СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика
най-любезно Ви кани да присъствате на

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА

в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството

На 29.03.16г. от 10 часа в сградата на Международен колеж гр. Добрич

ул. „България” №3

За потвърждение и информация: тел: 058 602029 ; 0879006467 (В. Димитрова, Ем. Стефанова)