Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 5 февруари
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
163 Ръководител регионално звено Висше (бакалавър /магистър ) 1
164 Кариерен консултант Висше (бакалавър /магистър ) 3
185 Главен инспектор Висше (висше магистър Архитектура,строителство и геодезия) 1 Microsoft Office
197 Инженер, електрически машини и апарати Висше (висше бакалавър ел. инженер) 1 Microsoft Office
219 Главен счетоводител Висше (висше икономическо финансово- счетоводна насоченост квалификация счетоводител) 1 Познаване на нормативна база ,касаеща бюджетна дейност
184 Главен експерт Висше (висше магистър водоснабдяване и канализация) 1 MS OFFICE
183 Главен експерт Висше (висше магистър строителство на сгради и съоръжения) 1 Microsoft Office
132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
70 Счетоводител Висше (счетоводител, квалификация икономист) 1
191 Счетоводител, оперативен Висше (счетоводство и контрол),Средно (счетоводство и контрол) 1
133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър) 10 Microsoft Office
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 1
117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 5
129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 5
190 Гладач Основно 2
214 Гладач Основно 1
154 Водач, селскостопански машини Основно 2
165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар) 1
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
189 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (квалификация шивач) 10
35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 15
42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач) 5
11 Монтажник Основно,Средно 1
39 Продавач-консултант Средно 2
188 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Испански, Английски 1
110 Водач, селскостопански машини Средно 1
60 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
44 Продавач-консултант Средно 4 приложен софтуер
13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 3
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
192 Електромонтьор Средно (електромонтьор) 4
36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла) 1
34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил) 1
40 Организатор, производство Средно (специалност ветеринарен техник) 1
41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 10
1904 Електромонтьор Средно (Средно II СПК - ел. техник) 1
32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) 1
7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер
213 Счетоводител, оперативен Средно (средно икономическо счетоводство и контрол ,финанси),Висше (висше икономическо финанси,счетоводство и контрол) 1 Microsoft Office
220 Домакин Средно (Средно специално /икономическо,техническо/ специалност търговия,строителен техник) 1 Microsoft Office
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
195 Заварчик Средно (средно техн. ел. дъгово заваряване заварчик) 1
196 Електромонтьор Средно (Средно техническо II СПК - ел. монтьор) 1
169 Сервизен техник Средно (средно-техн. електроника) 1 Microsoft Office
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 5
128 Шивач, обувки Средно,Основно 5
12 Дърводелец Средно,Основно 1
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
10 Шивач Средно,Основно 5
Филиал Балчик
8 Психолог Висше / Психология 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP
5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност
7 Монтьор, водопроводни тръби Основно 5
6 Бояджия, стоманени конструкции Основно 2
9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно 17
11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 13
4 Камериер/камериерка Средно 2
3 Администратор, хотел Средно Английски 2 Въвеждане на данни
10 Охранител Средно 3
Филиал Крушари
2 Психолог Висше / Психология 1
1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
7 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
8 Социален работник Средно 1 продукти и програми
6 Медицинска сестра, домашни грижи Средно / Медицински сестри и здравни грижи,Професионален колеж / Медицински сестри и здравни грижи 1 продукти и програми
С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич