“БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021

“БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021 г.

dobruja.com

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза

ДБТ - Варна

3614    Майстор, производство на хлебни изделия    Средно    3
3587    Склададжия    Средно    1
3589    Касиер    Средно    5
3590    Продавач-консултант    Средно    1
3592    Сервитьор    Средно    5
3593    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    работа с компютър    1
    консултант/касиер)
3598    Технолог    Висше (техническо образование)    Английски    1
3599    Технолог    Висше / Машинно инженерство    Английски    Ms office,Outlook    1
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
3343    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше    2
3576    Пекар    Средно    2
3616    Продавач-консултант    Средно    1
3615    Началник смяна    Средно    1
3613    Мияч, съдове (ръчно)    2
3629    Продавач-консултант    Средно    2
3630    Шлосер-монтьор    2
3631    Заварчик    2
3638    Продавач-консултант    Средно    4
3654    Технически ръководител, строителство    Професионален колеж / Строителство (Техническо образование)    Обработка на     3
    информация
3595    Барман    Средно    3
3369    Касиер    Средно    1
3561    Информатор    Средно    Английски    22
119    Барман    Средно (в сферата на обществено хранене)    3
120    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше (-педагогика по икономически дисциплини)    Английски    готови програми    1
121    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника    Средно (-технически умения)    4
3012    Настройчик, режещи металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (студена обработка на металите)
3014    Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове    Средно,Професионална квалификация (Заварчик на листов     1
    материал)
3011    Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    1
     техника
3013    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно,Професионална квалификация (заварчик ъглови шевове)    1
3591    Склададжия    Средно    5
    Страница 1 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3230    Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (шлосер)
3575    Машинен оператор, производство на хляб    Средно    1
3501    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    4
3509    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     4
    кожи (шивач),Средно
3342    Рехабилитатор    Полувисше    1
3544    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    13
3547    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3556    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    1
3562    Майстор, производство на тестени изделия    1
3652    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3211    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
3465    Общ работник    Средно    1
3660    Салонен управител    Средно    5
3690    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    работа с компютър    1
3700    Готвач    Средно    1
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    2
3715    Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово    Средно,Средно / Електротехника и енергетика    Internet и e-mail    3
3713    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона    2
3721    Инженер, механик    Средно (Инженер-механик),Професионална квалификация     1
    (водолаз)
3723    Разработчик, софтуер    Висше / Информатика и компютърни науки (магистър)    Немски, Английски    офис пакет,операционни     4
    системи
3673    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3726    Специалист    Средно    MS Office    1
3672    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3737    Продавач-консултант    Средно    3
3747    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
3746    Бояджия, превозни средства    Средно    1
3748    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
3650    Медицинска сестра    Висше / Медицина (Медицинска сестра)    1
3725    Технически секретар    Висше / Икономика    Английски    работа с компютър    1
3722    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
3716    Общ работник    Средно    1
3720    Общ работник    3
3679    Куриер    Средно    Английски    49
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
    Страница 2 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
3659    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3637    Сценичен работник    Средно    2
3653    Салонен управител    Средно    5
3657    Салонен управител    Средно    5
3656    Салонен управител    Средно    5
3661    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3677    Общ работник, промишлеността    Средно    49
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3676    Техник, механик    Средно (техническо-корабостроене,морска техника или в областта     1
    на транспорта),Висше (техническо-корабостроене,морска техника
3655    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3675    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Немски, Руски, Английски    1
3668    Пекар    Средно    4
3674    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Руски, Немски, Английски    1
3671    Формовчик    Средно,Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно / Хранителни технологии
3666    Учител, практическо обучение    Висше (Софтуерно инженерство,Компютърни системи и     1
    технологии;компютърни мрежи и комуникации,)
3670    Месач    Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно,Средно / Хранителни технологии
3667    Етикетировач (ръчно)    Средно    5
3678    Общ работник, промишлеността    Средно    Английски    49
3665    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика (ел.инженер-    1
    силнотоков)
176    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Средно    1
131    Настройчик, пресови металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (техническо)
132    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия (свидетелство за
185    Сервитьор    Средно    10
187    Продавач-консултант    Средно    Добра компютърна     4
    грамотност
184    Чистач/ Хигиенист    Средно    5
183    Пекар    2
182    Социален асистент    Основно,Средно    5
137    Оператор, производствена линия    Средно (техническо)    4
180    Агент, осигуряване    Средно    РАБОТА С КОМПЮТЪР    27
135    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно (желателно е да има свидетелство за управление на     2
    мотокар)
175    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     3
    кожи (шивач/ка),Средно
174    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия,Средно
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    5
    Страница 3 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
118    Работник, кухня    Основно    6
181    Шивач    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     8
    обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил,
167    Обслужващ, кулинарен щанд    Основно,Средно    3
114    Продавач-консултант    Средно    2
112    Охранител    1
113    Водач, селскостопански машини    Основно (-механизатор)    3
109    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (-технически умения)    13
108    Екструдерист    Средно (-технически умения)    8
107    Касиер    Средно    1
188    Продавач-консултант    Средно    MS Office    3
110    Електромонтьор    Средно (-технически умения)    3
136    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика,Средно,Професионална     2
    квалификация / Електротехника и енергетика
166    Куриер    Средно    Word, Exel    2
154    Шофьор, автобус    Средно    1
164    Продавач, закуски и напитки    Средно    2
163    Асистент, офис    Висше    Английски    Windows и най -новите     1
    версии на Microsoft Office
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
160    Работник, строителството    Средно,Основно    6
165    Общ работник, промишлеността    Начално,Основно,Средно    3
106    Работник, зареждане на рафтове    Средно    2
130    Разкройчик, метал    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     4
    (техническо)

ДБТ - Вълчи дол

93    Обслужващ работник, промишлено производство    Средно    1
91    Касиер    Средно    програмни продукти    1
90    Общ работник    Средно,Основно    1
89    Общ работник    Начално,Без образование    1
78    Медицинска сестра, обществено здравеопазване    Висше / Медицина (Медицинска сестра.)    1
92    Пазач    Основно    1
87    Механик, земеделски машини    Средно    1
92    Главен касиер    Средно    MS Office, Exel, Word    1
    Страница 4 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2
95    Лепач    Основно    4
94    Охранител    Средно    2
76    Касиер    1
85    Монтажник, електрооборудване    Основно,Средно    2

ДБТ - Долни Чифлик

76    Работник, кухня    Основно    1
108    Специалист, поддръжка    Средно    1
110    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше    1
576    Технолог    Висше / Хранителни технологии (Технолог)    1
689    Социален асистент    1
669    Общ работник    Основно    1
677    Продавач-консултант    Основно    1
685    Шофьор, лекотоварен автомобил    1
674    Тракторист    Средно / Растениевъдство и животновъдство    1
111    Учител, ресурсен    Висше    1

ДБТ - Провадия

546    Икономист    Висше / Икономика    1
544    Счетоводител    Средно    WORD, EXCEL    1
536    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    1
521    Помощник-готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство,
522    Продавач-консултант    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     въвеждане на данни    1
    дребно (Продавач-консултант)
511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
497    Общ работник    Професионална квалификация / Растениевъдство и     1
    животновъдство (Животновъдство),Начално,Основно
548    Майстор, производство на сладкарски изделия    Професионална квалификация / Хранителни технологии,Средно    1
574    Техник, електрически системи    Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника,     1
    електроника и автоматика
498    Общ работник    Начално    1
545    Общ работник, промишлеността    Средно    3
553    Санитар    Основно    1
558    Инженер, проектант    Висше / Общо инженерство    1
566    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно    1
567    Склададжия    Професионална квалификация / Моторни превозни средства,     1
    кораби и въздухоплавателни средства (Мотокарист),Основно
    Страница 5 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.  
    неза
569    Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия    Средно    4
570    Монтьор, електрооборудване    Средно,Професионална квалификация / Електроника, автоматика,    4
     комуникационна и компютърна техника (Монтьор)
573    Старши специалист    Средно    МС Офис, ел.поща    1
562    Обслужващ, магазин    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     4
    дребно (предимство)
472    Работник, строителството    Средно    1
572    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
    Страница 6 oт 6 

18 октомври 2021 г.  ДБТ - Добрич, А.Й.

 DobrichNews.com