“БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

“БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021 г.

ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.
    ДБТ - Генерал Тошево
147    Еколог    Висше / Биологически науки (магистър екология)    Немски    Microsoft office продукти    1
210    Общ работник    Средно    3
    ДБТ - Каварна
120    Общ работник    Без образование    1
118    Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI    Висше / Педагогика на обучението по ... (ГЕОГРАФИЯ ИЛИ     Word Exel Internet ел.     1
    МАТЕМАТИКА)    поща.
123    Домашен санитар    Начално    3
122    Чистач/ Хигиенист    Начално    4
322    Сметосъбирач    Средно    1
324    Продавач-консултант    Средно    1
304    Работник, лента    Средно    2
    ДБТ - Тервел
205    Техник, телекомуникации    Основно,Средно,Висше,Полувисше    2
223    Машинен оператор, металообработващи машини    Средно    2
293    Общ работник    Начално,Основно    4
284    Личен асистент    Средно,Основно    3
260    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV    Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална училищна     готови програмни     1
    педагогика)

27 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

DobrichNews.com