Сферата на хотелиерството и ресторантьорството с 1408 обявени позиции

Сферата на хотелиерството и ресторантьорството с 1408 обявени позиции

На работа през април 2016 г. в област Добрич са постъпили 1400 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 1303 безработни лица, с 425 повече спрямо предходния месец и със 105 повече спрямо април 2015 г. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 1231 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 97 безработни лица. През месеца на работа са устроени 221 младежи до 29 години, от които 71 са на възраст до 24 години.

През април 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 2126 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1972 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (1408). Следват транспорта (133), преработващата промишленост (106), селско стопанство (78), търговията (71), строителството (67). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 145 работни места. През месеца са обявени и 9 работни места по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

Към 26.05.2016 г. в ДБТ Добрич са актуални 824 работни места, както следва:

За град Добрич- 804 позиции

* За лица с висше образование – 16 работни места - 10 лекари, един счетоводител, един фелдшер, един инженер енергетик, един главен счетоводителр, един зооинженер и един уредник музей .

* За лица със средно образование са обявени 469 работни места- търсят се администратор хотел, брокер недвижими имоти, пиколо хотел, сервитьор, калкулант, продавач-консултант, помощник готвач, готвач, икономист туризъм и др.

* За лицата с основно образование са актуални 300 позиции - , общ работник, чистач-хигиенист, мияч на съдове, работник кухня, партиер и др.

* За лица с начално образование има 18 свободни работни места – за производител на обувки, мияч на съдове, общ работник и др..

* За лица без образование има 1 свободно работно място – гледач на добитък.

*

За гр. Балчик -20 позиции

* за лица с висше образование има актуална 1 позиция – за администратор хотел;

* За лица със средно образование – общо 9 СРМ – двама пиколо, двама продавач консултанти, трима касиери на обменно гише, един тонвач и една камериерка.

* За лица с основно образование – общо 9 СРМ – камериерки, работник кухня, чистач-хигиенист, работник почистване на плувни басейни;

* За лица с начално образование 1 позиция – работник овощна градина

Равнището на безработица в Добричка област през април 2016 г. е 9.8% и бележи спад с 1.6 пункта спрямо предходния месец (11.4% за месец март 2016 г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 7863 при 9120 за март 2016 г., с 1257 по-малко. Спрямо същия период миналата година безработните в Добричка област са с 1952 лица по-малко (9815 за месец април 2015г.).

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2403 при 2971 през март 2016. Равнището на безработица в града е 5,4% при 6,6% предходния месец, с 1,2 пункта по-ниско. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 956 по-малко (3359 за април 2015г.).

Дирекция “Регионална служба по заетостта” - Варна