Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 23 декември 2016.

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1806 Лекар Висше (магистър Медицина) 1
2033 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
2032 Лекар Висше / Медицина 5 база данни и интернет
1843 Лекар Висше / Медицина 4
2141 Учител, ресурсен Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми (Специална педагогика) 1
2167 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЗО и ХООС) 1 офис пакет
2169 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (специална педагогика) 1 офис пакет
2153 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право (магистър) 1
2166 Мияч, корпуси и конструкции Начално 2
2125 Общ работник Начално,Основно 1
1934 Общ работник Начално,Основно 2
1935 Дърводелец Основно 3
2144 Работник, сглобяване на детайли Основно 1
2143 Дърводелец, мебелист Основно 1
1933 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1932 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК специалист) 1
2106 Заварчик Основно (заварчик) 4
1931 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно (шофьор кат. CЕ и всички документи за квалификация) 1
2118 Резач, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик; оксиженист) 2
2034 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално 1
2139 Шивач, обувки Основно,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; обувно пр-во е предимство) 4
2112 Сервитьор Средно Английски 1
2113 Рецепционист Средно 1
2110 Готвач Средно 1
2122 Кантарджия Средно 1
2121 Асистент, офис Средно 1 MS OFFICE
2137 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1
2060 Куриер Средно 2
2019 Разработчик, софтуер Средно 1 Enterprise Java; Java Serviets; Clent-Server communication; Web services
2168 Кредитен специалист, банка Средно 2
2084 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 1
1956 Автомонтьор Средно (автомонтьор) 2
2011 Автомонтьор Средно (автомоттьор) 1
2039 Аргончик Средно (аргончик) 1
2162 Бояджия, стоманени конструкции Средно (бояджия на метелни изделия) 1
2092 Готвач Средно (готвач) 1
2004 Дърводелец, мебелист Средно (Дърводелец - желателно),Основно (Дърводелец - желателно) 1
1972 Заварчик Средно (заварчик и шлосер) 1
1590 Заварчик Средно (заварчик) 1
2038 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (машинен оператор, шиене на облекла) 5
2005 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
2091 Технолог, облекло Средно (технолог, облекло) 1
2090 Крояч, текстил Средно (технология на облеклото; крояч, текстил) 3
2157 Фризьор Средно (фризьор) 1
2108 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
2128 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
2100 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
1948 Монтьор, оловни акумулатори Средно / Електротехника и енергетика (техническа квалификация е предимство) 5
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
2123 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор) 1
2165 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъци (Специалности от направление "Икономика") 1 MS OFFICE, интернет
2124 Шофьор, товарен автомобил Средно,Основно 1
1893 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно,Основно 1
2024 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Основно,Основно (Шивач - първа, втора СПК е предимство) 9
Филиал Балчик
88 Овощар Основно,Средно 5
Филиал Крушари
31 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Други неопределени специалности (История и география ) 1
30 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Психология,Висше / Философия и етика 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич