СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 17 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 17 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич

ДБТ - Добрич


DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2115 Стругар Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)
1

2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

2098 Учител, практическо обучение Висше / Електротехника, електроника и
автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника

1 Microsoft Word, Excel, Internet, ел. поща

1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2135 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Информатика и компютърни науки
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ

2099 Учител, теоретично обучение Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

1 Microsoft Word, Excel, Internet, ел. поща

1661 Лекар Висше / Медицина
6

2086 Директор, детска градина Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)
1

2112 Учител, ресурсен Висше / Педагогика (Специална педагогика)
1 Учебни програми

2111 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС)
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2122 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика)
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2123 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия)
1 MS, Word, Excel, Power Point

1931 Гладач Начално,Основно
4

1935 Работник, сглобяване на детайли Основно
1

2100 Пакетировач Основно
1

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
3

2102 Товарач, трупи и друг дървен материал Основно
2

2071 Работник, кухня Основно
3

1946 Санитар Основно,Начално
1

1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
1

1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно
1

2065 Пакетировач Основно,Средно
3

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

1911 Обслужващ, магазин Средно
3

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2110 Кредитен специалист, банка Средно
1

2088 Помощник-възпитател Средно
1

2066 Шофьор, товарен автомобил Средно
2

1945 Снабдител, доставчик Средно
1

1588 Продавач-консултант Средно
3 Windows, MS Word, Excel, Internet

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2067 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4

1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство
2

2074 Диспечер, транспортни средства Средно / Други неопределени специалности
1 база данни

1748 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
3

1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика
1 Складови пеограми

1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1

1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство
1

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

2097 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно
1

1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)
1 MS, Word, Excel, Power Point и счетоводни продукти

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
4

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
2

2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2032 Животновъд Средно,Основно
1

1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности
2 MS OFFICE

1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4

2096 Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
2
Филиал Балчик


145 Домашен санитар Основно
5

132 Шивач Основно
4

144 Домашна помощница Средно
1

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1

17 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

 DobrichNews.com