Процедура за работодатели на ДБТ гр.Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Тервел.

Процедура за работодатели на ДБТ гр.Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Тервел.


Агенция по заетостта
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна
Уведомява работодателите, че Дирекции „Бюро по труда” в област Добрич разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, както следва:
Дирекция „Бюро по труда” - гр. Добрич
Дирекция „Бюро по труда” – гр.Генерал Тошево
чл. 36а от ЗНЗ - 2491 лв.
чл. 36а от ЗНЗ - 2491 лв.
чл. 41 от ЗНЗ - 2275 лв.
чл. 41а от ЗНЗ - 2454 лв.
чл. 41а от ЗНЗ - 2454 лв.
чл. 55в от ЗНЗ - 4649 лв.
чл. 55 от ЗНЗ - 2729 лв.
чл. 55г от ЗНЗ - 2233 лв.
чл. 55в от ЗНЗ - 4649 лв.

чл. 55г от ЗНЗ - 2233 лв.

Дирекция „Бюро по труда”–гр.Каварна
Дирекция „Бюро по труда” – гр.Тервел
чл. 55в от ЗНЗ - 2325 лв.
чл. 55в от ЗНЗ - 4649 лв.
Работодателите могат да получат допълнителна информация и да подадат заявки за свободните работни места с необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата в седалищата на ДБТ гр.Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Тервел.