Мерки за насърчаването на работодатели и средствата предвидени по ЗНЗ

Мерки за насърчаването на работодатели и средствата предвидени по ЗНЗ

Бюро по труда Добрич разполага със следните средства по категории безработни, виж информацията и таблицата в снимка 1 и 2: