Трудовата борса посетиха над 250 младежи от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик

Трудовата борса посетиха над 250 младежи от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик

На 20.10.2016 година във фоайето на „Международен колеж” ООД гр. Добрич се проведе Младежка трудова борса , организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.
Основна цел на организаторите е осъществяване на пряк контакт между младежите и работодателите - двете активни страни на пазара на труда, за постигане на трудова заетост и задоволяване на потребностите от работна ръка на работодателите.
Борсата бе открита от г–н Васил Сивков – директор на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич
Гости на събитието бяха г-н Сали Феим – зам. областен управител и г-жа Елка Димова – зам.кмет на Община Добрич. Присъстваха представители на местни и централни медии. Настоящото мероприятие се реализира със участието на „Кариерен център по ориентиране към РУО на МОН – партньори по Споразумението за реализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., „Кариерен център” към ВУМ – партньори по Споразумението с Висшите учебни заведения и Младежки център Добрич.
В младежката борса взеха участие общо 16 работодатели, от които 10 обявиха 40 свободни работни места. От останалите 6 работодатели, двама – „Авангард персонал консултинг” ООД и „Джи Ес Малмгрейн Интериърс” ООД имат одобрени проекти по схема „Активни” и присъстваха на мероприятието за да ги популяризират и да наберат кандидати сред нерегистрираните младежи, посетили мероприятието, а останалите 4 – „Бряст – Д” АД, „Екогруп” ЕООД, „Зи Зи Зеленченко” ЕООД и ЕТ„Комаров консулт” използваха събитието за пряко договаряне по вече обявени места. На борсата участваха и представители на Военно окръжие - Добрич.
По-голям брой работни места обявиха фирмите „Захарни заводи – Варна” ЕООД, „Савимекс” ЕООД, „Металагро” АД, „Мандра Рилци” ЕООД и др.
Трудовата борса постигна изцяло предназначението си и се превърна в място на пряко свободно договаряне на работодатели и търсещи работа лица. Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” - Добрич оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 100 посетители се възползваха от предоставената възможност.
В рамките на трудовата борса бе обособен EURES щанд, който се радваще на голям интерес сред посетителите. Над 80 лица посетиха щанда, като 57 от тях се регистрираха в предварително подготвен регистър. Основните въпроси към EURES асистента се отнасяха до възможности за работа без владеена на чужд език или без изисквания за образование. От посетилите щанда лица, 27 са попълнили анкетни карти за удовлетвореност
Косултирани бяха 6 работодатели, като интереса им беше насочен към възможности за наемане на лица от ЕС. Всеки от тях попълни фиш за предоставена консултация на работодател. От посетилите щанда лица, 27 са попълнили анкетни карти за удовлетвореност. Щанда беше обезпечен с информационни табла и разполагаше с голам набор информационни материали, предоставени от ДРСЗ Варна.
Оформено бе и пространство за самоинформиране, състоящо се от табла и видео стена. Като допълнителна информация бяха предоставени и рекламни материали.
Трудовата борса посетиха над 250 младежи от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик. Сред тях бяха и ученици от Професионални гимназии в гр. Добрич и студенти от Висшето училище по мениджмънт.

ВАСИЛ СИВКОВ
Директор