Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 12 Септември 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1433 Общ работник 2
1536 Метач 1
1396 Майстор, производство на тестени изделия 2
1365 Шивач, обувки Без образование,Основно 2
1364 Производител, обувки (ръчно) Без образование,Основно 2
1367 Социален работник Висше (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет
1394 Организатор, стопански дейности Висше (технически или икономически специалности) Немски, Английски 1
1368 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
1358 Фелдшер Висше (фелдшер) 2
1590 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (химия и опазване на околната среда, физика и астрономия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1587 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Български език и литература 1 база данни и интернет, офис пакет
1580 Старши учител, теоретично обучение Висше / Ветеринарна медицина 1
1546 Мениджър покупки/продажби Висше / Икономически науки (икономист) 1
1542 Старши експерт Висше / Икономически науки (направление "Икономика") 1 база данни и интернет, офис пакет
1575 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / История и археология (История и цивилизация) 1 MS office
1589 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Компютърни науки (информатика, ИКТ) 1 база данни и интернет, офис пакет
1529 Учител, теоретично обучение Висше / Машиностроене, металообработване и металургия Руски 1 база данни и интернет, офис пакет
598 Лекар Висше / Медицина 4
1357 Лекар Висше / Медицина (лекар) 6
1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми
1572 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 MS office
1574 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 МS OFFICE
1554 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП, НУПЧЕ) Английски 1 база данни и интернет, офис пакет
1569 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1550 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика; биология и здравно образование) 1 база данни и интернет, офис пакет
1553 Възпитател Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (математика и физика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1591 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1582 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) 1 MS office
1498 Социален работник Висше / Социална работа с деца и младежи (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1549 Старши учител спортна подготовка Висше / Спорт (физическо възпитание и спорт) 1 база данни и интернет, офис пакет
1579 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител/икономист),Средно / Икономически науки (счетоводител/икономист) 1 база данни и интернет, офис пакет
1533 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство и контрол, финанси) 1 счетоводна програма
1581 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация (Рехабилитация/ерготерапия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1547 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика 1 база данни и интернет, офис пакет
1561 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) 1 MS office, Internet
1588 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) 1 MS office
1466 Общ работник Начално 2
1380 Животновъд Начално 2
1467 Бояджия, промишлени изделия Начално 1
1315 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално 1
1544 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1545 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6
1376 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 9
1515 Бояджия, стоманени конструкции Основно 1
1464 Монтажник Основно 1
1576 Перач (ръчно) Основно 1
1431 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК) 1
1556 Водач, селскостопански машини Основно (водач на ССМ) 1
1543 Гладач Основно (гладач) 5
1535 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1465 Дърводелец Основно (дърводелец) 2
1359 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1517 Заварчик Основно (заварчик) 1
1379 Заварчик Основно (заварчик),Средно (правоспособност за заварчик) 1
1429 Машинист, пътно-строителни машини Основно (машинист на еднокофов багер) 1
1401 Огняр Основно (огняр) 4
1537 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1
1505 Работник, строителството Основно (строителен работник) 2
1360 Тапицер Основно (тапицер) 1
1449 Общ работник Основно (чистач/хигиенист) 1
1507 Шивач Основно (шивач) 2
1519 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2
1414 Шивач Основно (шивач) 2
1518 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 10
1405 Шлосер Основно (шлосер),Средно (шлосер) 3
1432 Шофьор, тежкотоварен автомобил Основно (шофьор кат. С и СЕ) 1
1403 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Без образование 2
1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми
1392 Аранжор, витрини/щандове Средно 1
1578 Кредитен специалист, банка Средно 10 база данни и интернет, офис пакет
1397 Сервитьор Средно 2
1316 Монтажник, дограма Средно 1
1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
1571 Маникюрист Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
1393 Обслужващ, магазин Средно 2
1555 Склададжия Средно 1 база данни и интернет, офис пакет
1398 Помощник-готвач Средно 1
1391 Общ работник Средно 1
1390 Сервитьор Средно 2
1538 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни и интернет, офис пакет
1493 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1439 Анкетьор Средно (анкетьор) Английски, Немски 2 база данни и интернет
1568 Общ работник Средно (водач" В" категория),Основно (водач" В" категория) 1
1330 Продавач-консултант Средно (готвач) 1
1338 Готвач Средно (готвач) 1
1494 Работник, поддръжка Средно (ел. техник, ВиК) 1
1501 Касиер Средно (касиер) 1 база данни и интернет, офис пакет
1323 Крояч, текстил Средно (кроя, текстил) 1
1444 Лаборант Средно (лаборант) 1
1450 Автомонтьор Средно (монтьор, товарни автомобили) 1
1495 Огняр Средно (огняр) 1
1577 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
1445 Машинист, еднокофов багер Средно (фадромист, мотокарист),Основно (фадромист, мотокарист) 1
1324 Шивач Средно (шивач) 1
1499 Шлосер Средно (шлосер) 1
1514 Шлосер Средно (шлосер) 2
1451 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 2
1363 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно / Транспортни услуги (шофьор -кат. СЕ) 1
1442 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (строителен техник) 1
1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1
1548 Учител, практическо обучение Средно / Фризьорски и козметични услуги 1 база данни и интернет, офис пакет
1333 Чистач/ Хигиенист Средно,Без образование 1
1406 Стругар Средно,Основно 1
Филиал Балчик
93 Гладач Основно 3
92 Шивач Основно 3
94 Крояч, платна Основно 3
90 Работник, поддръжка Основно (поддръжка на ел. инсталации и други) 1
88 Касиер Средно 1
89 Машинен оператор, производство на пластмаса Средно 1 отностно процеса на работа
Филиал Крушари
11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми
9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич