Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 2 септември.
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1609 Мияч, съдове (ръчно) 2
1546 Работник, рециклиране на отпадъци 7
1516 Общ работник 2
1617 Общ работник Без образование 10
1681 Учител, теоретично обучение Висше (Автотранспортна техника) 1
1733 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (Английска филология и БЕЛ) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1654 Медицинска сестра Висше (бакалавър медицинска сестра) 2
1743 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (бакалавър /магистър География) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1738 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше (бакалавър /магистър Бълг. език и литература) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1741 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (бакалавър /магистър История и география) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1744 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (бакалавър /магистър НУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1739 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше (бакалавър /магистър Изобразително изкуство) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1661 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (бакалавър /магистър Математика;Математика и физика;Математика и ИТ) 1 Microsoft Office,Internet и Eлектронни платформи
1747 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (Биология ,химия) 1
1736 Учител, детска градина Висше (висше ПУП,ПУПЧЕ,ПУНУП) Немски, Френски, Английски, Руски 1 WORD,EXCEL,PPP
1737 Учител, детска градина Висше (висше ПУП,ПУПЧЕ,ПУНУП) Руски, Английски, Френски, Немски 1 WORD,EXCEL,PPP
1680 Учител, теоретично обучение Висше (Ел. обзавеждане на транспортна техника) 1
1726 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (История и география) 1 Microsoft Office
1722 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше (магистър - Българска филология , Български език) 1 Microsoft Office,Internet и Eлектронни платформи
1750 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (магистър Икономика) 1
1488 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (магистър/ бакалавър - БЕЛ и история) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1486 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (магистър/ бакалавър - БЕЛ) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1489 Логопед Висше (магистър/ бакалавър Логопедия) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1746 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (магистър/ бакалавър НУП) 3 WORD,EXCEL,INTERNET
1487 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (магистър/ бакалавър Технология на общ. хранене и история) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1485 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (магистър/бакалавър Математика,Физика) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1723 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше (магистър/бакалавър Философия) 1 Microsoft Office,Internet и Eлектронни платформи
1740 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/бакалавър БЗО,ХООС,ФВС) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1745 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше (магистър/бакалавър НУПЧЕ) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1725 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (Математика,Физика,Информационни технологии) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1265 Медицинска сестра Висше (мед. специалист) 2 WORD,EXCEL,INTERNET
1732 Възпитател Висше (НУП) Английски 2 WORD,EXCEL,INTERNET
1694 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (професионален бакалавър НУП) 1
1176 Медицинска сестра Висше (професионален бакалавър медицинска сестра) Английски 1 Microsoft Office
1748 Учител, детска градина Висше (ПУП ,ПУПЧЕ ,ПУНП) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1752 Учител, практическо обучение Висше (учител практическо обучение - готвач) 1
1650 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (физика и астрономия) 1 база данни и интернет
1751 Учител спортна подготовка Висше (Физическо възпитание ) 1
1606 Инженер, енергетик Висше / Електротехника и енергетика 1 MS OFFICE
1712 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Изобразителни изкуства (изобразително изкуство и ТТО) 1 база данни и интернет
1553 Лекар Висше / Медицина 10
1560 Медицинска сестра Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1
1735 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП) Немски, Френски, Английски, Руски 1 WORD,EXCEL,PPP
1711 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП) 1 база данни и интернет
1714 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП) 1 база данни и интернет
1713 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП, НУПЧЕ) 1 база данни и интернет
1707 Помощник-директор, учебната дейност Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП, ГИ, ФВС) 1 офис пакет
1715 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (химия и история) 1 база данни и интернет
1605 Оператор, пулт за управление и свръзка Висше / Строителство и строително инженерство (Техническа квалификация е задължително) 4 MS OFFICE
1508 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика (Физика и астрономия) Френски, Немски, Английски 1 MS OFFICE
1568 Общ работник Начално 2
1676 Гладач Начално 3
1245 Общ работник Начално 5
1540 Мияч, съдове (ръчно) Начално 9
1700 Общ работник Начално 2
1604 Мияч, съдове (ръчно) Начално 2
1677 Шивач Начално 5
1374 Работник, животновъд Начално 1
1529 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално 1
1479 Работник, ферма за птици Начално 2
1600 Общ работник Основно 1
1730 Животновъд Основно 2
1581 Кофражист Основно 4
1444 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 3
1198 Камериер/камериерка Основно 2
1308 Дърводелец Основно 3
1375 Общ работник Основно 2
1501 Полировчик, дървени мебели Основно 1
1427 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно 1
1575 Работник, кланица Основно 1
1602 Готвач Основно 2
1499 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 1
1527 Подготвител, горница на обувки Основно 2
1541 Работник, сезонен Основно 8
1528 Крояч, кожа Основно 2
1749 Автомонтьор Основно 1
1701 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1459 Общ работник Основно (водач МПС кат.С),Средно (водач МПС кат.С) 1
1689 Стругар Основно (стругар ) 1
1624 Работник, подови облицовки и настилки Основно (фаянсаджия) 1
1623 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 10
1616 Шивач Основно (шивач) 3
1640 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 3
1244 Шофьор, товарен автомобил Основно (шофьор кат .CЕ) 1
1587 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик - аргон) 2
1544 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач - желателно) 4
1256 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно,Начално 2
1418 Общ работник Основно,Начално 2
1349 Градинар Основно,Средно 1
1577 Монтажник, изделия от дърво Основно,Средно 2
1291 Шивач, обувки Основно,Средно,Средно (средно професионално) 4
1505 Машинен оператор, бетон помпа Професионална квалификация / Други неопределени специалности (техническа квалификация от средното образование е предимство),Средно 1
1500 Дърводелец, мебелист Професионална квалификация / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец),Основно 2
1504 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Професионална квалификация / Транспортни услуги (Шофьор кат С + Е),Средно 2
1576 Сервитьор Средно 2
1734 Помощник-възпитател Средно 1
1569 Експедитор, стоки и товари Средно 1
1534 Сервитьор Средно 1
1728 Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер Средно 1
1597 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 2
1466 Администратор, хотел Средно Английски 5
1424 Началник, склад Средно 1 приложен софтуер
1396 Кредитен специалист, банка Средно 2
1287 Търговски сътрудник Средно Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1727 Пазач-портиер Средно 1
1535 Администратор, хотел Средно Руски, Английски 1 Приложен софтуер
1705 Сервитьор Средно 1
1721 Сервитьор Средно 3
1642 Продавач-консултант Средно 1
1672 Технически сътрудник Средно Италиански 1
1655 Продавач-консултант Средно 1
1656 Продавач-консултант Средно 4
1706 Барман Средно 1
1641 Продавач-консултант Средно 2
1720 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1710 Камериер/камериерка Средно 1
1662 Техник, водоснабдяване и канализация Средно ( Строителство и архитектура),Средно 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1189 Автомонтьор Средно (2СПК - автомонтьор) 1
1615 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (ВиК) 2
1376 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно (водач МПС кат.С) 2
1190 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат.C+E;ADR;проф.компетентност) 2
1590 Заварчик Средно (заварчик) 2
1674 Оценител, облекла Средно (машинен оператор на облекло) 3
1456 Монтьор, оловни акумулатори Средно (монтьор,техник,механик) 2
1180 Водач, мотокар Средно (мотокарист) 1
1742 Огняр Средно (огняр на парни и водогр. котли с високо налягане) 1
1622 Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно (окачествител) 1
1452 Сервитьор Средно (сервитьор ) Румънски, Английски, Френски, Немски, Руски 5
1257 Шивач, обувки Средно (средно общо),Средно (шивач),Основно (шивач) 2
1671 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (средно професионално шивач, производство на шевни изделия) 2
1678 Техник, механик Средно (средно професионално механик) 1
1673 Технолог, облекло Средно (средно професионално технолог облекла) 1
1675 Крояч, текстил Средно (средно професионално технология на облеклото),Средно 3
1290 Машинен оператор, обувно производство Средно (средно професионално),Средно 5
1709 Технически секретар Средно (техническо) 1 база данни и интернет
1718 Тракторист Средно (тракторист, комбайнер) 1
1211 Шивач, обувки Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) 2
1702 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор кат .C) 1
1595 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
1573 Механошлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
1588 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер) 2
1570 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 3
1533 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач - желателно) 1
1467 Камериер/камериерка Средно,Основно 5
1731 Работник, производство на млечни продукти Средно,Основно 2
1660 Продавач-консултант Средно,Основно 1
1626 Пиколо Средно,Основно 3
Филиал Балчик
75 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (специалност-НУП) 1 програми
74 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по Биология и Химия) 1 Офис пакет
68 Отчетник, измервателни уреди Средно 1
71 Касиер Средно 1
73 Шофьор, линейка Средно 1
70 Продавач-консултант Средно 1
69 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно / Транспортни услуги (автотранспорт - шофьор -категория С) 1
Филиал Добричка
21 Общ работник Без образование,Начално 2
28 Общ работник Основно 1
24 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина 1
Филиал Крушари
15 Психолог Висше / Психология 1 Компютърна грамотност
С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич