Варненска област към 11 октомври 2021

Варненска област към 11 октомври 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 11.10.2021 г. 
БЮРО ПО ТРУДА

№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза

ДБТ - Варна

3595    Барман    Средно    3
3616    Продавач-консултант    Средно    1
3562    Майстор, производство на тестени изделия    1
3574    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
3576    Пекар    Средно    2
3577    Работник, кухня    Средно    1
3575    Машинен оператор, производство на хляб    Средно    1
3589    Касиер    Средно    7
3587    Склададжия    Средно    1
3553    Мияч, превозни средства (ръчно)    Основно,Начално,Средно    4
3590    Продавач-консултант    Средно    2
3546    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    2
3598    Технолог    Висше (техническо образование)    Английски    1
3599    Технолог    Висше / Машинно инженерство    Английски    Ms office,Outlook    1
3592    Сервитьор    Средно    5
3593    Продавач-консултант    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач-    работа с компютър    1
    консултант/касиер)
3594    Главен готвач    Средно    1
3343    Медицинска сестра за социални дейности    Полувисше    2
3610    Касиер, счетоводство    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    1
112    Охранител    1
3591    Склададжия    Средно    5
3230    Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (шлосер)
3561    Информатор    Средно    Английски    24
116    Електромонтьор    Средно (-техническо образование)    2
117    Специалист с контролни функции, човешки ресурси    Средно (-икономика)    1
2862    Продавач-консултант    Средно,Полувисше,Висше    Немски, Английски    1
2922    Общ работник    Без образование    1
3011    Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения    Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна    1
     техника
3014    Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове    Средно,Професионална квалификация (Заварчик на листов     1
    материал)
3013    Корпусник, корабостроене и кораборемонт    Средно,Професионална квалификация (заварчик ъглови шевове)    1
    Страница 1 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3556    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    2
3211    Монтажник, хладилни и климатични инсталации    Средно    1
3615    Началник смяна    Средно    1
3369    Касиер    Средно    1
3501    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    4
3509    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     4
    кожи (шивач),Средно
3503    Шивач, мъжко/дамско облекло    Средно    5
3342    Рехабилитатор    Полувисше    1
3545    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно    6
3547    Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция    Средно    работа с компютър    2
3544    Служител, запитвания    Средно    Немски    работа с компютър    13
3012    Настройчик, режещи металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (студена обработка на металите)
3686    Общ работник, промишлеността    Средно    1
3613    Мияч, съдове (ръчно)    3
3672    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3676    Техник, механик    Средно (техническо-корабостроене,морска техника или в областта     1
    на транспорта),Висше (техническо-корабостроене,морска техника
3677    Общ работник, промишлеността    Средно    49
3673    Администратор, хотел    Средно    Немски, Английски, Руски    1
3679    Куриер    Средно    Английски    49
3675    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Немски, Руски, Английски    1
3668    Пекар    Средно    4
3667    Етикетировач (ръчно)    Средно    7
3671    Формовчик    Средно,Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно / Хранителни технологии
3670    Месач    Професионална квалификация / Хранителни     4
    технологии,Средно,Средно / Хранителни технологии
3691    Служител, запитвания    Средно    Немски    3
3690    Счетоводител    Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)    работа с компютър    1
3700    Готвач    Средно    1
3705    Брокер, недвижими имоти    Средно    Интернет    2
3465    Общ работник    Средно    1
3549    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална     1
    педагогика),Висше / Педагогика (Начална педагогика)
3633    Продавач-консултант    Средно    1
3650    Медицинска сестра    Висше / Медицина (Медицинска сестра)    1
3674    Камериер/камериерка    Без образование,Начално    Руски, Немски, Английски    1
3636    Огняр    Професионална квалификация (оператор на парни и водогрейни     1
    съоръжения),Средно
    Страница 2 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
3614    Майстор, производство на хлебни изделия    Средно    3
3631    Заварчик    2
3630    Шлосер-монтьор    2
3638    Продавач-консултант    Средно    5
3654    Технически ръководител, строителство    Професионален колеж / Строителство (Техническо образование)    Обработка на     3
    информация
3702    Огняр    Професионална квалификация (ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА     2
    СЪОРЪЖЕНИЯ ,ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ)
3657    Салонен управител    Средно    5
3703    Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I    Висше / Педагогика на обучението по ... (НУПЧЕ - АЕ)    1
3678    Общ работник, промишлеността    Средно    Английски    49
3655    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
113    Водач, селскостопански машини    Основно (-механизатор)    3
3659    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3652    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    4
3653    Салонен управител    Средно    5
3660    Салонен управител    Средно    5
3661    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно    5
3656    Салонен управител    Средно    5
3665    Учител, теоретично обучение    Висше / Електротехника, електроника и автоматика (ел.инженер-    1
    силнотоков)
3666    Учител, практическо обучение    Висше (Софтуерно инженерство,Компютърни системи и     1
    технологии;компютърни мрежи и комуникации,)
3637    Сценичен работник    Средно    2
169    Санитар    Основно,Средно    4
131    Настройчик, пресови металообработващи машини    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     1
    (техническо)
136    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика,Средно,Професионална     2
    квалификация / Електротехника и енергетика
132    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия (свидетелство за
183    Пекар    2
182    Социален асистент    Основно,Средно    5
181    Шивач    Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,     8
    обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил,
180    Агент, осигуряване    Средно    РАБОТА С КОМПЮТЪР    29
174    Заварчик    Професионална квалификация / Машиностроене,     2
    металообработване и металургия,Средно
135    Работник, товаро-разтоварна дейност    Средно (желателно е да има свидетелство за управление на     2
    мотокар)
176    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Средно    1
119    Оператор, преса за картонени изделия    Средно    1
168    Медицинска сестра    Средно / Здравни грижи (Медицинска сестра),Висше / Здравни     3
    грижи (Медицинска сестра)
170    Шофьор, линейка    Средно,Основно    2
    Страница 3 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
171    Работник, поддръжка на пътища    Средно    10
163    Технически сътрудник    Средно,Висше    MS office    2
162    Шивач    Средно,Професионална квалификация / Производствени     8
    технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач),Основно
161    Общ работник    Средно,Основно    2
118    Оператор, съединяване на хартия    Средно    5
114    Продавач-консултант    Средно    2
117    Машинен оператор, печатарство    Средно    1
175    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и     3
    кожи (шивач/ка),Средно
103    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (-пицар)    2
137    Оператор, производствена линия    Средно (техническо)    4
109    Машинен оператор, опаковане/увиване    Средно (-технически умения)    13
108    Екструдерист    Средно (-технически умения)    8
110    Електромонтьор    Средно (-технически умения)    3
120    Оператор, рязане на картон (велпапе)    Средно    1
111    Домакин    Средно (-икономика)    готови програми    1
107    Касиер    Средно    1
106    Работник, зареждане на рафтове    Средно    2
105    Продавач-консултант    Средно    8
102    Специалист, продажби    Средно    MS office, Excel    1
160    Работник, строителството    Средно,Основно    7
130    Разкройчик, метал    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     4
    (техническо)
152    Мияч, прозорци/витрини    Средно,Основно    2
153    Камериер/камериерка, хотел    Средно    1
104    Сервитьор    Средно    3
156    Шофьор, лек автомобил до 9 места    Средно,Основно    2
100    Общ работник    Средно    4
162    Машинен оператор, производство на растителни масла    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    4
161    Механик, промишлено оборудване    Средно / Машиностроене, металообработване и металургия    2
163    Асистент, офис    Висше    Английски    Windows и най -новите     1
    версии на Microsoft Office
101    Търговски представител    Средно    Чужди, Гръцки, Румънски    3
154    Шофьор, автобус    Средно    1

ДБТ - Вълчи дол

85    Монтажник, електрооборудване    Основно,Средно    2
    Страница 4 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
88    Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)    Средно (машинен оператор - товарачни машини)    1
89    Общ работник    Начално,Без образование    2
90    Общ работник    Средно,Основно    1
92    Главен касиер    Средно    MS Office, Exel, Word    1
94    Охранител    Средно    2
95    Лепач    Основно    4
76    Касиер    1
87    Механик, земеделски машини    Средно    1
90    Монтажник, изделия от метал    Основно    2

ДБТ - Долни Чифлик

576    Технолог    Висше / Хранителни технологии (Технолог)    1
110    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше    1
111    Учител, ресурсен    Висше    1
76    Работник, кухня    Основно    1
108    Специалист, поддръжка    Средно    1
669    Общ работник    Основно    1
674    Тракторист    Средно / Растениевъдство и животновъдство    1
660    Огняр    Средно    1
682    Общ работник    Основно    1
677    Продавач-консултант    Основно    1
71    Учител, практическо обучение    Висше (Квалификация "Учител")    1
ДБТ - Провадия
537    Специалист    Средно    МС Офис    1
498    Общ работник    Начално    1
535    Монтажник, метални конструкции    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и     4
    металургия
511    Продавач-консултант    Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно     1
    (Продавач-консултант),Средно
512    Машинен оператор, производство на картонени изделия    Професионална квалификация / Производствени технологии –     1
    дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно
521    Помощник-готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство,
522    Продавач-консултант    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     въвеждане на данни    1
    дребно (Продавач-консултант)
525    Продавач-консултант    Средно    WORD, EXCEL    1
544    Счетоводител    Средно    WORD, EXCEL    1
536    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    1
    Страница 5 oт 6
№ РМ    Длъжност    Образование    Езикови знания    Компютърни умения    Бр. 
    неза
534    Заварчик    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия
548    Майстор, производство на сладкарски изделия    Професионална квалификация / Хранителни технологии,Средно    2
546    Икономист    Висше / Икономика    1
545    Общ работник, промишлеността    Средно    3
553    Санитар    Основно    1
562    Обслужващ, магазин    Средно,Професионална квалификация / Търговия на едро и     4
    дребно (предимство)
472    Работник, строителството    Средно    2
558    Инженер, проектант    Висше / Общо инженерство    1
    Страница 6 oт 6 
11 октомври 2021 г. ДБТ - Добрич, А.Й.