БЮРО ПО ТРУДА 31 август 2021

БЮРО ПО ТРУДА 31 август 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1973 Учител, общообразователен учебен Висше / Информатика и компютърни науки (ИКТ) 1 предмет в гимназиален етап MC Office, Интернет 1846 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Физика) 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 1977 Корепетитор Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална 1 педагогика- акордеон) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1979 Учител, общообразователен учебен Висше / Музикално и танцово изкуство (Музикална 1 предмет в гимназиален етап педагогика) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1974 Възпитател Висше / Педагогика (НУП) 1 2000 Възпитател Висше / Педагогика (НУП) 1 MS, Word, Excel, Power Point 2003 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУП) Английски 1 образование (I-IV клас) Windows, MS Word, Excel, Internet 1956 Учител в група за целодневна Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ) Английски 2 организация на учебния ден I-IV MS OFFICE, УЧЕБНИ 1810 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Учител по общообразователен Руски 1 предмет в гимназиален етап предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1920 Възпитател Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 1921 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (АЕ+ИЦ; ГИ) Английски 1 предмет в прогимназиален ет MS, Word, Excel, Power Point 1919 Старши възпитател Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и ХООС) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 2002 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиален етап филология) MS Office и електронни 2004 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в прогимназиален ет филология) 1936 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска 1 предмет в гимназиален етап филология) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1975 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в прогимназиален ет (Инфомационни технологии) MS, Word, Excel, Power Point 1981 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия) 1 предмет в гимназиален етап Windows, MS Word, Excel, Internet 1976 Учител, начален етап на основното Висше / Подготовка на начални учители 1 образование (I-IV клас) Работа с компютър 1811 Учител, общообразователен учебен Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ) 1 предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ 1612 Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител по общообразователен 1 учебен предмет в прогимнази предмет- БЕЛ) Учебни програми 1845 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 31 август 2021 г. 1833 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Без образование,Основно 11 1931 Гладач Начално,Основно 5 1904 Монтажник, стоманобетонни Основно 1 конструкции и изделия 1768 Санитар Основно 1 1965 Работник, сглобяване на детайли Основно 6 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1834 Общ работник Основно 11 1769 Общ работник Основно (шофьор "В" категория) 1 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / Моторни 1 превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 2001 Шлосер Основно,Средно / Машиностроене, 2 металообработване и металургия 1816 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 2 кетеринг 1972 Чистач/ Хигиенист Средно 1 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1998 Помощник на учителя Средно 1 1997 Технически изпълнител Средно 1 MS office 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1849 Склададжия Средно 2 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2 Растениевъдство и животновъдство 1748 Монтажник, хладилни и климатични Средно / Електротехника и енергетика 3 инсталации 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / Икономика 1 Складови пеограми 31 август 2021 г. 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия 1853 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и 2 металургия (заварчик),Основно (заварчик) 1999 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и 1 металургия,Средно 1964 Монтьор, земеделски машини Средно / Моторни превозни средства, кораби и 1 въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, 2 облекло, обувки и кожи,Основно 1966 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, 6 облекло, обувки и кожи,Основно 1967 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – текстил, 6 облекло, обувки и кожи,Основно 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – текстил, 2 облекло, обувки и кожи,Основно 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1 (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и MS, Word, Excel, Power Point и 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 1844 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 1835 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 15 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация (Заварчик) 3 1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени специалности 2 MS OFFICE 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – 5 текстил, облекло, обувки и кожи 1805 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5 Филиал Балчик 137 Учител в група за целодневна Висше (Педагогика) 1 организация на учебния ден V-VI 132 Шивач Основно 5 136 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1 130 Търговски сътрудник Средно 1 133 Общ работник Средно 1 131 Аранжор, витрини/щандове Средно 1 Филиал Добричка 31 август 2021 г. Page 3 of 4 No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 234 Работник, рециклиране на отпадъци Без образование,Начално,Основно 4 Филиал Крушари 34 Учител, общообразователен учебен Висше / История и археология (История и цивилизация) 1 предмет в прогимназиален ет 35 Образователен медиатор Висше / Педагогика 1 Word и Internet 32 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (Преподавател в начален етап на 1 образование (I-IV клас) обучение) 33 Образователен медиатор Средно,Основно 1 Word, Internet
31 август 2021 г. M.M.
DobrichNews.com