“БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021

“БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 18.10.2021 г.

dobruja.com

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр.

    ДБТ - Генерал Тошево

227    Огняр    Средно (огняр на газови котли)    1
223    Еколог    Висше / Биологически науки (магистър по екология)    Немски    Word, Excel, Power Point,    1
     Internet
217    Производител, ръчно на хляб    Начално    1
226    Общ работник    Начално    1

    ДБТ - Каварна

334    Продавач-консултант    Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-консултант)    1
336    Готвач    Средно    2
335    Продавач-консултант    Средно    1
349    Продавач-консултант    Основно,Основно    2
341    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     5
    обувки и кожи (шивач)
343    Работник, оранжерия/парник    Основно    9
330    Овощар    Основно    2
329    Готвач    Средно / Хранителни технологии (готвач)    1
136    Директор    Висше / Педагогика (Детски учител)    1
123    Домашен санитар    Начално    3
122    Чистач/ Хигиенист    Начално    4
342    Гладач, ютия    Средно    5

    ДБТ - Тервел

83    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия    Висше / Електротехника, електроника и автоматика     Английски    Работа с видеодисплей    8
    (Електромонтьор)
311    Личен асистент    Основно,Средно    1
293    Общ работник    Начално,Основно    3
    Page 1 of 1

 18 октомври 2021 г.  ДБТ - Добрич, А.Й.

DobrichNews.com