Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 28 Декември

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1890 Гледач, работен добитък Без образование 1
1902 Общ работник, строителство на сгради Без образование 2
1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1907 Старши учител, детска градина Висше (магистър,бакалавър ПУП и НУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1894 Учител, детска градина Висше (ПУНП,ПУПЧЕ) Английски 1 Microsoft office,Интернет,Презентации
1911 Учител, детска градина Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПНУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1913 Учител, детска градина Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПУНУП) 1 WORD,EXCEL,INTERNET
1818 Работник, ферма за аквакултури Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) Английски 2 основни компютърни умения
1742 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура Висше / Електротехника и енергетика Английски 1 MS OFFICE, офис пакет
1741 Главен механик Висше / Инженерство-комбинирани програми 1 МS office
1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър) 12 МS office
1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер) 1 основни компютърни умения
1857 Шивач, обувки Начално (шивач) 2
1834 Майстор, производство на тестени изделия Основно 1
1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно 2
1903 Зидар, сгради (конструкции) Основно (зидаро- кофражист) 2
1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ) 1
1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки ) 1
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1768 Шивач, обувки Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
1777 Машинен оператор, шиене на обувки Основно,Средно 1
1909 Началник смяна Средно 1
1865 Продавач-консултант Средно 1
1839 Монтажник Средно 1
1718 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1746 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1859 Продавач-консултант Средно 2
1750 Касиер Средно 1
1841 Монтажник, дограма Средно 2
1799 Барман Средно (барман) 2
1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ) 1
1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник) 1
1886 Заварчик Средно (средно специално,основно) 1
1764 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) 1
1728 Чертожник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AUTO CAD
1872 Технолог Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер
1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ
1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2
1843 Механик, земеделски машини Средно / Растениевъдство и животновъдство Английски, Немски 1 база данни,интернет
1860 Шивач, обувки Средно,Основно 2
Филиал Крушари
35 Шивач 1
27 Психолог Висше / Психология (магистър, бакалавър) 1 продукти и програми
28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
С.Д.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич