БЮРО ПО ТРУДА Генерал Тошево към 7.9.2021 г.

БЮРО ПО ТРУДА Генерал Тошево към 7.9.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 7.9.2021 г. ДБТ - Генерал Тошево.
199 Общ работник Начално 3 188 Учител, практическо обучение Висше / Науки за земята (Агрономство с педагогическа въвеждане и обработка 1 правоспособност) на информация 147 Еколог Висше / Биологически науки (магистър екология) Немски Microsoft office продукти 1 191 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Английска филология) обработка и въвеждане 1 на информация 189 Общ работник Начално 2 186 Образователен медиатор Средно 1 201 Образователен медиатор Средно начална компютърна 1 грамотност 200 Образователен медиатор Средно Excel; Word; 1 190 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Немска филология) въвеждане и обработка 1 на информация ДБТ - Каварна 295 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология (История) 1 306 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, 5 обувки и кожи (шивач) 301 Работник, сезонен Средно 1 303 Образователен медиатор Средно 1 309 Счетоводител, оперативен Висше / Икономика (С и К, Финанси) 1 308 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор) 1 300 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2 307 Гладач, ютия Средно (гладач) 5 305 Детегледачка Средно 6 312 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно 2 294 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика) 1 116 Образователен медиатор Начално 1 296 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (инструктор обучение, 1 водачи на МПС, категория В, ТкТ) 304 Работник, лента Средно 2 292 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физически науки (Физика) 1 115 Пекар Средно 1 113 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше / Подготовка на учители по общообразователни Word Exel Internet 2 предмети електронни таблици. 269 Банков служител, обслужване на клиенти Висше / Икономика (Банков служител, обслужване на Английски Word, Excel, Windows, 1 клиенти) Ел. поща и Internet. 290 Домакин Средно 1 269 Учител, детска градина Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) 1 271 Огняр Професионална квалификация (Парни инсталации с течно 1 гориво),Средно 263 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 2 262 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (специална педагогика, психология) готови програмни 1 продукти 253 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно 1 255 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Професионална квалификация / Подготовка на учители по word, excel 1 общообразователни предмети (Учител),Висше / Педагогика 261 Помощник-възпитател Основно 1 270 Помощник-възпитател Средно 1 264 Помощник-възпитател Средно 1 259 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Професионална квалификация / Подготовка на учители по word, excel 1 общообразователни предмети (Учител),Висше / Педагогика 257 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Професионална квалификация / Подготовка на учители по word, excel 2 общообразователни предмети (Учител),Висше / Педагогика 254 Шлосер-монтьор Средно 1 272 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... готови програмни 1 продукти 266 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, педагогика на обучението готови програмни 1 по...., друга педагогика) продукти 265 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, педагогика на обучението готови програмни 2 по...., друга педагогика) продукти 267 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, педагогика на обучението готови програмни 4 по...., друга педагогика) продукти 258 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика 3 256 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (математика) готови програмни 1 продукти 260 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална училищна готови програмни 1 педагогика) продукти 250 Продавач-консултант Средно готови програмни 1 продукти 268 Учител, детска градина Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) 2
А.Й.
dobrichnews.com