE
2137 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1
2060 Куриер Средно 2
2019 Разработчик, софтуер Средно 1 Enterprise Java; Java Serviets; Clent-Server communication; Web services
2168 Кредитен специалист, банка Средно 2
2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
1956 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1
2039 Аргончик Средно (аргончик) 1
2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1
2092 Готвач Средно (готвач) 1
2004 Дърводелец, мебелист Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно) 1
1972 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
1590 Заварчик Средно (заварчик) 1
2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5
2005 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1
2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3
2157 Фризьор Средно (фризьор) 1
2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
1948 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство) 5
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
2123 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор) 1
2165 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъци (Специалности от направление "Икономика") 1 MS OFFICE, интернет
2124 Шофьор, товарен автомобил Средно,Основно 1
1893 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно,Основно 1
2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9
Филиал Балчик
88 Овощар Основно,Средно 5
Филиал Крушари
31 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Други неопределени специалности (История и география ) 1
30 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Психология,Висше / Философия и етика 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Успешни практики от Професионално образование и обучение

Dobruja Brand 14:40:00 ч.
Успешни практики от Професионално образование и обучение ще бъдат демонстрирани в рамките на „Европейска седмица на професионалните умения“


Успешни практики от Професионално образование и обучение /ПОО/, които могат да бъдат от полза за млади хора и възрастни, ще бъдат демонстрирани в рамките на „Европейска седмица на професионалните умения“ (European Vocational Skills Week) от 5 до 9 декември, която за първи път ще се организира на европейско ниво. Целта е да се повиши атрактивността на ПОО и да бъде показано на практика, че професионалното образование и обучение и професионалните умения са прагматичен начин за справяне с предизвикателствата пред ЕС, свързани със заетостта и социалните проблеми, при който отправната точка са потребностите на хората.

ЕК посочва, че към момента ПОО има имидж на „резервна“ образователна система, до която учащите прибягват, ако се стигне до отпадане от училище или неуспех в обучение във висше училище. Целта обаче в рамките на Седмицата е да бъде разширен смисълът на Професионално образование и обучение и да се покаже как този вид образование може да отговори на предизвикателствата в обществото – дейности за комуникация, участието на фирми и организации, работещи в ПОО, които организират инициативи за „отворени врати“ за млади хора, ученици, родители и др. се реализират на европейско и национално ниво.

ЕК изтъкна, че подобни форуми за повишаване на интереса към ПОО се организират в много от държавите членки. До момента са регистрирани над 400 инициативи в цяла Европа. От страна на ЕК подкрепата ще се изразява в разпространение и популяризиране на събитията. Изработен е слоган на всички официални езици на ЕС, както брошура и рекламно видео, публикувани в сайта на инициативата.

Потенциалните участници, работещи в сферата на ПОО, могат да регистрират своята инициатива в сайта на Седмицата (http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek)

610 безработни в област Добрич са постъпили на работа през октомври 2016г.

Dobruja Brand 14:11:00 ч.
На работа през октомври 2016 г. в област Добрич са постъпили 610 безработни лица, със 106 повече от същия период предходната година. На първичния пазар на труда реализация са намерили 519 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 467 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 91 безработни лица. През месеца на работа са устроени 94 младежи на възраст до 29 години, както и 98 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През октомври 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 428 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 356 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (100). Следват държавното управление (79), търговията (45), строителството (27), образованието (23), административни и спомагателни дейности (21). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 72 работни места, от които 69 по регионални и браншови програми за заетост.

Към 30.11.2016г. в ДБТ Добрич са актуални работни 169 места, както следва:

За град Добрич – позиции

* За лица с висше образование - 23 работни места - 10 лекари, 4 учители с различни специалности,1 вътрешен одитор , 1 фелдшер, 1 социален работник, 4 оператори на пулт за управление и свръзка, 1 директор на предприятие оперативен и 1 директор на дирекция.

* За лица със средно образование са обявени 99 работни места- търсят се 27 шивачи на облекла, 12 шивачи на обувки, 2 продавач-консултанти, 2 шофьори на товарен автомобил, 5 монтьори на оловни акумулатори, 4 автомонтьори, 2 животновъди и др.

* За лицата с основно образование са актуални 32 позиции - мияч превозни средства, водопроводчик, заварчици, водач на мотокар, шивачи, общи работници, работници в обувното производство и др.

* За лица с начално образование има 5 свободни работни места за производител обувки – ръчно.

* За лица без образование има само 1 свободно място за бояджия, превозни средства.

За гр. Балчик -6 позиции

* за лица със средно образование 4 позиции - аранжор витрини - 3,

продавач консултант -1.

* За лица с начално образование - 2 места за камериерка;

За филиал Добричка – 1 позиция

* Позицията е за лице със средно образование – ветеринарен техник

За филиал Крушари – 2 свободни позиции за лица с висше образование за учители.

Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2016 г. е 8.0%1 и бележи ръст от 1.0 пункт спрямо предходния месец (7.0% за месец септември 2016г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6394 при 5584 за септември 2016г., с 810 повече. Това е типична тенденция за този период на годината и се дължи на освобождаването на заетите лица от приключилите сезонни дейности в сферата на туризма. В сравнение с месец октомври 2015 г. безработните лица в Добричка област са с 1774 по-малко.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2165 при 1541 през септември 2016. Равнището на безработица в града е 4,8% при 3,4% за предходния месец, с 1,4 пункта повече. Спрямо месец октомври 2015г. регистрираните безработни лица са с 652 по-малко.

Работодатели от Испания търсят кандидати за бране на ягоди

За пореден път чрез Агенция по заетостта се набират кандидати за бране на ягоди в Испания.

Испански кооператив на производители на ягоди търси 600 селскостопански работници. Желаещите да се възползват от офертата за работа е необходимо да заявят своя интерес в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. Срокът за кандидатстване е 10 януари 2017 г.

Кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа и да са физически здрави. Предвид начина на бране и високите температури, желаещите следва да са без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.

Интервютата за подбор ще се проведат през първата половина на месец януари 2017 г. в различни градове на страната. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2017 г. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

Подробна информация за работните места и условията за кандидатстване може да се намери в рубриката „Работни места” на националния EURES сайт http://eures.bg/, както и в бюрата по труда.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна

Свободни позиции

Dobruja Brand 14:45:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 31 октомври.

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
2010 Бояджия, превозни средства 1
1806 Лекар Висше (магистър Медицина) 1
1770 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/бакалавър БЗО,ХООС) 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT
2002 Организатор, продажби и реклама Висше (технически или икономически специалности) Английски, Немски 1 MS OFFICE
2003 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия (ТММ, ДВГ и др.) 1 AutoCad
1843 Лекар Висше / Медицина 4
2016 Социален работник Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Социални дейности) 1
2015 Младши учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП) Английски 1 офис пакет
1966 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПНУП; ПУПЧЕ) Английски 1 MS OFFICE
1997 Кариерен консултант Висше / Подготовка на учители и науки за образованието (комбинирани програми) (педагогически науки; Социални; стопански; правни науки; хуманитарни науки) 1 MS OFFICE, ел.поща, интернет
1971 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (История и география; История) 1 Работа с компютър
1871 Експерт Висше / Строителство и строително инженерство („Водоснабдяване и канализация“ или „Хидротехническо строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“) 1
1840 Счетоводител, оперативен Висше / Счетоводство и данъци (СК, Финанси и др. спец. от напр. "Икономика") 1 MS OFFICE,
1961 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация (рехабилитатор) 1 база данни и интернет
1964 Производител, обувки (ръчно) Начално 5
1984 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 8
1987 Общ работник Основно 1
1853 Гладач Основно 9
1980 Опаковач Основно 4
2018 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1701 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1933 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1932 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК специалист) 2
1815 Шофьор, товарен автомобил Основно (водач на МПС кат.C+E;ADR;проф.компетентност),Средно (водач на МПС кат.C+E;ADR;проф.компетентност) 1
1757 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (машинен оператор шевно производство ),Средно (машинен оператор шевно производство ) 5
1993 Машинен оператор, производство на хляб Основно (машинен оператор, пр-во на хляб) 2
1894 Огняр Основно (огняр),Средно (огняр) 4
1624 Работник, подови облицовки и настилки Основно (фаянсаджия) 1
1623 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 4
1854 Шивач Основно (шивач) 10
1616 Шивач Основно (шивач) 3
2009 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно (шофьор - кат. С и Д) 1
1991 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор - кат. С) 1
1931 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация) 1
1927 Производител, обувки (ръчно) Основно,Начално 2
1891 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия Основно,Средно 2
2014 Учител, детска градина Професионална квалификация (ПКС е предимство),Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПНУП; ПУПЧЕ - всички степени ) 1 MS OFFICE, Power Point
2001 Продавач-консултант Средно 1 Работа с компютър
1988 Координатор Средно Италиански 1
1996 Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти Средно 1
1958 Кинолог Средно 1
1998 Деловодител Средно 1 MS OFFICE,
1994 Приемчик, мляко Средно 1
1930 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 2
1952 Опаковач Средно 1 Приложен софтуер
1856 Производител, обувки (ръчно) Средно 5
1837 Технически секретар Средно 1
1641 Продавач-консултант Средно 1
1730 Животновъд Средно 2
1672 Технически сътрудник Средно Италиански 1
1851 Продавач-консултант Средно 2
1855 Шофьор, автобус Средно 3
1955 Фондохранител, музей/художествена галерия Средно Френски, Английски, Немски 1 офис пакет
1900 Шивач Средно ( шивач),Основно (шивач) 10
1810 Шофьор, автокран Средно (автокранист) 1
1956 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1
2012 Автотенекеджия Средно (автотенекеджия) 1
1940 Общ работник Средно (водач,мотокар) 1 приложен софтуер
1899 Гладач Средно (гладач),Основно (гладач) 2
2004 Дърводелец, мебелист Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно) 2
1972 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
1590 Заварчик Средно (заварчик) 1
1963 Крояч, обувни изделия Средно (крояч, обувки) 2
1777 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
1992 Водач, мотокар Средно (мотокарист) 1
1812 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (оператор в шевно производство ) 4
2005 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
1671 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (средно професионално шивач, производство на шевни изделия) 2
1673 Технолог, облекло Средно (средно професионално технолог облекла) 1
1675 Крояч, текстил Средно (средно професионално технология на облеклото),Средно 3
1901 Старши специалист Средно (строителен техник ) 1 Microsoft Office
1887 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост Средно (техник ,механик) 1
1982 Техник, механик Средно (техник, механик) 2
1844 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (шивач) 1
1928 Шивач, обувки Средно (шивач),Основно 2
1965 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки),Основно (шивач, обувки) 5
1595 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
1948 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство) 5
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
1950 Полировчик, дървени мебели Средно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (или техн. квалификация е желателно) 1
2013 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач -първо ниво на II СПК ) 1
1967 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач) 1
1990 Работник, производство на млечни продукти Средно,Основно 4
1660 Продавач-консултант Средно,Основно 1
1896 Организатор Средно,Основно Немски 5 WORD,EXCEL,INTERNET
1893 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно,Основно 2
Филиал Балчик
80 Сервитьор Средно 1
85 Супервайзър, магазин Средно (Ръководни умения,изготвяне на заявки,комуникация с клиенти) 1 база данни
84 Продавач-консултант Средно / Производство на храни и напитки (Готвач),Средно Румънски, Английски 2 Работа с касова наличност
Филиал Добричка
33 Общ работник Начално 1
24 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина 1
Филиал Крушари
28 Акушерка Висше / Други неопределени специалности (Акушерка ),Средно / Други неопределени специалности (Акушерка ) 1
31 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Други неопределени специалности (История и география ) 1
27 Медицинска сестра Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1
25 Педагог Висше / Подготовка на учители и науки за образованието (комбинирани програми) (СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА ) 1
32 Психолог Висше / Психология 1 Word, Exel
15 Психолог Висше / Психология 1 Компютърна грамотност
30 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Психология,Висше / Философия и етика 1
26 Лекар по дентална медицина Висше / Стоматология и зъботехника 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Ads