Работни места на 8 октомври 2021

Работни места на 8 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич и Филиал Балчик на 8 октомври 2021 г.
    2152  Машинен инженер    Висше / Машинно инженерство (Инженер)    1
    AutoCAD или SOLIDWORKS
    2190    Медицинска сестра    Висше / Медицина (Медицински фелдшер/сестра)    1
    2086    Директор, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)    1
    2258    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (Английска филология)    Английски    1 предмет в прогимназиален ет
    2240    Химик    Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични     1
    технологии    MS office
    2271    Животновъд    Начално,Без образование    4
    2262    Изпълнител    Начално,Основно,Средно    1
    2071    Работник, кухня    Основно    5
    2274    Санитар    Основно    1
    1965    Работник, сглобяване на детайли    Основно    1
    2237    Обслужващ, магазин    Основно    3
    2273    Шивач, обувки    Основно (шивач),Средно / Производствени технологии –     4
    текстил, облекло, обувки и кожи
    2251    Стругар    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене,
    2252    Фрезист    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене,
    2254    Шлосер    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене,
    2253    Разкройчик, метал    Основно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно,Средно / Машиностроене,
    2174    Монтьор, обувки    Основно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени
    2234    Резач, горски дървен материал    Основно,Професионална квалификация / Горско     1
    стопанство
    2186    Общ работник    Основно,Средно    1
    2065    Пакетировач    Основно,Средно    3
    2210    Обслужващ работник, промишлено     Средно    1 производство
    2220    Специалист    Средно    1 MS OFFICE
    2068    Администратор, хотел    Средно    2  Работа с компютър и касов апарат
ДБТ - Добрич
    08 октомври 2021 г.
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2110    Кредитен специалист, банка    Средно    1
    2066    Шофьор, товарен автомобил    Средно    2
    2165    Монтажник, дограма    Средно    2
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2149    Заварчик    Средно (Заварчик),Професионална квалификация /     1
    Машиностроене, металообработване и металургия
    2256    Огняр    Средно (свидетелство за правоспособност за работа с     1
    газови съоражения и инсталации)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     5
    ресторантьорство и кетеринг
    2265    Огняр    Средно (Удостоверение за правоспособност за     1
    обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с
    2211    Животновъд    Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни  услуги     1
    (шофьор -кат. В )
    2248    Огняр    Средно / Други неопределени специалности     1
    (Огняр),Основно (Огняр)
    2255    Завеждащ, административна служба    Средно / Икономически науки (Икономист,     1
    счетоводител)    MS office и
    електронни
    2232    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия (шлосер - монтьор)
    2150    Оператор, преса за метал    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Основно,Средно
    2162    Оператор, производство на акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     10
    металургия,Професионална квалификация /
    2151    Монтажник, метални конструкции    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно
    2164    Леяр, детайли от олово за акумулатори    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия,Средно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    2201    Производител, обувки (ръчно)    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    2097    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    1
     обувки и кожи,Основно,Средно
    2202    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Средно    Работа с компютър
    2231    Птицевъд    Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно /     2
    Ветеринарна медицина
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     3
    кетеринг,Средно
    2178    Работник, кланица    Средно,Основно    2
    2032    Животновъд    Средно,Основно    1
    08 октомври 2021 г.
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2163    Работник, зареждане на акумулатори    Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и     10
    металургия
    2096    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил,     2
    облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
    2236    Касиер    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2
    2238    Аранжор, витрини/щандове    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    5

    Филиал Балчик

    153    Педагог    Висше / Педагогика    1
    152    Социален работник    Висше / Социални дейности (Социални дейности)    1
    Офис пакет
    148    Социален работник, хора с увреждания и     Средно    1
    социални услуги    Конпютърна
    грамотност, работа с
    151    Възпитател    Средно    5
    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    150    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    1
    Филиал Добричка
    271    Работник, животновъд    Основно,Начално    1
08 октомври 2021 г. ДБТ - Добрич, А.Й.
DobrichNews.com