Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 22 Декември
 
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1902 Общ работник, строителство на сгради Без образование
2

1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

1906 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (магистър  НУП)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

1907 Старши учител, детска градина Висше (магистър,бакалавър  ПУП и НУП) Английски 1 WORD,EXCEL,INTERNET

1894 Учител, детска градина Висше (ПУНП,ПУПЧЕ) Английски 1 Microsoft office,Интернет,Презентации

1905 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (руски език и музика) Руски 1 WORD,EXCEL,INTERNET

1818 Работник, ферма за аквакултури Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) Английски 2 основни компютърни умения

1742 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура Висше / Електротехника и енергетика Английски 1 MS OFFICE, офис пакет

1741 Главен механик Висше / Инженерство-комбинирани програми
1 МS office

1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър)
12 МS office

1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер)
1 основни компютърни умения

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
2

1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
2

1908 Мияч, съдове (ръчно) Основно
1

1903 Зидар, сгради (конструкции) Основно (зидаро- кофражист)
2

1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ)
1

1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки )
1

1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4

1768 Шивач, обувки Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1

1859 Продавач-консултант Средно
2

1746 Дизайнер, печатни издания Средно
1 Corew draw;Photoshop;

1839 Монтажник Средно
1

1865 Продавач-консултант Средно
1

1841 Монтажник, дограма Средно
2

1750 Касиер Средно
1

1718 Продавач-консултант Средно
1 база данни и интернет

1799 Барман Средно (барман)
2

1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ)
1

1898 Готвач Средно (готвач - II СПК)
1

1896 Готвач Средно (готвач)
1

1897 Помощник-готвач Средно (готвач,помощник готвач),Основно (готвач,помощник готвач) 1

1904 Електромонтьор Средно (Средно III СПК - ел. техник)
1

1886 Заварчик Средно (средно специално,основно)
1

1728 Чертожник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AUTO CAD

1872 Технолог Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер

1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1

1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ

1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2

1843 Механик, земеделски машини Средно / Растениевъдство и животновъдство Английски, Немски 1 база данни,интернет

1860 Шивач, обувки Средно,Основно
2
Филиал Балчик


116 Работник, рециклиране на отпадъци Основно
9

120 Кантарджия Средно
2 работа с програми
Филиал Крушари

35 Шивач

1

27 Психолог Висше / Психология (магистър, бакалавър)
1 продукти и програми

28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1 продукти и програми
 И.П.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич