570 безработни в област Добрич са постъпили на работа през август 2016г.

570 безработни в област Добрич са постъпили на работа през август 2016г.

На работа през август 2016 г. в област Добрич са постъпили 570 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 470 безработни лица, с 98 повече от месец август 2015 г. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 413 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 100 безработни лица. През месеца на работа са устроени 88 младежи на възраст до 29 години, както и 94 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През август 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 518 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 478 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (99). Следват търговията (66), хотелиерството и ресторантьорството (56), образование (55), административни и спомагателни дейности (53), държавно управление (39). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 40 работни места.

Към 28.09.2016 г. в ДБТ Добрич са актуални 215 работни места, както следва:

За град Добрич- 203 позиции

* За лица с висше образование – 19 работни места - 11 лекари, 3 учители с различни специалности, трима счетоводители, един фелдшер, 1 медицинска сестра, 1 оперативен счетоводител и др.

* За лица със средно образование са обявени 97 работни места- търсят се работници в консервна фабрика, шофьори на автобуси, 4 продавач-консултанти, 2 шофьори на товарен автомобил и др.

* За лицата с основно образование са актуални 74 позиции - гладачи, дърводелци, шивачи, общи работници, работници в обувното производство и др.

* За лица с начално образование има 8 свободни работни места – мияч на превозни средства, общ работник и др.

* За лица без образование са налични 5 свободни позиции – общи работници .

За гр. Балчик -7 позиции

* за лица със средно образование 6 позиции - шофьор на линейка,

продавач консултант, чистач – хигиенист и др.

* За лица с начално образование - 1 место за камериерка;

За филиал Добричка – 4 позиции

* 3 позиции за лица с начално образование – за общ работник

* 1 позиция за лице със средно образование – ветеринарен техник

За филиал Крушари – 1 свободна позиция за лице с висше образование – един психолог;

Равнището на безработица в Добричка област през август 2016 г. е 6.9%1 и бележи спад с 0.3 пункта спрямо предходния месец (7.2% за месец юли 2016 г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5522 при 5716 за юли 2016г., със 194 по-малко. Спрямо същия период миналата година безработните в Добричка област са с 1596 лица по-малко (7118 за месец август 2015г.).

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1509 при 1555 през юли 2016. Равнището на безработица в града е 3,4% при 3,5% предходния месец, с 0,1 пункт по-ниско. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 547 по-малко (2056 за август 2015г.).

„Европейски ден на труда” ще се проведе през октомври в гр. Варна

Агенцията по заетостта като член на мрежата „Европейски служби за заетост (EURES)” организира за девета поредна година информационно-трудова борса „Европейски ден на труда”. Фокус на събитието е младежката заетост. Трудовата борса ще се проведе на 4 октомври от 9 до 17 часа в Двореца на културата и спорта - гр. Варна.

Търсещите работа лица ще се срещнат лично с работодатели от региона на гр. Варна, които предлагат възможности за работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, работни места в сферата на консултантските и счетоводни услуги, търговията, банкирането и хотелиерството. Част от фирмите са заявили интерес за наемане на студенти на гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове.

Лицата, търсещи трудова реализация в чужбина ще имат възможност да се срещнат с представители на европейските мрежи в България и с работодатели от Австрия, Германия, Великобритания и Швеция. Трационно в края на летния туристически сезон се търсят кадри за предстоящия зимен сезон. Рабодателите от другите европейски страни предлагат близо 200 работни места за сервитьори, бармани, готвачи, камериерки, рецепционисти и работници за вериги за бързо хранене с различен опит и квалификация. Получените във връзка с трудовата борса оферти за работа са публикувани на националния EURES сайт www.eures.bg в рубриката „Работни места”.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация. Важно е да се знае, че от кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици и следва да подготвят документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Одобрена е Регионалната програма за заетост и обучение на област Добрич

На заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, проведено на 21 септември 2016 г., беше одобрена Регионалната програма за заетост и обучение на област Добрич, включваща проектните предложения на областната и общинските администрации. Финансовият ресурс за изпълнението на регионалната програма на област Добрич, определен с Решение на Министерски съвет, е на обща стойност 191 735 лв.

До 30.09.2016 г. одобрената регионалната програма ще бъде изпратена за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна