ДБТ Добрич с актуални 1143 работни места

ДБТ Добрич с актуални 1143 работни места

1016 безработни в област Добрич са постъпили на работа през март 2016г.


На работа през март 2016 г. в област Добрич са постъпили 1016 безработни лица. На първичния пазар на труда реализация са намерили 878 безработни лица, със 459 повече спрямо предходния месец и със 106 повече спрямо март 2015 г. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 816 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 138 безработни лица. През месеца на работа са устроени 229 младежи до 29 години, от които 102 са на възраст до 24 години.

През март 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1470 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1300 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (709). Следват селско стопанство (140), държавно управление (112), преработващата промишленост (101). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 170 работни места.

Към 26.04.2016 г. в ДБТ Добрич са актуални 1143 работни места, както следва:

За град Добрич- 1125 позиции

* За лица с висше образование – 17 работни места - 11 лекари, един счетоводител, един психиатър, един фелдшер, един инженер технолог, един търговски сътрудник и един педагог .

* За лица със средно образование са обявени 729 работни места- търсят се администратор хотел, брокер недвижими имоти, пиколо хотел, сервитьор, калкулант, продавач-консултант, помощник готвач, готвач, икономист туризъм и др.

* За лицата с основно образование са актуални 360 позиции - , общ работник, чистач-хигиенист, мияч на съдове, работник кухня, партиер и др.

* За лица с начално образование има 18 свободни работни места – за производител на обувки, мияч на съдове, общ работник и др..

* За лица без образование има 1 свободно работно място – гледач на добитък.

За гр. Балчик - 18 позиции

* за лица с висше образование има актуални 2 позиции – по една за социален работник и за логопед;

* За лица със средно образование – общо 5 СРМ – двама

администратори и трима готвачи.

* За лица с основно образование – общо 11 СРМ – камериерки, работник кухня, чистач-хигиенист;

Като обобщение можем да изведем извода, че като най- дефицитни професии се очертават сервитьорите – с 178 актуални позиции към момента и камериерките – със 166.

Равнището на безработица в Добричка област през март 2016 г. е 11.4% и бележи спад с 0.6 пункта спрямо предходния месец (12.0% за месец февруари 2016 г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 9120 при 9558 за февруари 2016 г., с 438 по-малко. Спрямо същия период миналата година безработните в Добричка област са с 1565 лица по-малко (10685 за месец март 2015г.).

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2971 при 3203 през февруари 2016. Равнището на безработица в града е 6,6% при 7,1% предходния месец, с 0,5 пункта по-ниско. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 906 по-малко (3877 за март 2015г.).

Трудови борси в област Добрич през месец април

На 15.04.2016 г. в Генерал Тошево се проведе обща трудова борса. В нея взеха участие 6 работодатели, които обявиха общо 78 свободни работни места за длъжностите: администратори, камериерки, сервитьори, готвачи, помощник готвачи, пицари, бармани, озеленители, спасители, охранители, работници за производство на захарни изделия, шивачки, гладачи и общи работници. Трудова борса посетиха 236 лица с подходяща квалификация от община Генерал Тошево.

Приключват обученията на безработни лица по професии в сферата на туризма

През април приключват обученията по професионална квалификация на първите групи безработни лица, включени в проекти от Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори на Агенция по заетостта. Професиите са предимно в сферата на туризма и са в отговор на нуждите на работодателите от квалифицирана работна ръка за летния туристически сезон.

За придобиване на професионална квалификация по професии, свързани туризма се обучават 360 лица от област Добрич. Най-голям е броят на курсисти по професия „Готвач” – 140 лица. За „Камериер” се обучават 120 лица, а за „Сервитьор-барман” – 80 лица. В обучение по професионална квалификация са включени и 20 лица по професия „Администратор”.

През месец април обучението си приключват 180 лица – 100 камериери, 60 готвачи и 20 сервитьор-бармани. През май завършват професионалната си квалификация 80 лица – по 20 от всяка специалност. През месец юни завършва обучението на 40 готвачи и 20 сервитьор-бармани. Поради дългия период за обучение

за придобиване на по-висока степен на професинална квалификация 20 готвачи и 20 сервитьор-бармани ще приключат обучението си през месец август.

На част от успешно завършилите ще бъде осигурена субсидирана заетост за период от 3 месеца. Трудовите посредници в бюрата по труда ще окажат съдействие на останалите за намиране на трудова реализация по придобитата специалност на първичен пазар на труда.

Агенцията по заетостта подновява набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел

Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.

Израел търси наши работници за:

– кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително

- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително

- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени

- мазачи

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен до максималния срок от 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

Изисквания към кандидатите:

- да са български граждани;

- да са на възраст между 25 и 50 години;

- да не са работили в Израел;

- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;

- да не са осъждани;

- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини.

Процедура на кандидатстване:

Кандидатите подават в ДБТ по местоживеене следните документи:

- заявление за кандидатстване;

- копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт. Ако кандидатът няма задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи лична карта;

- копие на свидетелство за съдимост, издадено за работа в чужбина.

Кандидатите преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените специалности и само тези, които положат успешно изпита, продължават да

участват в подбора. Компютърна програма за подбор на случаен принцип ще избере 75% от подалите документи. Този избор се извършва в Израел от Службата за населението и имиграцията към Министерството на вътрешните работи в Държавата Израел.

Процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат никакви такси на никакъв етап от кандидатстването.

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.

В случай на оплаквания и въпроси, включително оплаквания относно незаконно събиране на такси, сигнализирайте в Агенцията по заетостта на е-мейл: az@az.government.bg или на тел. 0893404040.

Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на https://www.az.government.bg/pages/mezhdunarodna-deynost-normativna-uredba/

Дирекция “Регионална служба по заетостта” - Варна