Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 4 февруари


DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

163 Ръководител регионално звено Висше (бакалавър /магистър )
1

164 Кариерен консултант Висше (бакалавър /магистър )
3

185 Главен инспектор Висше (висше  магистър Архитектура,строителство и геодезия) 1 Microsoft Office

197 Инженер, електрически машини и апарати Висше (висше бакалавър ел. инженер)
1 Microsoft Office

184 Главен експерт Висше (висше магистър водоснабдяване и канализация) 1 MS OFFICE

183 Главен експерт Висше (висше магистър строителство на сгради и съоръжения) 1 Microsoft Office

132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

70 Счетоводител Висше (счетоводител, квалификация икономист)
1

191 Счетоводител, оперативен Висше (счетоводство и контрол),Средно (счетоводство и контрол) 1

133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър)
10 Microsoft Office

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
1

154 Водач, селскостопански машини Основно
2

117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
10

130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
5

129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
5

190 Гладач Основно
2

165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар)
1

1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2

189 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (квалификация шивач)
10

35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 15

42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач)
5

11 Монтажник Основно,Средно
1

39 Продавач-консултант Средно
2

188 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Испански, Английски 1

60 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET

44 Продавач-консултант Средно
4 приложен софтуер

110 Водач, селскостопански машини Средно
1

13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно
3

1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ)
1

192 Електромонтьор Средно (електромонтьор)
4

36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор  шиене на облекла)
1

34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил)
1

40 Организатор, производство Средно (специалност ветеринарен техник)
1

41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 10

1904 Електромонтьор Средно (Средно II СПК - ел. техник)
1

32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото)
1

7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер

1886 Заварчик Средно (средно специално,основно)
1

195 Заварчик Средно (средно техн. ел. дъгово заваряване заварчик) 1

196 Електромонтьор Средно (Средно техническо II СПК - ел. монтьор)
1

169 Сервизен техник Средно (средно-техн. електроника)
1 Microsoft Office

1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ

12 Дърводелец Средно,Основно
1

128 Шивач, обувки Средно,Основно
5

10 Шивач Средно,Основно
5

4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно
5

1860 Шивач, обувки Средно,Основно
2
Филиал Балчик

8 Психолог Висше / Психология
1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP

5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност

6 Бояджия, стоманени конструкции Основно
2

7 Монтьор, водопроводни тръби Основно
5

9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно
17

11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 13

10 Охранител Средно
3

4 Камериер/камериерка Средно
2

3 Администратор, хотел Средно Английски 2 Въвеждане на данни
Филиал Крушари

2 Психолог Висше / Психология
1

1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1

7 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1 продукти и програми

8 Социален работник Средно
1 продукти и програми

6 Медицинска сестра, домашни грижи Средно / Медицински сестри и здравни грижи,Професионален колеж / Медицински сестри и здравни грижи 1 продукти и програми
   С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич