Работни места на 12 октомври 2021

Работни места на 12 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - Добрич, Балчик и Добричка селска на 12 октомври 2021г.

ДБТ - Добрич

    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр

    ДБТ - Добрич

    2313    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2152    Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство (Инженер)    1
    AutoCAD или
    SOLIDWORKS
    2312    Лекар    Висше / Медицина    6
    2279    Учител, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП, ПУПЧЕ)    Английски    1
    Учебни програми
    2086    Директор, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)    1
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1
    предмет в прогимназиален ет
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2262    Изпълнител    Начално,Основно,Средно    1
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    5
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    1965    Работник, сглобяване на детайли    Основно    1
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2252    Фрезист    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2174    Монтьор, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени
    2186    Общ работник    Основно,Средно    1
    2278    Образователен медиатор    Основно,Средно,Висше    1
    MS, Word, Excel,
    Power Point
    2277    Готвач    Средно    1
    2110    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1
    производство
    12 октомври 2021 г.    Page 1 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2220    Специалист    Средно    1
    MS OFFICE
    2165    Монтажник, дограма    Средно    2
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2149    Заварчик    Средно (Заварчик),Професионална квалификация /     1
    Машиностроене, металообработване и металургия
    2256    Огняр    Средно (свидетелство за правоспособност за работа с     1
    газови съоражения и инсталации)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2265    Огняр    Средно (Удостоверение за правоспособност за     1
    обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2248    Огняр    Средно / Други неопределени специалности     1
    (Огняр),Основно (Огняр)
    2255    Завеждащ, административна служба    Средно / Икономически науки (Икономист,     1
    счетоводител)    MS office и
    електронни
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2150    Оператор, преса за метал    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Основно,Средно
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     10
    металургия,Професионална квалификация /
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    2201    Производител, обувки (ръчно)    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно
    2097    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно,Средно
    2202    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Средно    Работа с компютър
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    2178    Работник, кланица    Средно,Основно    2
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     10
    металургия
    2096    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
    12 октомври 2021 г.    Page 2 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5

    Филиал Балчик

    148    Социален работник, хора с увреждания и     Средно    1
    социални услуги    Конпютърна
    грамотност, работа с
    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1

    Филиал Добричка

    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1
    12 октомври 2021 г. ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com