СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 13 септември 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА на 13 септември 2021

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    ДБТ - Добрич
  

ДБТ - Добрич

 2051    Библиотекар    Висше / Библиотечно-информационни науки и     2
    архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-    продукти и програми
    1662    Фелдшер    Висше / Здравни грижи    1
    2083    Ръководител, компютърен кабинет    Висше / Информатика и компютърни науки    1
    MS OFFICE,
    Zoom,Room,
    2049    Учител в група за целодневна организация     Висше / Информатика и компютърни науки     Английски    1
    на учебния ден I-IV    (Информационни технологии)    MS OFFICE, УЧЕБНИ
     ПРОГРАМИ
    2080    Социален работник    Висше / Информатика и компютърни науки     1
    (ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ)    Учебни програми
    2081    Старши учител, общообразователен учебен    Висше / Математика (Математика и Физика)    1
     предмет в гимназиале
    1661    Лекар    Висше / Медицина    6
    2075    Старши учител, общообразователен учебен    Висше / Педагогика    1
     предмет в прогимнази    MS OFFICE, УЧЕБНИ
     ПРОГРАМИ
    2003    Учител, начален етап на основното     Висше / Педагогика (НУП)    Английски    1
    образование (I-IV клас)    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    2086    Директор, детска градина    Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)    1
    2050    Учител на деца с умствена изостаналост    Висше / Педагогика (Специална педагогика)    1
    MS OFFICE, УЧЕБНИ
     ПРОГРАМИ
    2078    Учител, общообразователен учебен     Висше / Филология (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА)    Руски    1
    предмет в прогимназиален ет    MS OFFICE, УЧЕБНИ
     ПРОГРАМИ
    1931    Гладач    Начално,Основно    4
    1965    Работник, сглобяване на детайли    Основно    5
    2071    Работник, кухня    Основно    3
    1904    Монтажник, стоманобетонни конструкции и    Основно    1
     изделия
    1935    Работник, сглобяване на детайли    Основно    1
    1946    Санитар    Основно,Начално    1
    1941    Оператор, селскостопански машини    Основно,Професионална квалификация / Моторни     1
    превозни средства, кораби и въздухоплавателни
    2065    Пакетировач    Основно,Средно    3
    1709    Машинен оператор, обувно производство    Основно,Средно    1
    2001    Шлосер    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване     2
    и металургия
    1945    Снабдител, доставчик    Средно    1
    13 септември 2021 г.    Page 1 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2068    Администратор, хотел    Средно    2
    Работа с компютър
    и касов апарат
    1911    Обслужващ, магазин    Средно    3
    2088    Помощник-възпитател    Средно    1
    2079    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
    1588    Продавач-консултант    Средно    3
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    2066    Шофьор, товарен автомобил    Средно    2
    2073    Барман    Средно (Барман),Средно / Хотелиерство,     2
    ресторантьорство и кетеринг (Барман)
    2067    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и     Средно (Всички документи за международен шофьор     1
    повече тона    без АДР)
    2072    Сервитьор    Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     4
    ресторантьорство и кетеринг
    1601    Птицевъд    Средно / Ветеринарна медицина,Средно /     2
    Растениевъдство и животновъдство
    2074    Диспечер, транспортни средства    Средно / Други неопределени специалности    1
    база данни
    1748    Монтажник, хладилни и климатични     Средно / Електротехника и енергетика    3
    инсталации
    1926    Стоковед    Средно / Икономически науки,Висше / Икономика    1
    Складови пеограми
    1600    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1999    Монтажник    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия,Средно
    1964    Монтьор, земеделски машини    Средно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно
    1966    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1933    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Основно
    2052    Шивач    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    4
     обувки и кожи,Основно
    1967    Крояч, обувни изделия    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    6
     обувки и кожи,Основно
    1934    Машинен оператор, шиене на обувки    Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,    2
     обувки и кожи,Основно
    1932    Счетоводител, оперативен    Средно / Счетоводство и данъчно облагане     1
    (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и     MS, Word, Excel,
    Power Point и
    2069    Камериер/камериерка, хотел    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     4
    кетеринг,Основно
    2070    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     2
    кетеринг,Средно
    1901    Технически секретар    Средно,Висше    Английски    1
    Интернет и Office
    пакет
    2036    Офис мениджър    Средно,Висше / Икономика    Английски, Немски    1
    Windows, MS Word,
    Excel, Internet
    13 септември 2021 г.    Page 2 of 3
    No#    Длъжност    Образование    Езикови знания    Комп. умения    Бр
    2032    Животновъд    Средно,Основно    1
    1903    Заварчик    Средно,Професионална квалификация (Заварчик)    3
    1792    Оператор, въвеждане на данни    Средно,Средно / Други неопределени специалности    2
    MS OFFICE
    Филиал Балчик
    132    Шивач    Основно    4
    141    Образователен медиатор    Средно    1
    Офис пакет
    142    Машинист, еднокофов багер    Средно,Професионална квалификация (Пътно     1
    строителни машини)
    Филиал Добричка
    259    Образователен медиатор    Средно,Основно    1
    MS, Exsel,  
    WORD,Power Point
    261    Обслужващ, магазин    Средно,Средно / Търговия на едро и дребно    2
    13 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.

 DobrichNews.com