БЮРО ПО ТРУДА 24 август 2021

БЮРО ПО ТРУДА 24 август 2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
1662 Фелдшер Висше / Здравни грижи 1 1846 Учител, общообразователен учебен Висше / Математика (Математика и Физика) 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1661 Лекар Висше / Медицина 6 1819 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (ЗТ, ССМ, ТА) 1 предмет в гимназиален етап MS Office,Teams, SKoolo 1682 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ) Английски 2 образование (I-IV клас) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1680 Учител, начален етап на основното Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ) Английски 2 образование (I-IV клас) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1956 Учител в група за целодневна Висше / Педагогика (НУПИТ/НУПЧЕ- АЕ) Английски 2 организация на учебния ден I-IV MS OFFICE, УЧЕБНИ 1957 Учител, детска градина Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и Английски 1 професионална квалификация Детски учител) Windows, MS Word, Excel, Internet 1810 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика (Учител по Руски 1 предмет в гимназиален етап общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ MS OFFICE, УЧЕБНИ 1920 Възпитател Висше / Педагогика (ЦОУД/ПИГ) Английски 1 MS, Word, Excel, Power Point 1921 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... Английски 1 предмет в прогимназиален ет (АЕ+ИЦ; ГИ) MS, Word, Excel, Power Point 1913 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Англисйка филология) MS office и електронни 1919 Старши възпитател Висше / Педагогика на обучението по ... (БЗО и Английски 1 ХООС) MS, Word, Excel, Power Point 1936 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Българска филология) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1908 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в прогимназиален ет (Изобразително изкуство и труд и техника) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1914 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Информатика/информационни технологии) MS office и електронни 1925 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в прогимназиален ет (История и география) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1684 Логопед Висше / Педагогика на обучението по ... 1 (Логопедия) MS OFFICE, УЧЕБНИ 1912 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... 1 предмет в гимназиален етап (Математика и физика) MS office и електронни 1906 Учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика на обучението по ... (Човек 1 предмет в прогимназиален ет и природа, биология и химия) Windows, MS Word, Excel, Internet, 1683 Психолог, училищен Висше / Психология 1 MS OFFICE, УЧЕБНИ 1811 Учител, общообразователен учебен Висше / Физически науки (ФИЗИКА И ХИМИЯ) 1 предмет в гимназиален етап MS OFFICE, УЧЕБНИ 1612 Старши учител, общообразователен Висше / Филология (Учител по 1 учебен предмет в прогимнази общообразователен предмет- БЕЛ) Учебни програми 24 август 2021 г. Page 1 of 4 No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 1845 Учител, общообразователен учебен Висше / Философия 1 предмет в гимназиален етап WORD, интернет 1833 Мияч, съдове (ръчно) Начално,Без образование,Основно 11 1931 Гладач Начално,Основно 5 1904 Монтажник, стоманобетонни Основно 1 конструкции и изделия 1834 Общ работник Основно 11 1768 Санитар Основно 1 1959 Образователен медиатор Основно Турски 1 1935 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1924 Заварчик Основно (Заварчик),Средно 1 (Заварчик),Професионална квалификация 1769 Общ работник Основно (шофьор "В" категория) 1 1676 Общ работник Основно,Без образование 5 1785 Работник, животновъд Основно,Без образование 1 1946 Санитар Основно,Начално 1 1941 Оператор, селскостопански машини Основно,Професионална квалификация / 1 Моторни превозни средства, кораби и 1709 Машинен оператор, обувно производство Основно,Средно 1 1816 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, 2 ресторантьорство и кетеринг 1812 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно / Хотелиерство, 2 ресторантьорство и кетеринг,Средно 1893 Помощник-готвач Основно,Средно / Хранителни 1 технологии,Средно 1916 Учител, ресурсен Професионална квалификация / Психология Английски 1 (специална педагогика),Висше / Педагогика Windows, MS Word, Excel, Internet, 1955 Помощник-възпитател Средно 1 1958 Помощник на учителя Средно 2 1839 Продавач-консултант Средно Английски 1 1947 Гледач,служебни животни Средно 1 1588 Продавач-консултант Средно 3 Windows, MS Word, Excel, Internet 1882 Кредитен специалист, банка Средно 1 1909 Пазач-портиер Средно 2 24 август 2021 г. No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр 1911 Обслужващ, магазин Средно 3 1876 Машинен оператор, силози Средно 1 1849 Склададжия Средно 2 1915 Помощник-възпитател Средно 1 Windows, MS Word, Excel, Internet 1945 Снабдител, доставчик Средно 1 1738 Резач, метал Средно (правоспособност за работа със 4 специализирана техника) 1601 Птицевъд Средно / Ветеринарна медицина,Средно / 2 Растениевъдство и животновъдство 1748 Монтажник, хладилни и климатични Средно / Електротехника и енергетика 3 инсталации 1926 Стоковед Средно / Икономически науки,Висше / 1 Икономика Складови пеограми 1600 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване 1 и металургия 1853 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване 2 и металургия (заварчик),Основно (заварчик) 1933 Крояч, обувни изделия Средно / Производствени технологии – 2 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1934 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производствени технологии – 2 текстил, облекло, обувки и кожи,Основно 1932 Счетоводител, оперативен Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1 (Икономическо),Висше / Икономика MS, Word, Excel, Power Point и 1742 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Средно 3 1895 Продавач, павилион Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 1 1878 Лаборант Средно / Химия,Висше / Химически науки 1 1844 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 2 1901 Технически секретар Средно,Висше Английски 1 Интернет и Office пакет 1894 Работник, кухня Средно,Начално,Основно 1 1835 Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно 15 1758 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 1757 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2 1903 Заварчик Средно,Професионална квалификация 3 (Заварчик) 1792 Оператор, въвеждане на данни Средно,Средно / Други неопределени 2 специалности MS OFFICE 1817 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно,Средно / Производствени технологии – 5 текстил, облекло, обувки и кожи 1805 Продавач-консултант Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 5 Филиал Балчик 132 Шивач Основно 5 130 Търговски сътрудник Средно 1 131 Аранжор, витрини/щандове Средно 1 Филиал Добричка 234 Работник, рециклиране на отпадъци Без образование,Начално,Основно 4
24 август 2021 г. Д.Н.
Dobruja.com