СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 20 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 20 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2115 Стругар Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)
1

2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2135 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Информатика и компютърни науки
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ

2152 Машинен инженер Висше / Машинно инженерство (Инженер)
1

1661 Лекар Висше / Медицина
6

2086 Директор, детска градина Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)
1

2112 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (Специална педагогика)
1 Учебни програми

2122 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2071 Работник, кухня Основно
3

2100 Пакетировач Основно
1

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
3

2148 Резач, горски дървен материал Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство
2

2065 Пакетировач Основно,Средно
3

1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно
1

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

2110 Кредитен специалист, банка Средно
1

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2066 Шофьор, товарен автомобил Средно
2

1945 Снабдител, доставчик Средно
1

1588 Продавач-консултант Средно
3 Windows, MS Word, Excel, Internet

1911 Обслужващ, магазин Средно
3

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2067 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)
1

2149 Заварчик Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4

1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство
2

2074 Диспечер, транспортни средства Средно / Други неопределени специалности
1 база данни

1748 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
3

1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1

2150 Оператор, преса за метал Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно
1

2151 Монтажник, метални конструкции Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство
1

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

2097 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно
1

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
4

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
2

2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2032 Животновъд Средно,Основно
1

1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности
2 MS OFFICE

1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4

2096 Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
2
Филиал Балчик


145 Домашен санитар Основно
5

132 Шивач Основно
4

144 Домашна помощница Средно
1

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1
20 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

DobrichNews.com