“БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

“БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021 г.

ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза

ДБТ - Варна

3435    Касиер    Средно    2
3339    Касиер    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач - консултант;     4
    касиер),Средно
3332    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор)    1
3338    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продовач-консултант;     4
    касиер),Средно
3340    Склададжия    Средно    5
3348    Мияч, превозни средства (ръчно)    Средно,Основно    3
3363    Шлосер    Средно    2
3369    Касиер    Средно    1
3388    Шлосер-монтьор    Средно    1
3403    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Средно    3
3404    Готвач    Средно    2
3406    Санитар    Средно    3
3561    Информатор    Средно    Английски    25
3437    Салонен управител    Средно    4
3265    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика)    Английски    компютърна и медийна     1
    грамотност
3443    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    3
3434    Работник, кухня    Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство,     1
    ресторантьорство и кетеринг (Готвач)
3442    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3444    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3440    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3436    Салонен управител    Средно    5
3439    Салонен управител    Средно    5
3438    Салонен управител    Средно    5
3441    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3460    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    3
3461    Работник термична обработка    Средно    2
3462    Склададжия    Средно    2
3431    Работник, кухня    Средно    1
3011    Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    1
     техника
105    Продавач-консултант    Средно    8
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
111    Домакин    Средно (-икономика)    готови програми    1
108    Екструдерист    Средно (-технически умения)    8
109    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (-технически умения)    14
110    Електромонтьор    Средно (-технически умения)    3
106    Работник, зареждане на рафтове    Средно    2
107    Касиер    Средно    2
112    Охранител    2
113    Водач, селскостопански машини    Основно (-механизатор)    3
2688    Продавач, разносна търговия    Средно    работа с компютър    3
2705    Технически сътрудник    Висше    Английски    Графични приложения    1
2726    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    3
3279    Консултант (промотьор), продажби    Средно    интернет    2
2922    Общ работник    Без образование    1
3258    Агент, недвижими имоти    Средно,Висше    MS office    2
3013    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно,Професионална квалификация (заварчик ъглови шевове)    1
3014    Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове    Средно,Професионална квалификация (Заварчик на листов     1
    материал)
3012    Настройчик, режещи металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (студена обработка на металите)
3209    Работник, поправка на джанти и гуми    Основно,Средно    1
3211    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
3199    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    Средно    3
3230    Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (шлосер)
3236    Чистач/ Хигиенист    Основно    2
3238    Шивач, мъжко/дамско облекло    Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     4
    обувки и кожи (шивач/ка),Средно
3237    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     2
    кожи (шивач/ка),Средно,Основно
3242    Работник, поддръжка    Средно    1
3470    Счетоводител    Професионална квалификация (СЧЕТОВОДСТВО),Висше /     1
    Икономика (СЧЕТОВОДСТВО)
2862    Продавач-консултант    Средно,Полувисше,Висше    Немски, Английски    1
3594    Главен готвач    Средно    1
3474    Сервизен техник    Основно,Средно    1
3576    Пекар    Средно    2
3574    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
3541    Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната п    Висше / Педагогика (Музика),Висше / Педагогика на обучението по     работа с компютър    1
    ... (Музика)
3577    Работник, кухня    Средно    1
3575    Машинен оператор, производство на хляб    Средно    1
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3591    Склададжия    Средно    7
3590    Продавач-консултант    Средно    7
3589    Касиер    Средно    10
3587    Склададжия    Средно    2
3572    Логопед    Висше / Педагогика (Специална педагогика - Логопедия)    1
3599    Технолог    Висше / Машинно инженерство    Английски    Ms office,Outlook    1
3565    Огняр    Професионална квалификация (Удостоверение за работа в     1
    водогрейни котли),Средно
3593    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    работа с компютър    2
    консултант/касиер)
3558    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     1
    (готвач),Средно
3598    Технолог    Висше (техническо образование)    Английски    1
3595    Барман    Средно    3
3343    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше    2
3579    Помощник на учителя    Висше / Педагогика (Специална педагогика)    Microasoft Word  Google     1
    Meet
3573    Отговорник, спомагателни дейности    Висше    1
3600    Организатор, стопански дейности    Висше / Химични технологии (инженер-химик)    работа с компютър    1
3596    Помощник-възпитател    Средно    2
3465    Общ работник    Средно    1
3549    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална     1
    педагогика),Висше / Педагогика (Начална педагогика)
3578    Огняр    Професионална квалификация (Машинист на котли високо     1
    налягане),Средно
3571    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Филология (Английска филология)    1
3597    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
3592    Сервитьор    Средно    6
3531    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     1
    (готвач),Средно
102    Специалист, продажби    Средно    MS office, Excel    1
3501    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    4
3489    Охранител    Средно    4
3509    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     4
    кожи (шивач),Средно
3502    Продавач-консултант    Средно    3
3503    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно    5
3507    Охранител    Средно    2
3533    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    Английски    1
    консултант/касиер),Средно
3532    Помощник-готвач    Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     2
    кетеринг,Средно
3526    Готвач    Средно    2
3500    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика (ел.инженер-    1
    силнотоков)
    № РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3499    Учител, практическо обучение    Висше / Педагогика на обучението по ... (компютърни системи и     1
    технологии),Висше / Педагогика (компютърни системи и технологии)
3559    Работник, поправка на джанти и гуми    Без образование    2
3342    Рехабилитатор    Полувисше    2
3473    Работник, поддръжка    Основно,Средно    1
3543    Пазач    Основно,Средно    1
3542    Чистач/ Хигиенист    Основно    умения за работа със     1
    Смартфон,Вайбър
3547    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3544    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    14
3545    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно    6
3529    Склададжия    Средно    работа с компютър    2
3551    Охранител    Средно    1
3546    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    3
3553    Мияч, превозни средства (ръчно)    Основно,Начално,Средно    4
3562    Майстор, производство на тестени изделия    2
3556    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    2
3560    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    6
    консултант/касиер)
3530    Чистач/ Хигиенист    Основно,Средно    2
158    Готвач    Средно (готвач)    3
149    Организатор, автомобилен транспорт    Средно    умения за работа с     3
    компютър
151    Електромонтьор    Средно    5
152    Сервитьор    Основно,Средно    5
153    Барман    Средно    2
154    Счетоводител, оперативен    Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика     3
    (Счетоводство и контрол)
161    Общ работник    Средно,Основно    2
157    Главен готвач    Средно (главен готвач)    2
148    Печатар    Средно    3
155    Продавач-консултант    Средно    4
156    Санитар    Средно    3
160    Общ работник    Основно    2
162    Шивач    Средно,Професионална квалификация / Производствени     8
    технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач),Основно
163    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office    3
164    Пакетировач    Основно,Средно    5
159    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    2
100    Общ работник    Средно    4
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    5
135    Технически ръководител, строителство    Средно (техническо образование)    1
138    Общ работник    Без образование    1
150    Специалист, труд и работна заплата    Висше / Икономика    2
137    Монтажник, скеле    Начално,Без образование,Основно    5
144    Технически ръководител, строителство    Средно / Строителство (Строителство и архитектура),Висше /      Excel, Word, Autocad    3
    Архитектура, строителство и геодезия (Строителство и архитектура)
142    Заварчик    Средно    5
136    Графичен дизайнер    Средно / Дизайн (Графичен дизайнер)    Английски    3
140    Работник, строителството    Основно,Средно    4
147    Склададжия    Средно,Основно    4
146    Общ работник, строителство на сгради    Средно,Основно    5
139    Инженер, строителен    Висше / Общо инженерство (техническо образование)    3
101    Търговски представител    Средно    Чужди, Гръцки, Румънски    3
156    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Основно    2
142    Продавач-консултант    Средно    работа на компютър и с     2
    касов апарат
148    Продавач-консултант    Средно    работа с касов апарат    1
165    Технически ръководител, строителство    Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми     2
    (строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия
152    Мияч, прозорци/витрини    Средно,Основно    2
153    Камериер/камериерка, хотел    Средно    4
140    Охранител    Средно    3
155    Логопед    Висше / Педагогика (Логопедия- бакалавър, магистър)    Microsoft Office    1
143    Обслужващ работник, промишлено производство    Средно    8
157    Помощник на учителя    Средно    Word, Exel    1
158    Помощник на учителя    Средно,Висше / Педагогика    Word, Exel    1
89    Социален асистент    1
104    Сервитьор    Средно    3
103    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (-пицар)    2
141    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно    5
154    Шофьор, автобус    Средно    2
169    Санитар    Основно,Средно    4
166    Общ работник    Основно    2
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
171    Работник, поддръжка на пътища    Средно    10
167    Продавач-консултант    Средно    2
145    Общ работник    Средно,Основно    3
168    Медицинска сестра    Средно / Здравни грижи (Медицинска сестра),Висше / Здравни     3
    грижи (Медицинска сестра)
141    Касиер    Средно    работа с касов апарат    2
173    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    MS Office    5
172    Работник, сглобяване на детайли    Средно    2
174    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия,Средно
175    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     3
    кожи (шивач/ка),Средно
176    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Средно    2
177    Работник, товаро-разтоварна дейност    Основно,Средно    3
178    Касиер    Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Икономика    MS Office    1
179    Помощник на учителя    Средно    1
127    Работник, озеленяване    Средно,Основно    4
170    Шофьор, линейка    Средно,Основно    2

ДБТ - Вълчи дол

81    Крупие    Основно,Средно    1
85    Старши учител, детска градина    Професионална квалификация / Подготовка на детски     1
    учители,Висше (ПУП, ПУНУП)
34    Монтажник, скеле    Основно,Начално    1
49    Оператор, контрол на процеси в химическото производство    Средно    1
53    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно (техническо)    2
61    Общ работник    Основно    1
74    Товарач    Основно    1
86    Личен асистент    Средно    1
115    Готвач    1
104    Общ работник    Начално    1
181    Специалист    Средно (Геодезия, Ел, ВиК, Строителни конструкции),Висше    създаване на съдържание    1
182    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
135    Изпълнител    Средно (монтьор, механик ДВГ),Висше / Общо инженерство     MS Office WORD, EXCEL,     1
    (двигатели с вътрешно горене)    internet
63    Охранител    Основно,Средно    1
85    Монтажник, електрооборудване    Основно,Средно    2

ДБТ - Долни Чифлик

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
108    Специалист, поддръжка    Средно    1
105    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)    2
109    Технически секретар    Висше    Windows,Word,Exsel    1
71    Учител, практическо обучение    Висше (Квалификация "Учител")    1
60    Образователен медиатор    Висше    1
61    Образователен медиатор    Средно,Висше    1
70    Образователен медиатор    Висше    1
636    Машинен оператор    1
634    Водач, мотокар    1
635    Общ работник    2
595    Работник, строителството    1
642    Чистач/ Хигиенист    1
660    Огняр    Средно    1
106    Санитар    1
576    Технолог    Висше / Хранителни технологии (Технолог)    1
ДБТ - Провадия
95    Психолог    Висше / Психология    Работа с Microsoft Office.    1
492    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни     1
    средства (Автомонтьор),Професионална квалификация / Моторни
487    Общ работник    Средно    1
465    Продавач-консултант    Средно    WORD, EXCEL    1
457    Общ работник    Начално    4
488    Продавач, разносна търговия    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно    1
96    Чистач/ Хигиенист    Средно,Основно    1
512    Машинен оператор, производство на картонени изделия    Професионална квалификация / Производствени технологии –     1
    дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
84    Работник, сглобяване на детайли    Начално    25
461    Общ работник, строителство на сгради    Професионална квалификация / Строителство,Основно    2
495    Консултант (промотьор), продажби    Средно    2
497    Общ работник    Професионална квалификация / Растениевъдство и     2
    животновъдство (Животновъдство),Начално,Основно
511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
513    Мияч, превозни средства (ръчно)    Средно,Основно    1
516    Охранител    Средно    2
522    Продавач-консултант    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     въвеждане на данни    1
    дребно (Продавач-консултант)
521    Помощник-готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство,
    Страница 7 oт 8
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
504    Обслужващ, магазин    Средно    8
69    Библиотекар    Професионална квалификация / Библиотечно-информационни     работа с компютър    1
    науки и архивистика,Средно,Висше / Обществени комуникациии
498    Общ работник    Начално    1

27 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

DobrichNews.com