РАБОТНИ МЕСТА на 6 октомври 2021

РАБОТНИ МЕСТА на 6 октомври 2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич и Филиал Балчик

ДБТ - Добрич
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

2152 Машинен инженер Висше / Машинно инженерство (Инженер)
1 AutoCAD или SOLIDWORKS

2190 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицински фелдшер/сестра)
1

2086 Директор, детска градина Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)
1

2258 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Филология (Английска филология) Английски 1

2240 Химик Висше / Химия,Средно / Химия,Висше / Химични технологии
1 MS office

2246 Личен асистент Основно
1

2237 Обслужващ, магазин Основно
3

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
1

2071 Работник, кухня Основно
5

2251 Стругар Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно
1

2252 Фрезист Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (фрезист),Основно
1

2254 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно
1

2253 Разкройчик, метал Основно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно
1

2174 Монтьор, обувки Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно
2

2186 Общ работник Основно,Средно
1

2065 Пакетировач Основно,Средно
3

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

2165 Монтажник, дограма Средно
2

2220 Специалист Средно
1 MS OFFICE

2110 Кредитен специалист, банка Средно
1

2210 Обслужващ работник, промишлено производство Средно
1

2066 Шофьор, товарен автомобил Средно
2

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2149 Заварчик Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)
1

2256 Огняр Средно (свидетелство за правоспособност за работа с газови съоражения и инсталации)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
5

2211 Животновъд Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни услуги (шофьор -кат. В )
1

2203 Огняр Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ),Основно (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ)
1

2248 Огняр Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (Огняр)
1

2255 Завеждащ, административна служба Средно / Икономически науки (Икономист, счетоводител)
1 MS office и електронни платформи

2232 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)
1

2150 Оператор, преса за метал Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно
1

2162 Оператор, производство на акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
10

2151 Монтажник, метални конструкции Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

2164 Леяр, детайли от олово за акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
2

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

2201 Производител, обувки (ръчно) Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
1

2097 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно
1

2202 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно
2 Работа с компютър

2231 Птицевъд Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина
2

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
5

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
3

2178 Работник, кланица Средно,Основно
2

2032 Животновъд Средно,Основно
1

2163 Работник, зареждане на акумулатори Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
10

2096 Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
2

2238 Аранжор, витрини/щандове Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
5

2236 Касиер Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
2
Филиал Балчик


148 Социален работник, хора с увреждания и социални услуги Средно
1 Конпютърна грамотност, работа с Microsoft, Word, Microsoft Exsel, Internet

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1

150 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно,Средно / Търговия на едро и дребно
1
Филиал Добричка


271 Работник, животновъд Основно,Начално
1
6 октомври 2021 г.  ДБТ - Добрич, А. Й.

Dobruja.com