Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 27 януари

 DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
126 Младши възпитател Висше (бакалавър,магистър Бълг. език и литература или Математика) Английски 1 MS OFFICE
109 Възпитател Висше (висше - прогимназиален етап специална педагогика) 1
69 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост Висше (висше бакалавър инженер хранителни технологии) Руски, Английски 1 Microsoft Office
132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) 1 Microsoft Office
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
53 Рехабилитатор Висше (професионален бакалавър кинезитерапевт/рехабилитатор) 1
52 Медицинска сестра Висше (професионален бакалавър медицинска сестра) 1
102 Учител на деца с умствена изостаналост Висше (специална педагогика) 2 WORD,EXCEL,INTERNET
133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър) 10 Microsoft Office
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 1
129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 5
130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 5
115 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 1
117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 10
1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) 2
35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) 15
42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач) 5
11 Монтажник Основно,Средно 1
108 Продавач-консултант Средно 2
110 Водач, селскостопански машини Средно 1
104 Сервитьор Средно 1
103 Касиер Средно 1
105 Барман Средно 1
54 Портиер Средно 1
60 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
114 Опаковач Средно 1
39 Продавач-консултант Средно 2
13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно 3
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла) 1
34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил) 1
40 Организатор, производство Средно (специалност ветеринарен техник) 1
41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) 7
127 Помощник-готвач Средно (средно готвач) 1
1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник) 1
32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) 1
7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) 2 приложен софтуер
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
5 Машинен оператор Средно (Средно техническо) 1
81 Лаборант Средно (химия, лаборант III квалификационна степен) 1
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
128 Шивач, обувки Средно,Основно 5
4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 5
12 Дърводелец Средно,Основно 1
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
Филиал Балчик
5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) 1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност
6 Бояджия, стоманени конструкции Основно 2
7 Монтьор, водопроводни тръби Основно 5
3 Администратор, хотел Средно Английски 2 Въвеждане на данни
4 Камериер/камериерка Средно 2
Филиал Крушари
3 Медицинска сестра Висше / Медицина (Професионален бакалавър, бакалавър ) 1
4 Фелдшер Висше / Медицина (Професионален бакалавър, медицински специалист) 1
2 Психолог Висше / Психология 1
1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1
 С.Д..
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич