Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - ДОБРИЧ


разполага с информация за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

За длъжностите могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат средно или по-високо образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
5. Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство;
6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;
7. Да покриват нормативите за физическа годност;
8. Да са психологически пригодни.

Кандидатите за войници, в момента на сключване на договора да не са навършили 32 години.

Обявените места са за военни формирования на военновъздушните сили – регион София /Божурище/, Братово и Кичево със срок до 28.04.2016г.;
За Граф Игнатиево и Крумово със срок до 13.05.2016г.

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени в Военно окръжие - Добрич, ул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764
където се подават и необходимите документи.

За информация може да се ползват и сайтовете на Централно военно окръжие www.comd.bg
и Министерство на отбраната www.mod.bg