Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 24 април 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
668 Общ работник, оранжерия/парник Без образование 10
667 Обслужващ работник, промишлено производство Без образование 4
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
654 Технически сътрудник Висше (професионален бакалавър) Английски 1 МS OFFICE, ЕXCEL
673 Началник отдел, община/район Висше / Електроника и автоматика,Висше / Архитектура и градоустройство,Висше / Електротехника и енергетика 1 база данни и интернет
694 Икономист Висше / Икономически науки (икономическа информатика) Английски 1 база данни и интернет
599 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
598 Лекар Висше / Медицина 4
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
549 Помощник-нотариус Висше / Право 1 MS office
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
563 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация Немски, Английски 1
559 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация (кинезитерапевт) Английски, Немски 2
683 Технически сътрудник Висше,Средно Английски 1 MS office
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
545 Перач (ръчно) Начално 37
458 Гладач Начално 2
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
655 Общ работник Начално 2
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
418 Помощник-готвач Начално 4
700 Животновъд Начално 1
697 Шивач Начално 5
412 Работник, поддръжка Начално 1
495 Общ работник Начално 5
699 Гладач Начално,Основно 3
540 Мияч, съдове (ръчно) Основно 15
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 9
511 Работник, кухня Основно 2
672 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
486 Камериер/камериерка Основно 6
529 Пиколо Основно 8
530 Перач (ръчно) Основно 9
538 Чистач/ Хигиенист Основно 20
528 Общ работник Основно 10
509 Общ работник Основно 2
588 Камериер/камериерка Основно 2
479 Камериер/камериерка Основно 2
619 Работник, поддръжка на пътища Основно 4
669 Шофьор, автобус Основно 1
678 Манипулант, промишлеността Основно 2
512 Камериер/камериерка Основно 1
680 Гладач, преса (ръчно) Основно 2
679 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 2
687 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно 3
692 Камериер/камериерка, хотел Основно 4
702 Готвач Основно 4
639 Чистач/ Хигиенист Основно 1
493 Камериер/камериерка Основно 8
627 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
496 Камериер/камериерка Основно 4
671 Помощник-готвач Основно 4
609 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
555 Работник, овощна градина Основно 1
603 Производител, ръчно на хляб Основно 1
508 Камериер/камериерка Основно 2
505 Пиколо Основно 1
703 Камериер/камериерка Основно 3
489 Помощник-готвач Основно 3
574 Общ работник Основно 3
573 Камериер/камериерка Основно 8
626 Работник, повърхностна обработка на дърво Основно 4
501 Готвач Основно 2
590 Камериер/камериерка Основно 3
504 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
302 Дърводелец Основно 2
610 Камериер/камериерка Основно 3
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
681 Перач (ръчно) Основно 2
582 Камериер/камериерка Основно 2
490 Камериер/камериерка Основно 7
472 Помощник-готвач Основно 3
517 Общ работник Основно 2
475 Камериер/камериерка Основно 3
478 Камериер/камериерка Основно 2
569 Общ работник Основно 35
561 Шофьор, самосвал Основно 4
471 Камериер/камериерка Основно 3
660 Сервитьор Основно Руски, Английски 3
507 Камериер/камериерка Основно 1
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
388 Пиколо Основно 2
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
391 Тракторист Основно 2
413 Готвач Основно 7
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
368 Готвач Основно 1
698 Готвач Основно ( готвач) 2
567 Тракторист Основно (багерист с челен товарач) 3
576 Готвач Основно (готвач) 5
481 Готвач Основно (готвач) 1
525 Готвач Основно (готвач) 7
492 Готвач Основно (готвач) 13
488 Готвач Основно (готвач) 3
592 Готвач Основно (готвач, пом. готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
526 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4
553 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 4
701 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2
597 Работник, кухня Основно (пом. готвач) 5
386 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 1
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
640 Стругар Основно (стругар - фрезист) 1
685 Стругар Основно (стругар) 1
338 Тапицер Основно (тапицер) 1
127 Шивач Основно (шивач) 3
307 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки),Средно (шивач, обувки) 4
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
591 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 5
584 Готвач Основно / Производство на храни и напитки (готвач) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
503 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 8
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 2
513 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (лицето да притежава квалификация за готвач) 6
506 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
498 Камериер/камериерка Основно,Средно 1
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
533 Спасител, басейн Средно Английски 2
686 Общ работник Средно 3
647 Барман Средно Немски, Английски 3
691 Готвач Средно 1
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
551 Продавач-консултант Средно 2
677 Заварчик Средно 1
661 Готвач Средно 2
532 Пиколо Средно Немски, Английски 3
666 Продавач-консултант Средно 1
583 Аниматор Средно Руски 1
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
628 Работник, паркинг Средно 1
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
148 Пиколо Средно Чужди 20
649 Пиколо Средно Немски, Английски 2
684 Администратор, хотел Средно Английски 2 MS office
500 Барман Средно 5
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 1
690 Сервитьор Средно 1
497 Помощник-готвач Средно 4
622 Рецепционист, хотел Средно 1
596 Хост (хостеса) Средно Румънски, Немски, Английски 2 база данни и интернет
652 Работник, кухня Средно 4
482 Пиколо Средно Немски, Английски 8
565 Дестилатор Средно 6
554 Камериер/камериерка Средно 3
648 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 4 база данни и интернет
527 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 1
571 Барман Средно 5
602 Машинист, пътно-строителни машини Средно 2
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
550 Чистач/ Хигиенист Средно 2
292 Готвач Средно 2
579 Сервитьор Средно 6
314 Работник, строителството Средно 2
341 Сервитьор Средно 4
544 Агент, осигуряване Средно 4 база данни и интернет
343 Крояч, обувни изделия Средно 1
586 Администратор, хотел Средно Английски 5 MS office
394 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка Средно 1
430 Сервитьор Средно 2
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
282 Общ работник Средно 3
587 Сервитьор Средно 5
154 Сервитьор Средно Английски 4
149 Общ работник Средно 4
431 Продавач-консултант Средно 1
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
428 Готвач Средно 2
426 Камериер/камериерка Средно 1
155 Готвач Средно 11
145 Камериер/камериерка Средно 9
153 Камериер/камериерка Средно 11
520 Технически секретар Средно Италиански 1 MS office
473 Сервитьор Средно 5
414 Сервитьор Средно 9
625 Машинен оператор, дървообработване Средно 3
556 Продавач-консултант Средно 2
2112 Сервитьор Средно Английски 1
664 Сервитьор Средно 2
656 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1 база данни
2113 Рецепционист Средно 1
510 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 word/Excel/Internet
623 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 2
641 Продавач-консултант Средно 1
638 Оператор, селскостопански машини Средно 1
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
524 Администратор, хотел Средно Френски, Английски, Немски 5 база данни и интернет
642 Продавач-консултант Средно 3
607 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 4 програмен продукт
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
283 Общ работник Средно 1
171 Продавач-консултант Средно 1
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
612 Организатор, реклама Средно 1
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
232 Продавач-консултант Средно 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
682 Администратор, хотел Средно (администратор) Английски 2 база данни и интернет
157 Барман Средно (барман) 5
361 Барман Средно (барман) Английски 5
575 Барман Средно (барман) 1
634 Барман Средно (барман) 2
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
564 Водач, селскостопански машини Средно (водач на открита платформа с повдигащо устройство) 3
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
515 Готвач Средно (готвач) 2
572 Готвач Средно (готвач) 4
159 Готвач Средно (готвач) 4
688 Готвач Средно (готвач),Основно (готвач) 3
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
653 Камериер/камериерка, хотел Средно (камериер/ка) 8
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
560 Маникюрист Средно (маникюрист) 2
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
704 Продавач-консултант Средно (мотокар),Висше 1 MS office
535 Барман Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - барман) 14
534 Сервитьор Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - сервитьор) Английски, Немски 12
562 Огняр Средно (огняр) 3
651 Отговорник, търговска зала Средно (ОТЗ) Английски, Немски 2
570 Помощник-готвач Средно (помощник готвач) 2
689 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 2
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 4
693 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 19
695 Сервитьор Средно (сервитьор) 15
696 Сервитьор Средно (сервитьор) 8
650 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 10
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
578 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
593 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
611 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 6
595 Сервитьор Средно (сервитьор, барман) Немски, Румънски, Английски 4 база данни
581 Спасител, басейн Средно (спасител) 3
580 Спасител, плаж Средно (спасител) 3
547 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (технически умения) 10
600 Работник, подови облицовки и настилки Средно (фаянсаджия) 4
557 Фризьор Средно (фризьор) Английски, Немски 2
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
342 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки) 1
646 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно (шофьор - кат. В) 4
645 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор - кат. С) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
617 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор - кат. С+Е и Д) 2
675 Куриер Средно (шофьор кат. В или С) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
621 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 2
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 4
577 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
499 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (готвач) 3
516 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски, Руски 8
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
514 Камериер/камериерка Средно,Основно 20
Филиал Балчик
24 Работник, кухня Начално 1
23 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
21 Камериер/камериерка Начално,Основно 4
20 Камериер/камериерка Основно 8
14 Камериер/камериерка Основно 1
15 Администратор, хотел Средно Английски 1 Офис пакет
13 Администратор, хотел Средно (Владеене на чужд език -английски говоримо) 2
22 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (Готвач) 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич