Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 12 Декември
 
DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич


1890 Гледач, работен добитък Без образование
1

1840 Лекар, психиатрия Висше (лекар,психиатър)
1 WORD,EXCEL,INTERNET

1742 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура Висше / Електротехника и енергетика Английски 1 MS OFFICE, офис пакет

1741 Главен механик Висше / Инженерство-комбинирани програми
1 МS office

1766 Лекар, спешна медицина Висше / Медицина (висше-магистър)
12 МS office

1765 Фелдшер Висше / Медицина (Фелдшер)
1 основни компютърни умения

1688 Експерт, застраховане Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски 1 MS OFFICE

1857 Шивач, обувки Начално (шивач)
2

1786 Дърводелец Основно
1

1885 Конфекционер, обувки (ръчно) Основно
2

1817 Санитар Основно
1

1834 Майстор, производство на тестени изделия Основно
1

1826 Гладач Основно
1

1769 Монтажник Основно
2

1795 Заварчик Основно (заварчик СО)
1

1842 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (ШИВАЧ)
5

1884 Шивач, обувки Основно (шивач,обувки )
2

1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5

1777 Машинен оператор, шиене на обувки Основно,Средно
1

1847 Общ работник, оранжерия/парник Основно,Средно (водач МПС ,кат.С)
8

1845 Сервитьор Средно
1

1621 Продавач-консултант Средно
1 база данни и интернет

1816 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки) Средно
2

1859 Продавач-консултант Средно
2

1889 Общ работник Средно
2

1746 Дизайнер, печатни издания Средно
1 Corew draw;Photoshop;

1883 Склададжия Средно
2

1841 Монтажник, дограма Средно
2

1718 Продавач-консултант Средно
4 база данни и интернет

1865 Продавач-консултант Средно
1

1799 Барман Средно (барман)
2

1887 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (водач на МПС кат. СЕ)
1

1886 Заварчик Средно (средно специално,основно)
1

1819 Машинен оператор, шиене Средно (шивач)
2

1764 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) 1

1788 Бояджия, промишлени изделия Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Бояджия на метални изделия) 1

1787 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик СО) 1

1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4

1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2

1744 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5

1810 Машинен оператор, шиене на обувки Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1

1871 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 НКУ

1872 Инженер-технолог, шивашко производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1 приложен софтуер

1870 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1

1856 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) 2

1843 Механик, земеделски машини Средно / Растениевъдство и животновъдство Английски, Немски 1 база данни,интернет

1770 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно / Транспортни услуги (С+Е,дегитална карта,у-ние за компетентност и валидно психо у-ние) 1 работа на компютър

1860 Шивач, обувки Средно,Основно
2
Филиал Крушари

35 Шивач

2

27 Психолог Висше / Психология (магистър, бакалавър)
1 продукти и програми

28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация
1 продукти и програми
 И.П.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич