Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 22 февруари


DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

268 Организатор дейности Висше
1 WORD,EXCEL,INTERNET

297 Старши счетоводител, държавен служител Висше (висше бакалавър социални,стопански и правни науки- професионално направление:икономика специалност"Счетоводство и контрол"или "Финансов контрол")
1

132 Фелдшер Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер)
1 Microsoft Office

293 Библиотекар Висше (инженер или икономист)
1 Microsoft Office

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

275 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (специалност Психология ,Философия учител по Психология,Философия)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

296 Главен експерт Висше (специалност:социални, стопански и правни науки9 направление: администрация и управление)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

133 Лекар Висше / Медицина (висше магистър)
10 Microsoft Office

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
1

269 Гробар Основно
1

298 Работник, ферма за птици Основно
2

130 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
5

227 Общ работник Основно
1

154 Водач, селскостопански машини Основно
2

117 Машинен оператор, шиене на облекла Основно
9

129 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
4

246 Работник, овощар Основно
1

165 Майстор, производство на тестени изделия Основно (баничар ,ситничар)
1

1 Заварчик Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване)
2

35 Шивач Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач)
9

42 Шивач Основно (шивач),Средно (шивач)
5

234 Шивач, обувки Основно,Средно
3

11 Монтажник Основно,Средно
1

44 Продавач-консултант Средно
3 приложен софтуер

301 Специалист Средно
1 WORD,EXCEL,INTERNET

110 Водач, селскостопански машини Средно
1

188 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Испански, Английски 1

13 Машинен оператор, шиене на облекла Средно
2

294 Счетоводител, оперативен Средно (III кв. степен счетоводство и контрол,икономика)
1 приложен софтуер

276 Гледач, работен добитък Средно (ветеринарен техник)
2

300 Шофьор, автобус Средно (водач на МПС кат.D)
1

221 Преводач Средно (Езикова гимназия),Висше Румънски, Английски, Руски 1 Microsoft Office

192 Електромонтьор Средно (електромонтьор)
4

36 Оценител, облекла Средно (машинен оператор шиене на облекла)
1

34 Крояч, текстил Средно (производство на облекло от текстил)
1

41 Машинен оператор, обувно производство Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия)
4

32 Технолог, облекло Средно (Средно III СПК - технология на облеклото)
1

7 Автомонтьор Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили)
2 приложен софтуер

270 Обредник Средно (средно икономическо)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

303 Готвач Средно (средно специално,средно общо готвач)
1

305 Отчетник, счетоводство Средно (счетоводство и контрол,икономика),Висше ( счетоводство и контрол,икономика)
1 Microsoft Office, приложен софтуер

128 Шивач, обувки Средно,Основно
4

10 Шивач Средно,Основно
5

4 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно
4

245 Пакетировач Средно,Основно
1
Филиал Балчик


8 Психолог Висше / Психология
1 WORD,EXCEL,INTERNET,POWER POINT,PHOTO SHOP

5 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол)
1 Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност

7 Монтьор, водопроводни тръби Основно
5

6 Бояджия, стоманени конструкции Основно
2

9 Монтажник, панели/формовани блокове Основно,Средно
14

11 Заварчик Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно
13

3 Администратор, хотел Средно Английски 1 Въвеждане на данни
Филиал Крушари


2 Психолог Висше / Психология
1

1 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1
  С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич