Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 28 януари


DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

126 Младши възпитател Висше (бакалавър,магистър Бълг. език и литература или Математика) Английски 1 MS OFFICE

109 Възпитател Висше (висше - прогимназиален етап  специална педагогика) 1

69 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост Висше (висше бакалавър инженер хранителни технологии) Руски, Английски 1 Microsoft Office

29 Педагог Висше (висше бакалавър социална /специална педагогика) 1

151 Помощник-директор, учебната дейност Висше (висше история)
1

132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

53 Рехабилитатор Висше (професионален  бакалавър  кинезитерапевт/рехабилитатор) 1

52 Медицинска сестра Висше (професионален  бакалавър  медицинска сестра) 1

102 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (специална педагогика)
2 WORD,EXCEL,INTERNET

70 Счетоводител Висше (счетоводител, квалификация икономист)
1

133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър)
10 Microsoft Office

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
1

130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
5

154 Водач, селскостопански машини Основно
2

129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
5

117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
10

115 Обслужващ работник, промишлено производство Основно
1

1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2

35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 15

42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач)
5

11 Монтажник Основно,Средно
1

104 Сервитьор Средно
1

54 Портиер Средно
1

60 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET

105 Барман Средно
1

108 Продавач-консултант Средно
2

110 Водач, селскостопански машини Средно
1

114 Опаковач Средно
1

39 Продавач-консултант Средно
2

103 Касиер Средно
1

44 Продавач-консултант Средно
4 приложен софтуер

13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно
3

1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ)
1

36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор  шиене на облекла)
1

34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил)
1

40 Организатор, производство Средно (специалност ветеринарен техник)
1

41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 7

1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник)
1

32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото)
1

7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер

1886 Заварчик Средно (средно специално,основно)
1

5 Машинен оператор Средно (Средно техническо)
1

81 Лаборант Средно (химия, лаборант III квалификационна степен) 1

1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ

1860 Шивач, обувки Средно,Основно
2

4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно
5

128 Шивач, обувки Средно,Основно
5

12 Дърводелец Средно,Основно
1
Филиал Балчик

5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност

7 Монтьор, водопроводни тръби Основно
5

6 Бояджия, стоманени конструкции Основно
2

3 Администратор, хотел Средно Английски 2 Въвеждане на данни

4 Камериер/камериерка Средно
2
Филиал Крушари

5 Личен асистент

1

3 Медицинска сестра Висше / Медицина (Професионален бакалавър, бакалавър ) 1

4 Фелдшер Висше / Медицина (Професионален бакалавър, медицински специалист) 1

2 Психолог Висше / Психология
1

1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1
  С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич