РАБОТНИ МЕСТА на 1 октомври 2021

РАБОТНИ МЕСТА на 1 октомври 2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич и Филиал Балчик

ДБТ - Добрич

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


2051 Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)
2 продукти и програми

1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи
1

2152 Машинен инженер Висше / Машинно инженерство (Инженер)
1 AutoCAD или SOLIDWORKS

1661 Лекар Висше / Медицина
6

2190 Медицинска сестра Висше / Медицина (Медицински фелдшер/сестра)
1

2086 Директор, детска градина Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)
1

2214 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители,Висше / Подготовка на начални учители Английски, Френски 1 MS Office

2156 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Начално,Основно
1

2219 Товарач, трупи и друг дървен материал Основно
1

2071 Работник, кухня Основно
5

1965 Работник, сглобяване на детайли Основно
1

2174 Монтьор, обувки Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно
2

2218 Резач, горски дървен материал Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство
1

2186 Общ работник Основно,Средно
1

2065 Пакетировач Основно,Средно
3

2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
2

2220 Специалист Средно
1 MS OFFICE

2221 Чистач/ Хигиенист Средно
1

2210 Обслужващ работник, промишлено производство Средно
1

2180 Разносвач на храна Средно
1

2165 Монтажник, дограма Средно
2

2068 Администратор, хотел Средно
2 Работа с компютър и касов апарат

2066 Шофьор, товарен автомобил Средно
2

2110 Кредитен специалист, банка Средно
1

2073 Барман Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)
2

2149 Заварчик Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)
1

2072 Сервитьор Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
5

2211 Животновъд Средно (шофьор -кат. В ),Средно / Транспортни услуги (шофьор -кат. В )
1

2074 Диспечер, транспортни средства Средно / Други неопределени специалности
1 база данни

2203 Огняр Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ),Основно (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ)
1

2232 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)
1

2150 Оператор, преса за метал Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно
1

2162 Оператор, производство на акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
10

2151 Монтажник, метални конструкции Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
1

2164 Леяр, детайли от олово за акумулатори Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно
2

2201 Производител, обувки (ръчно) Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
1

1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

2052 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
4

1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно
6

2097 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно
1

2202 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно
2 Работа с компютър

2231 Птицевъд Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина
2

2069 Камериер/камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно
5

2070 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно
3

2178 Работник, кланица Средно,Основно
2

2209 Портиер Средно,Основно
1

2032 Животновъд Средно,Основно
1

2163 Работник, зареждане на акумулатори Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
10

2096 Машинен оператор, шиене на облекла Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно
2
Филиал Балчик


145 Домашен санитар Основно
5

149 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно
1

148 Социален работник, хора с увреждания и социални услуги Средно
1 Конпютърна грамотност, работа с Microsoft, Word, Microsoft Exsel, Internet

142 Машинист, еднокофов багер Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)
1

1 октомври 2021 г.  ДБТ - Добрич, А. Й.

Dobruja.com