Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 16 февруари
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
268 Организатор дейности Висше 1 WORD,EXCEL,INTERNET
274 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше ( висше- бакалавър,магистър ;ПУП И НУП с придобита степен магистър по логопедия) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
185 Главен инспектор Висше (висше бакалавър, Архитектура,строителство и геодезия) 1 Microsoft Office
256 Техник, озеленител Висше (висше агроном,екология),Средно (средно специално озеленяване) 1
250 Озеленител Висше (висше бакалавър озеленяване) 1
132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
191 Счетоводител, оперативен Висше (счетоводство и контрол),Средно (счетоводство и контрол) 1
133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър) 10 Microsoft Office
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 1
117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 5
246 Работник, овощар Основно 1
154 Водач, селскостопански машини Основно 2
214 Гладач Основно 1
255 Работник, озеленяване Основно 1
269 Гробар Основно 1
251 Портиер Основно 1
129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 4
227 Общ работник Основно 1
262 Пазач, невъоръжена охрана Основно 2
190 Гладач Основно 2
165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар) 1
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
189 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (квалификация шивач) 10
35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 10
11 Монтажник Основно,Средно 1
234 Шивач, обувки Основно,Средно 3
254 Охранител Средно 1
13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 2
229 Барман Средно 1 приложен софтуер
248 Чистач/ Хигиенист Средно 1
188 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Испански, Английски 1
253 Работник, паркинг Средно 1
44 Продавач-консултант Средно 4 приложен софтуер
273 Чистач/ Хигиенист Средно 1
247 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно (автотранспорт) 1
221 Преводач Средно (Езикова гимназия),Висше Румънски, Английски, Руски 1 Microsoft Office
192 Електромонтьор Средно (електромонтьор) 4
36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла) 1
34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил) 1
249 Домакин Средно (ресторантьорство ,икономическа) 1
41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 4
1904 Електромонтьор Средно (Средно II СПК - ел. техник) 1
32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) 1
7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер
270 Обредник Средно (средно икономическо) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
272 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно (Средно техническо 3 СПК, вкл. Екология) 1
252 Огняр Средно (средно техничиско правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения) 1
169 Сервизен техник Средно (средно-техн. електроника) 1 Microsoft Office
245 Пакетировач Средно,Основно 1
128 Шивач, обувки Средно,Основно 4
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 4
10 Шивач Средно,Основно 5
Филиал Балчик
8 Психолог Висше / Психология 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP
5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност
7 Монтьор, водопроводни тръби Основно 5
6 Бояджия, стоманени конструкции Основно 2
9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно 17
11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно 13
10 Охранител Средно 2
4 Камериер/камериерка Средно 2
3 Администратор, хотел Средно Английски 1 Въвеждане на данни
Филиал Крушари
2 Психолог Висше / Психология 1
1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
7 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
6 Медицинска сестра, домашни грижи Средно / Медицински сестри и здравни грижи,Професионален колеж / Медицински сестри и здравни грижи 1 продукти и програми
С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич