Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 5 януари
 
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1902 Общ работник, строителство на сгради Без образование
1

1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

3 Техник, електрически системи Висше (Висше техн.,квалификация инженер)
1 Microsoft Office

2 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше (Висше-магистър  Изобраз.изкуство;Учител по техника и технологии) 1 WORD,EXCEL,INTERNET

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

1911 Учител, детска градина Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПНУП)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

1818 Работник, ферма за аквакултури Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) Английски 2 основни компютърни умения

1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър)
12 МS office

1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер)
1 основни компютърни умения

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
2

1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
2

1834 Майстор, производство на тестени изделия Основно
1

1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2

1903 Зидар, сгради (конструкции) Основно (зидаро- кофражист)
2

1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ)
1

1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки )
1

1768 Шивач, обувки Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1

1847 Общ работник, оранжерия/парник Основно,Средно (водач МПС ,кат.С)
3

1839 Монтажник Средно
1

1750 Касиер Средно
1

1746 Дизайнер, печатни издания Средно
1 Corew draw;Photoshop;

1916 Получател, товари Средно
1 Microsoft Office

1799 Барман Средно (барман)
2

1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ)
1

1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник)
1

1886 Заварчик Средно (средно специално,основно)
1

1764 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) 1

1728 Чертожник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AUTO CAD

1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1

1872 Технолог Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер

1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ

1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2

4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно
5

1860 Шивач, обувки Средно,Основно
2
 С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич