Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 9 септември.

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1609 Мияч, съдове (ръчно) 2
1516 Общ работник 2
1546 Работник, рециклиране на отпадъци 7
1617 Общ работник Без образование 9
1788 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Аграрна икономика) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1785 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Английски език) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1741 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (бакалавър /магистър История и география) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1781 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (бакалавър /магистър БЕЛ и История) 1 Microsoft Office
1747 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (Биология ,химия) 1
1787 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Българска филология и Англ. филология) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1782 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (История) 1
1754 Учител, теоретично обучение Висше (магистър инж. технолог) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1774 Учител, теоретично обучение Висше (магистър Икономика) 1 Microsoft Office
1750 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (магистър Икономика) 1
1775 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (магистър, бакалавър, НУП,НУПЧЕ,ПНУП) 1 Microsoft Office
1756 Учител, детска градина Висше (магистър, бакалавър,професионален бакалавър ПУП,ПУПЧЕ,ПУНУП) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1779 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/ бакалавър Математика и Физика) 1 Microsoft Office
1769 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/ бакалавър Англ. език) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT
1778 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (магистър/ бакалавър, НУП) 1 Microsoft Office
1451 Учител, практическо обучение Висше (магистър/бакалавър СС машини; ДВГ ,квалификация учител по ССМ и ДВГ) 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,интер. дъска
1450 Учител, практическо обучение Висше (магистър/бакалавър СС машини; ДВГ ,квалификация учител по ССМ и ДВГ) 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,интер. дъска
1770 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/бакалавър БЗО,ХООС) 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT
1740 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/бакалавър БЗО,ХООС,ФВС) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1780 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (магистър/бакалавър Биология и География) 1 Microsoft Office
1745 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше (магистър/бакалавър НУПЧЕ),Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1763 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (Математика или БЕЛ) 1
1265 Медицинска сестра Висше (мед. специалист) 2 WORD,EXCEL,INTERNET
1786 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Немска филология) Немски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1762 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (НУП) 2 WORD,EXCEL,INTERNET
1753 Учител, практическо обучение Висше (Оператор в производствотоа хляб и сладкарски изделия) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1694 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (професионален бакалавър НУП) 1
1764 Старши учител, детска градина Висше (ПУП ,ПУПЧЕ ,ПУНУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,интер дъска
1784 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Руски език с педагогическа правоспособност) Руски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1752 Учител, практическо обучение Висше (учител практическо обучение - готвач) 1
1783 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Физическо възпитание ) 1 MS OFFICE
1751 Учител спортна подготовка Висше (Физическо възпитание ) 1
1606 Инженер, енергетик Висше / Електротехника и енергетика 1 MS OFFICE
1553 Лекар Висше / Медицина 10
1554 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер) 1
1560 Медицинска сестра Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1
1605 Оператор, пулт за управление и свръзка Висше / Строителство и строително инженерство (Техническа квалификация е задължително) 4 MS OFFICE
1700 Общ работник Начално 2
1676 Гладач Начално 3
1677 Шивач Начално 5
1529 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално 1
1540 Мияч, съдове (ръчно) Начално 9
1374 Работник, животновъд Начално 1
1461 Общ работник Начално 5
1479 Работник, ферма за птици Начално 1
1581 Кофражист Основно 4
1308 Дърводелец Основно 3
1427 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно 1
1444 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 3
1501 Полировчик, дървени мебели Основно 1
1499 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 1
1730 Животновъд Основно 2
1541 Работник, сезонен Основно 8
1575 Работник, кланица Основно 1
1527 Подготвител, горница на обувки Основно 2
1528 Крояч, кожа Основно 2
1600 Общ работник Основно 1
1701 Машинист, еднокофов багер Основно (багерист) 1
1459 Общ работник Основно (водач МПС кат.С),Средно (водач МПС кат.С) 1
1790 Заварчик Основно (заварчик - ел. дъгово заваряване;СО),Средно (заварчик - ел. дъгово заваряване;СО) 1
1757 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (машинен оператор шевно производство ),Средно (машинен оператор шевно производство ) 5
1689 Стругар Основно (стругар ) 1
1624 Работник, подови облицовки и настилки Основно (фаянсаджия) 1
1616 Шивач Основно (шивач) 3
1623 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 10
1640 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 3
1244 Шофьор, товарен автомобил Основно (шофьор кат .CЕ) 1
1587 Заварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик - аргон) 2
1544 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач - желателно) 4
1418 Общ работник Основно,Начално 2
1256 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно,Начално 2
1577 Монтажник, изделия от дърво Основно,Средно 2
1291 Шивач, обувки Основно,Средно,Средно (средно професионално) 4
1505 Машинен оператор, бетон помпа Професионална квалификация / Други неопределени специалности (техническа квалификация от средното образование е предимство),Средно 1
1500 Дърводелец, мебелист Професионална квалификация / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец),Основно 2
1504 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Професионална квалификация / Транспортни услуги (Шофьор кат С + Е),Средно 2
1534 Сервитьор Средно 1
1672 Технически сътрудник Средно Италиански 1
1535 Администратор, хотел Средно Руски, Английски 1 Приложен софтуер
1720 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1758 Барман Средно 1
1466 Администратор, хотел Средно Английски 5
1721 Сервитьор Средно 3
1710 Камериер/камериерка Средно 1
1656 Продавач-консултант Средно 4
1576 Сервитьор Средно 2
1424 Началник, склад Средно 1 приложен софтуер
1791 Трудов посредник Средно 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1309 Продавач-консултант Средно 1
1287 Търговски сътрудник Средно Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1706 Барман Средно 1
1727 Пазач-портиер Средно 1
1705 Сервитьор Средно 1
1642 Продавач-консултант Средно 1
1655 Продавач-консултант Средно 1
1641 Продавач-консултант Средно 2
1688 Водач, селскостопански машини Средно ( средно профeсионално водач ,ССМ),Средно 1
1662 Техник, водоснабдяване и канализация Средно ( Строителство и архитектура),Средно 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1615 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (ВиК) 2
1590 Заварчик Средно (заварчик) 2
1777 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
1674 Оценител, облекла Средно (машинен оператор на облекло) 3
1456 Монтьор, оловни акумулатори Средно (монтьор,техник,механик) 2
1622 Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно (окачествител) 1
1452 Сервитьор Средно (сервитьор ) Румънски, Английски, Френски, Немски, Руски 5
1257 Шивач, обувки Средно (средно общо),Средно (шивач),Основно (шивач) 2
1671 Машинен оператор, шиене на облекла Средно (средно професионално шивач, производство на шевни изделия) 2
1678 Техник, механик Средно (средно професионално механик) 1
1673 Технолог, облекло Средно (средно професионално технолог облекла) 1
1675 Крояч, текстил Средно (средно професионално технология на облеклото),Средно 3
1290 Машинен оператор, обувно производство Средно (средно професионално),Средно 5
1789 Стругар Средно (стругар студена обработка),Основно (стругар студена обработка) 2
1702 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор кат .C) 1
1595 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
1573 Механошлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1589 Монтажник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Газова техника - предимство) 2
1588 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер) 2
1533 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач - желателно) 1
1731 Работник, производство на млечни продукти Средно,Основно 2
1626 Пиколо Средно,Основно 3
1467 Камериер/камериерка Средно,Основно 5
1776 Формовчик Средно,Основно 1
Филиал Балчик
76 Камериер/камериерка Основно,Начално 2
71 Касиер Средно 1
70 Продавач-консултант Средно 1
73 Шофьор, линейка Средно 1
69 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно / Транспортни услуги (автотранспорт - шофьор -категория С) 1
Филиал Добричка
21 Общ работник Без образование,Начално 2
28 Общ работник Основно 1
29 Домакин Средно 1
24 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина 1
Филиал Крушари
15 Психолог Висше / Психология 1 Компютърна грамотност

С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич