“БЮРО ПО ТРУДА” ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

“БЮРО ПО ТРУДА” ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА”  ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 27.9.2021 г.

ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр

    ДБТ - Велики Преслав

286    Главен счетоводител    Висше / Икономика (счетоводство и контрол)    АЖУР, TERES WORD     1
    EXCEL
75    Домашна помощница    Начално    1
57    Машинен оператор, шиене    Без образование,Основно,Начално,Средно    10
59    Гладач, ютия    Средно,Основно,Начално,Без образование    5
61    Машинен оператор, шиене    Начално,Основно,Без образование,Средно    5
58    Обслужващ работник, промишлено производство    Основно,Начално,Без образование,Средно    4
60    Машинен оператор, шиене    Без образование,Средно,Основно,Начално    5
72    Работник, сглобяване на детайли    Начално,Основно,Без образование    2
65    Машинен оператор, шиене    Основно    3
278    Консултант (промотьор), продажби    Средно    5
72    Общ работник    5
290    Заварчик    Средно    1
291    Касиер    Средно    2
288    Опаковач    2
292    Тапицер    3
287    Пясъкоструйчик    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (пясъкоструйчик)
289    Бояджия, сгради    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (бояджия)
304    Машинен оператор, банциг    Средно    2
305    Общ работник, промишлеността    2
269    Обслужващ работник, промишлено производство    2
73    Пазач, въоръжена охрана    Средно    33

    ДБТ - Каолиново

244    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и     1
    информатика)
243    Работник, изолация    Средно    3
240    Продавач-консултант    Основно    1
227    Заварчик    Средно / Електротехника и енергетика    2
226    Машинен оператор    Средно / Електротехника и енергетика    6
236    Директор, детска градина    Висше / Педагогика (ПНУП и Предучилищна педагогика)    Word, excel и Internet    1

    ДБТ - Нови Пазар

376    Продавач-консултант    Средно    1
109    Сезонен работник, промишлено производство    Основно    3
345    Агроном, лозарство, градинарство и овощарство    Средно (ПГ по СС /Растениевъдство/),Полувисше /     Английски    Работа с компютър    1
    Растениевъдство  (Лозарство и основи на винарството),Висше
340    Консултант (промотьор), продажби    Средно    3
344    Машинен оператор, производство на керамични изделия    Средно,Основно    1
351    Работник, консервна фабрика    Средно,Основно    1
377    Продавач-консултант    Средно    1
387    Работник, поддръжка    Средно    1
364    Чистач/ Хигиенист    Средно,Основно    2
383    Социален работник    Висше,Висше / Социални дейности    2
384    Медицинска сестра    Висше / Медицина    3
385    Психолог    Висше / Психология    3
381    Директор    Висше / Социални дейности,Висше    1
386    Пазач-портиер    Основно    1
382    Санитар    Начално (Няма изискване за образование)    4
400    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV    Висше / Педагогика (Подготовка на учители по     1
    общообразователни предмети)

    ДБТ - Шумен

1037    Машинен оператор, производство на стъкло    Основно    10
45    Общ работник    Основно    10
43    Арматурист    Основно    5
44    Заварчик    Основно    5
1036    Работник, обработка на стъкло    Основно    10
1038    Монтьор, ремонт на машини и оборудване    Средно    5
1040    Окачествител, продукти (без храни и напитки)    Средно    5
28    Пакетировач    Основно,Средно,Начално    5
1064    Старши възпитател    Висше    MS Office    1
1023    Пясъкоструйчик    Основно,Средно    1
1031    Електрозаварчик    Основно    1
1027    Арматурист    Основно    1
1029    Зидаромазач    Основно    1
1030    Общ работник, строителство на сгради    Основно    2
1028    Кофражист    Основно    1
1042    Кредитен специалист, банка    Средно    1
1051    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Основно    20
1052    Машинен оператор    Основно    20
1054    Монтьор, промишлено оборудване    Средно    1
1053    Общ работник, промишлеността    Основно    3
1057    Чистач/ Хигиенист    Основно    2
1035    Събирач, стъкло    Средно    20
1063    Работник, консервиране на плодове/зеленчуци    1
1039    Инженер поддръжка    Висше    2
1065    Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната п    Висше (Учител по музика)    1
1066    Учител, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП)    Интернет, ел.поща    1
1022    Бояджия, стоманени конструкции    Средно    1
29    Разфасовач    Основно,Средно,Начално    2
1024    Гладач    4
1025    Барман    Средно    2
1020    Главен счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    Word, Excel, Ажур, Терез    1
1016    Счетоводител, оперативен    Средно / Икономически науки (счетоводител),Висше /     office MS    1
    Икономика (счетоводител)
995    Касиер    Средно    15
997    Консултант (промотьор), продажби    Средно    3
984    Обслужващ работник, промишлено производство    30
981    Лекар    Висше / Медицина    3
1021    Заварчик    Средно    1
1062    Мияч, превозни средства (ръчно)    Основно

27 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

DobrichNews.com