СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 9 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 9 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 9 септември 2021
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

2062 Учител, теоретично обучение Висше / Ветеринарна медицина
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2049 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) Английски 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

1846 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика (Математика и Физика)
1 WORD, интернет

1661 Лекар Висше / Медицина
6

2003 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2050 Учител на деца с умствена изостаналост Висше / Педагогика (Специална педагогика)
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2041 Педагогически съветник Висше / Педагогика (Учител общообразователен предмет)
1

2061 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК) Руски 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

2048 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ/Математика)
1 Учебни програми

2026 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология; Български език и литература)
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

2040 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Педагогика на обучението по ... (Георгафия и икономика, Биология и здравно образование)
1

2039 Учител, практическо обучение Висше / Педагогика на обучението по ... (Двигатели с вътрешно горене или транспортна техника и технологии и инструктор)
1

2060 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ)
1 MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

1845 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия
1 WORD, интернет

1931 Гладач Начално,Основно
4

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
5

1904 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия Основно
1

1935 Работник, сглобяване на детайли Основно
2

1785 Работник, животновъд Основно,Без образование
1

1946 Санитар Основно,Начално
1

1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно
1

1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно
1

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

1945 Снабдител, доставчик Средно
1

1911 Обслужващ, магазин Средно
3

1588 Продавач-консултант Средно
3 Windows, MS Word, Excel, Internet

2017 Образователен медиатор Средно
1 Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи

1882 Кредитен специалист, банка Средно
1

1947 Гледач,служебни животни Средно
1

1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство
2

1748 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
3

1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика
1 Складови пеограми

1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1

1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство
1

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
2

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)
1 MS, Word, Excel, Power Point и счетоводни продукти

1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки
1

1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет

2036 Офис мениджър Средно,Висше / Икономика Английски, Немски 1 Windows, MS Word, Excel, Internet

2038 Образователен медиатор Средно,Основно
1 MS, Word, Excel, Power Point

2032 Животновъд Средно,Основно
1

1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно
2

1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик)
3
Филиал Балчик


140 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика (Учтител по руски език) Руски 1 интернет, приложни програми, електронни обучителни платформи и др

132 Шивач Основно
4

141 Образователен медиатор Средно
1 Офис пакет

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1
Филиал Крушари


38 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Педагогика на обучението по ... (Преподавател в начален етап на обучение/математика и информационни технологии)
1 Базови и специфични компютърни умения

37 Образователен медиатор Основно,Средно Турски 1 WORD, INTERNET
DobrichNews.com