СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 3 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 3 септември 2021

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения ДБТ - Добрич
2011 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше (НУП) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2023 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността) 1 Офис пакет и интернет 2024 Учител, теоретично обучение Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника 1 Офис пакет и интернет 2022 Учител, практическо обучение Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника 1 Офис пакет и интернет 1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1846 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика и Физика) 1 WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 2003 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 2000 Възпитател Висше / Педагогика (НУП) 1 MS, Word, Excel, Power Point 2012 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 1920 Възпитател Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 1921 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (АЕ+ИЦ; ГИ) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 2010 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше / Педагогика на обучението по ... (БЕЛ, Българска филология) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 1919 Старши възпитател Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и ХООС) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 2002 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология) 1 MS Office и електронни платформи 2004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология) 1 2026 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология; Български език и литература) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2014 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопедия) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2031 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2021 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 2009 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика на обучението по ... (НУПЧЕ-Англисйки език, английска филология) Английски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2013 Психолог, училищен Висше / Педагогика на обучението по ... (Психология) 1 1981 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 1845 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия 1 WORD, интернет 2029 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Хранителни технологии (Инженер, учител по професионална подготовка) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 2030 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (Кетъринг) 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 1931 Гладач Начално,Основно 5 1965 Работник, сглобяване на детайли Основно 6 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1904 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия Основно 1 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно 1 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2 2008 Образователен медиатор Професионална квалификация (обазователен медиатор),Основно,Средно Турски 1 MS Office 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 2017 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1997 Технически изпълнител Средно 1 MS office 2018 Образователен медиатор Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 2028 Образователен медиатор Средно Турски 1 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство 2 1748 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика 3 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика 1 Складови пеограми 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно 1 1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство 1 1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 6 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2 1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 6 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 2 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) 1 MS, Word, Excel, Power Point и счетоводни продукти 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 2032 Животновъд Средно,Основно 1 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 2020 Образователен медиатор Средно,Основно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик) 3 1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 2 MS OFFICE 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 5 1805 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5 Филиал Балчик 137 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше (Педагогика) 1 132 Шивач Основно 4 136 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1 135 Образователен медиатор Средно 1 134 Шофьор, автобус Средно 1 138 Техник, механик Средно / Електротехника и енергетика 1 Филиал Крушари 39 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше 1 Mikrosoft Word, Internet 34 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / История и археология (История и цивилизация) 1 35 Образователен медиатор Висше / Педагогика 1 Word и Internet 32 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (Преподавател в начален етап на обучение) 1 36 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ) 1 INTERNET, Mikrosoft Word 38 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в начален етап на обучение/математика и информационни технологии) 1 Базови и специфични компютърни умения 37 Образователен медиатор Основно,Средно Турски 1 WORD, INTERNET 33 Образователен медиатор Средно,Основно 1 Word, Internet
А.Й.
DobrichNews.com