МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика

най-любезно Ви кани да присъствате на

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА

На 20.10.2016г. от 10 часа в сградата на „Международен колеж” ООД
гр. Добрич, ул. „България” №3