Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 31 юли 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1029 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1
1291 Експерт, комуникации Висше Английски, Немски, Френски 1 MS office, Internet
1292 Експерт Висше Френски, Английски, Немски 1 MS office, Internet
1197 Специалист, поддръжка Висше ( познания по електроника и мехатроника) Английски 1 специални програми
1287 Счетоводител, оперативен Висше (Икономика),Средно / Икономически науки 1 база данни на Microsoft
1219 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (НУПИТ) 1 MS office
1146 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература 1 база данни
1113 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1
948 Медицинска сестра Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер) 1
1278 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (степен „Бакалавър” - Медицинска сестра) 2
1284 Тарифьор Висше / Икономически науки 1 база данни на Microsoft
598 Лекар Висше / Медицина 4
1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми
1272 Социален педагог Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална и специална педагогика) 1
1187 Психолог, училищен Висше / Психология 1
1162 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (икономист) 1 офис пакет
1101 Стрелочник Висше / Транспортни услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни услуги (Техник по железопътна техника) 1
1173 Управител Висше,Средно 1 МS OFFICE
1185 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски 3 MS office
1117 Общ работник Начално 2
1283 Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса Начално,Основно 1
1089 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 2
1133 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1247 Общ работник Основно 1
1218 Работник, сезонен Основно 3
1115 Шивач Основно 5
1114 Животновъд Основно 1
1228 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1
1109 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1100 Шивач, обувки Основно 2
1128 Дробоструйчик Основно 1
1268 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6
1120 Машинен оператор, шиене на бродерия Основно 1
1078 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1066 Монтажник, метални конструкции Основно 1
950 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
1054 Монтажник Основно 2
1251 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3
1041 Производител, обувки (ръчно) Основно 3
1183 Шофьор, автокран Основно (автокранист) 1
1140 Бояджия, стоманени конструкции Основно (бояджия на метелни изделия) 1
1130 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (водопроводчик) 4
1179 Гладач Основно (гладач) 5
1116 Гладач Основно (гладач) 3
933 Гладач Основно (гладач) 1
1186 Готвач Основно (готвач) 1
1139 Заварчик Основно (заварчик) 1
1129 Заварчик Основно (заварчик) 1
1238 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2
953 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2
1240 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4
1086 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 3
1253 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 1
1065 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно (монтажник на мебели) 3
1184 Водач, мотокар Основно (мотокарист) 1
1165 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1
1255 Перач (ръчно) Основно (перач ) 1
1236 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3
1246 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3
1254 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2
1135 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 1
1110 Работник, кухня Основно (работник кухня) 3
962 Тапицер Основно (тапицер) 1
1175 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 15
1119 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2
1108 Шивач Основно (шивач) 5
934 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 2
1263 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5
1040 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5
1152 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно (шофьор -кат. СЕ и всички необходими документи за правоспособност) Английски 8
1201 Машинист, еднокофов багер Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1
1176 Работник, ферма за птици Основно,Без образование 2
1166 Чистач/ Хигиенист Основно,Без образование 1
1195 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Без образование 1
1203 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 1
1231 Шивач Основно,Средно 5
1088 Шивач, обувки Основно,Средно 2
1174 Работник, ферма за птици Основно,Средно 1
1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми
2113 Рецепционист Средно 1
1243 Технически сътрудник Средно Италиански 1 офис пакет
1209 Продавач, хранителни продукти Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
1125 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1
1074 Машинен оператор Средно 2
974 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 работа с компютър
1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 5
1270 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5
1262 Охранител Средно 1
1239 Месач Средно 2
1232 Готвач Средно 3
1204 Продавач, хранителни продукти Средно 2
1223 Готвач Средно (готвач) 1
1267 Сътрудник, охрана Средно (диспечер) 1 база данни
1280 Дърводелец, мебелист Средно (дърводелец),Основно (дърводелец) 1
1083 Техник, електрически системи Средно (ел. техник - диагростика на автомобили) 1 база данни
1189 Гледач,служебни животни Средно (по възможност ПГ" Ветеринарна медицина") 1
1252 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 1 база данни и интернет
1265 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
1250 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
1271 Барман Средно (сервитьор, барман) 1
1242 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет
1269 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет
1188 Специалист, поддръжка Средно (техническа квалификация) 1
1145 Монтажник Средно (технически умения) 5
1043 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (Технически умения) 2
1158 Оператор, пречиствателна станция Средно (технически умения) 1
1039 Фризьор Средно (фризьор) 1
1051 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ) 1
1107 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика 3
1264 Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки 1 MS office
1112 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник) 1
1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1
1102 Маневрист Средно / Транспортни услуги 1
1216 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Основно 6
1212 Готвач Средно / Хранителни технологии 1
1206 Общ работник Средно,Основно 2
1222 Социален работник в социална услуга Средно,Основно Италиански 10
1163 Общ работник, оранжерия/парник Средно,Основно 5
1200 Пакетировач Средно,Основно (задължителна грамотност/четене,писане,смятане/) 3
1279 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.) 1
Филиал Балчик
80 Пълнач Начално,Основно 1
77 Общ работник Основно 1
76 Крояч, платна Основно 3
82 Консултант, продажби ИКТ Средно 1 Работа с компютър
79 Пощенски раздавач (пощальон) Средно 1 Офис пакет
83 Аниматор Средно Руски 1 Работа с компютър
75 Охранител Средно 1
Филиал Добричка
57 Продавач-консултант Основно,Средно 2
Филиал Крушари
11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми
9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич