Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 19 януари 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
3 Лекар Висше / Медицина 1
2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет
6 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Ресурсен учител) 2 MS OFFICE
2167 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЗО и ХООС) 1 офис пакет
27 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) 1 MS OFFICE
46 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1
18 Гробар Начално 1
16 Производител, обувки (ръчно) Начално 3
2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2
13 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
1 Общ работник, оранжерия/парник Начално 9
36 Общ работник Основно 10
2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1
2143 Дърводелец, мебелист Основно 1
2148 Производител, обувки (ръчно) Основно 1
2106 Заварчик Основно (заварчик) 4
24 Работник, строителството Основно (строителен работник) 1
15 Шивач, обувки Основно (Шивач, обувки - желателно),Средно (Шивач, обувки - желателно) 2
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 3
2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 4
25 Машинен оператор, шиене на обувки Средно 4
2112 Сервитьор Средно Английски 1
12 Шофьор, линейка Средно 1
41 Работник, паркинг Средно 1
31 Чистач/ Хигиенист Средно 1
49 Монтажник Средно 1
42 Общ работник Средно 4
2145 Продавач-консултант Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
9 Продавач-консултант Средно 13
2168 Кредитен специалист, банка Средно 1
14 Крояч, обувни изделия Средно ("Оператор в обувното производство" е желатетелно) 1
2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1
22 Аниматор Средно (аниматор) Английски 20
2039 Аргончик Средно (аргончик) 1
2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1
45 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1
2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3
2157 Фризьор Средно (фризьор) 1
2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 1
2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 4
2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
38 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (Техническата квалификация, компетентности са предимство) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
26 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич